(13.20 hodin)

(pokračuje Langer)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 289 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Ze 183 přítomných bylo pro návrh 95, proti 70, návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje návrh E poslance Recmana k článku I.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, počkejme ještě chvíli, mám pocit, že někteří z kolegů v reakci na předchozí hlasování se přesunuli k místu, kde mohou zhlédnout sjetinu výsledků hlasování.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Hlasování o pozměňovacím návrhu D49 ve znění schváleného pozměňovacího návrhu zpochybněno nebylo. Přistoupíme k hlasování o první variantě E k článku I. Zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel neutrální, raději by variantu II.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s číslem 290. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 183 hlasovalo pro návrh 37, proti 119. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Druhou variantu téhož návrhu zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Spíš doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 291. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 183 bylo pro návrh 94, proti 82. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh k článku II zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 292. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 183 bylo pro 113, proti 65. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tím jsou dle mého názoru vyčerpány všechny předložené pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pro pořádek se zeptám, zda není námitka proti konstatovaní zpravodaje. Hlásí se pan kolega Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, před hlasováním bych požádal o desetiminutovou přestávku na poradu poslaneckého klubu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Můžeme v tuto chvíli ještě odhlasovat změnu programu, a to tak, že zahájíme náš odpolední program hlasováním, a teprve potom budeme projednávat zprávu komise IPB? Dávám to jako procedurální návrh - spojuji přestávku na poradu poslaneckého klubu ČSSD s polední přestávkou s tím, že hlasování bude prvním bodem našeho odpoledního jednání, a to ve 14.30 hodin.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vzhledem k tomu, že jsem požádal o přestávku pro klub, a vzhledem k tomu, že jsme potřebovali ještě další poradu, domnívám se, vzhledem k momentálnímu času, aby přestávka pro klub byla do 15.00 hodin.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To už je, pane kolego, žádost, o které si netroufám sám rozhodnout. V tuto chvíli nevím, jestli je toto racionální přístup. Před projednáváním tohoto bodu byla již půlhodinová přestávka.

O slovo požádala místopředsedkyně sněmovny kolegyně Buzková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane místopředsedo, přiznám se, že nechápu vaše pochyby o tom, proč dát takto dlouhou polední přestávku. Je zvykem v této Poslanecké sněmovně, že hodinu je přestávka na oběd, plus půl hodiny navíc pro klub. Myslím, že to je zcela přiměřené, a pokud by této žádosti nebylo vyhověno, myslím, že to je porušení veškerých zvyklostí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní kolegyně, vy se díváte do jedné části sněmovny, já se dívám do obou částí a z toho pramení mé pochyby.

Nejprve prosím o jedno procedurální hlasování. Budeme hlasovat o tom, že budeme hlasovat o závěrečném hlasování k bodu č. 57 jako první bod našeho odpoledního jednání.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 293 a ptám, se kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 183 je pro 174, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy vyhlašuji přestávku s plným vědomím toho, že za případné dlouhé jednání po 19. hodině dnes je odpovědný pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Škromach. Přestávku vyhlašuji do 15.00 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.28 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP