Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Vzhledem k tomu, že se nachýlil čas 16.59 hodin a podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve čtvrtek od 17 hodin jsou interpelace na členy vlády, které jsme začali projednávat již minulý čtvrtek 14. 9. a do dnešního dne jsme ze 14 projednali 8, zbývá nám 6 interpelací na členy vlády. Chci vyzvat pana poslance Holáně, který byl vylosován na 9. místě, aby přednesl interpelaci na ministra pro místní rozvoj Petra Lachnita.

Ještě předtím musím oznámit, že přerušuji projednávání bodu Průběžné zprávy vyšetřovací komise o IPB do ukončení interpelací a zahajuji bod

 

80.
Ústní interpelace na členy vlády

 

(17.00 hodin)

 

Poslanec Vilém Holáň: Já jsem připraven se vzdát, v případě, že tak udělají i ostatní, protože bychom nemuseli měnit elektroniku v sále a mohli bychom pokračovat v projednávání.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Jako další je pan poslanec Paulík Vladimír.

 

Poslanec Vladimír Paulík: Také stahuji svou interpelaci.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Třikrát pan poslanec Petr Nečas. Pokud zde není přítomen, tak podle jednacího řádu mu jeho pořadí propadá. Poslední je Ouzký Miroslav.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji, pane předsedající. Samozřejmě i já se vzdávám své interpelace.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Ukončuji bod interpelace. Technicky pan předseda Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, my jsme se dohodli s panem poslancem Hojdarem, že na dnešek na pátou hodinu po dobu interpelací uděláme společné zasedání výboru pro veřejnou zprávu a hospodářského výboru na téma Temelín. Tímto po dohodě s panem předsedou Hojdarem ruším toto zasedání.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. To bylo sdělení pro oba výbory. Pan místopředseda Langer se hlásí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěl využít tohoto přerušení projednávání k podání procedurálního návrhu, který jsem de facto již avizoval v okamžiku, kdy jsem řídil jednání Poslanecké sněmovny, a to, abychom se usnesli, že budeme jednat dnes po 19. hodině, včetně hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: To je procedurální návrh, o kterém sněmovna musí rozhodnout svým hlasováním. Poslanecká sněmovna se usnese: pokračování dnešního jednání i po 19. hodině, včetně hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 299 z přítomných 180 poslanců bylo pro 114, proti 18. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP