(15.30 hodin)

(pokračuje Brožík)

Počkáme několik vteřin na výsledky. (Neklid v sále.)

Pan ministr Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Dámy a pánové, právě jsem se dozvěděl od kolegů, kteří se dívali na sjetinu, že jsem nehlasoval. Samozřejmě že jsem hlasoval a hlasoval jsem samozřejmě pro. Sjetina ukázala, že jsem nehlasoval. Tedy zpochybňuji toto hlasování a žádám o vaše laskavé pochopení mé žádosti. Děkuji vám.

Doufám, že nepochybujete o tom, že jsem já hlasoval proti svému klubu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Byla vznesena námitka proti poslednímu hlasování č. 295. O této námitce rozhodneme neprodleně.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 296 z přítomných 189 poslanců pro 163, proti 15.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o uzavřeném projednávání bodu č. 43. Opět je tedy žádost o odhlášení. Takže vás odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 297 z přítomných 189 poslanců pro 97, proti 90. Návrh byl přijat.

 

Pokud nebude zpochybněno toto hlasování, budu nucen vyhlásit minimálně přestávku 20 minut k tomu, aby byly zajištěny všechny potřebné náležitosti z hlediska neveřejnosti projednávání tohoto bodu. (Neklid v jednacím sále.)

Pan poslanec Kalousek určitě s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: (Mimo mikrofon.) Nemám procedurální návrh, mám sdělení. Jestli ho nemohu sdělit, tak ho nesdělím. (Neklid v jednacím sále.) Můžu promluvit jako předkladatel? - Ne.

 

Místopředseda PSP František Brožík: (Mimo mikrofon.) Ne, až otevřeme ten bod. (Neklid v jednacím sále.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Nejsou námitky, hlasování je schválené, vyhlašuji přestávku do 16.00 hodin a žádám Kancelář Poslanecké sněmovny, aby zabezpečila všechny potřebné kroky.

 

(Jednání přerušeno v 15.40 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP