(10.10 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Pan předseda Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, prosím o pětiminutovou přestávku na poradu klubu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Teď je 10.09 hodin. Prosím, abychom začali v 10.15 hodin.

 

(Jednání přerušeno do 10.15 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Táži se pana předsedy Kühnla, jestli je spokojen s přestávkou. (Ano.) Pak prosím k návratu do jednací síně.

Poprosím zpravodaje poslance Vojíře, aby za a) event. uvedl své závěrečné slovo věcné a potom aby mi oznámil postup při hlasování.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedo, myslím, že z hlediska závěrečného slova bylo řečeno vše, a pokud by nebylo námitek, přistoupil bych k proceduře hlasování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře, pane poslanče, zahajte oznamování postupu při hlasování.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Domnívám se, že nejprve - protože nezazněla námitka proti stažení, ale nejsem úplně stoprocentní proceduralista v této věci, protože pan kolega Vávra navrhl stáhnout své pozměňovací návrhy, tak si myslím, že by bylo asi vhodnější, aby se o tom hlasovalo nejprve. Poté by se hlasovalo následovně:

První blok hlasování by bylo hlasování o pozměňovacích návrzích, které jsou vztaženy k návrhu hospodářského výboru. Poté by se hlasovalo o usnesení hospodářského výboru jako garančního výboru a poté v třetím bloku by se hlasovalo o pozměňovacích návrzích, které padly ve druhém čtení od jednotlivých poslanců a nejsou v kolizi s hospodářským výborem.

Po poradě s panem doktorem Chrastilem z legislativního odboru není údajně nutné hlasovat o stažení návrhu pana kolegy Vávry, o to to máme jednodušší, takže platí pouze ty tři bloky hlasování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře, pane poslanče. Pozvu všechny poslance do sálu a budeme tedy hlasovat podle tohoto návrhu, pokud někdo účinně nevyjadřuje nějakou zásadní námitku.

Pane poslanče, prosím, abyste znovu zrekapituloval, co je prvním hlasováním.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Prvním blokem hlasování budou pozměňovací návrhy poslanců vznesené ve druhém čtení k návrhům hospodářského výboru. Budou tři. První hlasování by bylo o návrhu C6.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nejdříve vás na žádost pléna dám odhlásit. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

První hlasování bude - než se v tom všichni zorientujeme - bod C6. Doufám, že všichni mají před sebou tento návrh.

Stanovisko? (Ministr: Záporné. Zpravodaj: Také nedoporučuji.) Stanoviska jste zaslechli.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP