(15.20 hodin)

(pokračuje Klaus)

Kdo je pro návrh pana poslance Škromacha, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 23 z přítomných 177 poslanců 69 hlasovalo pro, 87 hlasovalo proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nejdete kontrolovat výstup z počítače, pane poslanče? Ne. Z tohoto hlediska je druhý váš návrh, "volba předsedy", nehlasovatelný.

Pan poslanec Kühnl má komplikovanější návrh. Nevím, jestli si přeje o tom hlasovat najednou? Jako celý balík. Jako jediný mně dodal písemně návrh na změnu. Prosím poslouchejte: po projednání prvních pěti bodů navrženého pořadu 28. schůze 28. schůzi přerušit, rozhodnout o revokaci rozhodnutí, kterým byla 27. schůze sněmovny přerušena do 27. října, a rozhodnout o jejím pokračování přerušeným druhým čtením tisku 579, to je návrh poslance Kořistky na novelu zákona č. 587/92 o spotřebních daních, bezprostředně po projednání prvních pěti bodů navrženého pořadu této 28. schůze, a třetí čtení všech pěti daňových zákonů, tj. body 77, 78, 79 a 80 navrženého pořadu schůze a návrh poslance Kořistky, zařadit na čtvrtek 19. 10. po bodu "Odpovědi členů vlády na písemné interpelace".

Pan poslanec Škromach může raději hlasovat místo vykládat nám, jak bude hlasovat.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: O hlasování to nebude. Domnívám se, že je návrh jako celek nehlasovatelný, protože nemůžeme schvalovat zařazení třetího čtení bodů, které jsou zařazeny na jiné schůzi, pokud z této schůze nebyly vyřazeny.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Myslím, že i to je možné. Druhá věc - je také možné hlasovat o tomto celém balíku. Například si myslím, že není možné, abychom projednali prvních pět bodů našeho pořadu a abychom třetí čtení těchto druhých čtení, která budou někdy od dnešního odpoledne dále, abychom je zařadili na čtvrtek ráno. Myslím, že to také není z technických důvodů možné, protože je třeba 48 hodin mezi druhým a třetím čtením. Nicméně jsem neměl pocit toto sdělovat, měl jsem pocit, že to vědí poslanci sami a že se díky tomu rozhodnou, jak hlasovat o celém tomto balíku návrhů.

Prosím, pan poslanec.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, lhůta od dodání pozměňovacích návrhů je 24 hodin, to se myslím dá stihnout. Smyslem je samozřejmě projednat třetí čtení před zahájením prvního čtení státního rozpočtu. Státní rozpočet byl odhlasován na čtvrtek v této chvíli jako druhý bod po písemných interpelacích, tudíž logicky musí před něj to třetí čtení přijít. Jsem připraven samozřejmě přijmout jako podmíněný návrh každopádně zařazení před prvním čtením státního rozpočtu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Pane předsedající, chci upřesnit, že to je 24hodinová lhůta od předání písemných tisků. Za druhé nerozumím logice, proč by měly být daňové zákony projednávány před státním rozpočtem. I tím, že by dejme tomu prošly třetím čtením a tato ctihodná sněmovna by je schválila, tak tyto zákony nejsou účinné a státní rozpočet musí přihlížet pouze k těm zákonům, které jsou účinné ve chvíli, kdy bude schvalován. Nerozumím tomu a určitě do prosincové schůze bude dostatek času, aby tyto zákony mohly být projednány.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, musím vás opravit, že jestli tomu nerozumíte, tak to není důvod sdělovat jako technickou poznámku Poslanecké sněmovně. Prosím, pan poslanec Exner. Paní místopředsedkyně, vydržte, už jsem byl dlouho upomínám panem poslancem Exnerem, proto jsem mu chtěl dát slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi ještě procedurálně upozornit na to, že bod 5, který je součástí toho návrhu, jsme před chvílí již hlasováním přesunuli za bod 76, což dále situaci komplikuje. Každopádně je nutné před hlasováním buď připustit úpravu toho návrhu, anebo prohlásit návrh za nehlasovatelný. Pravděpodobně je ale možná úprava návrhu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Myslím, že tady je velká komplikace, proto jsem se ptal pana poslance Kühnla, jestli chce o tom hlasovat jako o celku. Já bych také uplatnil námitku, že jsme před chvílí jako fixní bod schválili projednávání státního rozpočtu ve čtvrtek po písemných interpelacích, také nevidím důvod, jak je možné toto změnit. To bychom museli revokovat další naše rozhodnutí.

Paní místopředsedkyně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, co se týká projednávání státního rozpočtu, myslím, že se mnou všichni budou souhlasit, že jsme vázáni schváleným harmonogramem projednávání státního rozpočtu. Abychom dodrželi schválený harmonogram, musí být usnesení k prvnímu čtení ve státním rozpočtu přijato nejpozději v pátek 20. 10., kdy budeme jednat zhruba do 17 hodin. Dnes dopoledne na poradě předsedy sněmovny s místopředsedy a předsedy poslaneckých klubů došlo k dohodě, že vzhledem k tomu, že jsme vázáni tímto termínem, bude rozumné, aby se první čtení státního rozpočtu začalo projednávat již ve čtvrtek, abychom měli dostatečnou rezervu pro případné přerušení tohoto jednání. Z tohoto důvodu myslím všichni uznávají, že není možné hýbat s termínem projednávání státního rozpočtu.

Pokud by měla být zařazena jakákoli třetí čtení před projednávání státního rozpočtu, musel by tento návrh být přednesen v tom smyslu, že to bude návrh podmíněný, pouze v takovém případě, že do té doby vyprší lhůty, aby takovýto návrh bylo možné projednat. Potom v případě, že nevyprší, není možné hýbat s lhůtou státního rozpočtu a tyto návrhy by prostě nebylo možné před ním projednat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ještě jednou pan poslanec Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedo, myslím, že nebudou-li dodrženy lhůty, vyplývá z jednacího řádu, že není možné příslušná třetí čtení projednat.

Bod č. 5 a jeho přesunutí. Prosím, aby se pan poslanec Exner případně podíval do stenozáznamu. Řekl jsem při svém návrhu, že vztahuji svůj návrh k navrženému programu schůze. Samozřejmě budou-li přijaty nějaké pozměňovací návrhy, vztahuje se k té podobě návrhu, jak bude platit ve chvíli, kdy se bude jednat o mém návrhu. Myslím, že to není v rozporu s ničím.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ještě jednou pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Je to přesně tak, jak řekl pan poslanec Kühnl. Navrhl, aby za navrženým bodem 5 se projednávalo něco. Ten navržený bod 5 se, jak jste právě řekl, přesunuje za bod 76. Kdybychom s tím přesunutím vzali v úvahu váš návrh, potom bychom přerušili schůzi až za bodem 76. Z toho vyplývá nutnost modifikovat ten návrh. Mně se ale zdá, že vám jde spíš o body 1 - 4, z nichž bod 4 jsme už předtím vypustili. Proto jsem vám navrhl jako možnost modifikovat ten návrh, ale v žádném případě není možné, tak jak jste ho přednesl a jak jste ho znovu zopakoval, po navržených bodech 1 - 5, když bod 5 byl přesunut za bod 76, pokračovat v tom návrhu, jak jste ho původně řekl.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Takže nabídka panu poslanci Kühnlovi.

 

Poslanec Karel Kühnl:Vážený pane předsedo, jde jistě o vůli něco schválit, nebo nevůli. Za prvé, znovu připomínám, mluvil jsem o navrženém programu schůze, nikoli o schváleném. Jestliže schválený původně navržený pátý bod je někde jinde, samozřejmě do toho nemůže být započítán. Jen připomínám, pokud správně počítám ty změny, které byly zatím schváleny, tak ve skutečnosti tam těch pět bodů je. Jsou tam ty dva daňové zákony v prvním čtení, čili vlastně čistě vzato můžeme - i kdybychom byli takoví formalisté, jakým chce být pan poslanec Exner - schválit můj návrh přesně v tom znění, jak je navržen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP