(17.10 hodin)

Poslanec Stanislav Křeček: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C1. Stanovisko předkladatele je negativní, stanovisko zpravodaje také negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 171. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 171 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 187 vyslovilo 62 a 107 bylo proti.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C2. Stanovisko předkladatele negativní, zpravodaje neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 172. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 172 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 78 a 100 bylo proti.

 

Poslanec Stanislav Křeček: O pozměňovacích návrzích pod písm. D budeme hlasovat na žádost poslance Vymětala za každý bod zvlášť. Nejprve budeme hlasovat o bodu D1. Postoj předkladatele ke všem čtyřem stanoviskům je negativní, stanovisko zpravodaje je neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 173. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 173 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 187 vyslovilo 82 a 95 bylo proti.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Další návrh je pod písm. D2. Stanovisko předkladatele je negativní, stanovisko zpravodaje negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 174. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 174 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 186 vyslovilo 79 a 96 bylo proti.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dále je návrh D3. Stanovisko předkladatele je negativní, stanovisko zpravodaje neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 175. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 175 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 187 vyslovilo 81 a 98 bylo proti.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Konečně pozměňovací návrh D4. Stanovisko předkladatele je negativní, zpravodaje neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 176. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 176 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 186 vyslovilo 78 a 99 bylo proti.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu E poslance Jičínského. Stanovisko předkladatel je negativní, zpravodaje kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 177. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 177 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 187 vyslovilo 89 a 95 bylo proti.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Posledním návrhem, o kterém budeme hlasovat, jsou legislativně technické připomínky v tisku uvedené pod písm. A2.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 178. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 178 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 187 vyslovilo 153 a 9 bylo proti.

 

O všech návrzích bylo hlasováno, pane zpravodaji?

 

Poslanec Stanislav Křeček: Ano, o všech návrzích bylo hlasováno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 599, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 179, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 179 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 99 a 86 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní se hlásí s procedurální připomínkou pan poslanec Šulák.

 

Poslanec Petr Šulák: Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Které hlasování, pane poslanče, a proč?

 

Poslanec Petr Šulák: Hlasoval jsem jinak, než jsem chtěl.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid v sále. Pane poslanče, mám to pochopit tak, že zpochybňujete poslední hlasování? Opíráte svůj návrh o hlasovací protokol? Samozřejmě o vašem návrhu hlasovat dám, ale bývá dobrým zvykem zdůvodnit tyto návrhy pro zbytek sněmovny přijatelným způsobem.

 

V hlasování pořadové číslo 180 dám hlasovat o procedurální námitce pana poslance Šuláka.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 180. Ptám se, kdo souhlasí s procedurální námitkou pana poslance Šuláka. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 180 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 187 vyslovilo 97 a 54 bylo proti.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu zákona jako o celku. Návrh usnesení byl přednesen.

 

Hlasujeme tedy znovu o návrhu zákona jako o celku.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 181. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 181 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 97 a 86 bylo proti. Znovu konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k tomu, že žádný z dalších bodů, které jsou zařazeny na schůzi Poslanecké sněmovny, v tuto chvíli není možné projednat, končím dnešní jednání. Budeme pokračovat zítra, a to bodem 45 schváleného pořadu schůze, kterým je souhlas s pobytem britských vojsk.

Přeji vám hezký zbytek odpoledne.

 

(Jednání skončilo v 17.20 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP