Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
19. října 2000 v 9.02 hodin

Přítomno: 182 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené poslankyně a poslanci, dovolte, abych zahájil třetí jednací den 28. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás včetně přítomných ministrů vlády srdečně přivítal.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a nahlásili, kdo požádal o vydání náhradní karty. Jako první se přihlásil pan poslanec Krajíček, který má náhradní kartu číslo tři.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Petr Bendl, Jaromír Kohlíček, Petr Matějů, Paulík Vladimír - jsou to většinou zdravotní potíže a problémy, poslanci Milan Ekert, Veronika Nedvědová a Pavel Pešek - jednání Meziparlamentní unie. Za vládu se dnes omlouvá Jan Fencl - dopoledne, účast na jednání CEFTA v Polsku, Miloš Kužvart je v období 17. až 20. na dlouhodobě plánované zahraniční cestě.

Podle schváleného programu jsme si dnes pevně zařadili bod

 

103.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

 

Potom budeme projednávat první čtení státního rozpočtu pro rok 2001.

Všechny vás požádám, abyste se zaregistrovali, abychom zjistili účast či neúčast v Poslanecké sněmovně.

Budeme se zabývat odpověďmi na písemné interpelace, s nimiž poslanci a poslankyně nejsou spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Jako první bych vyzval ministra zdravotnictví Bohumila Fišera, který odpověděl na interpelaci poslankyně Taťány Jirousové ve věci prodeje firmy Consult H, s.r.o. Interpelace spolu s odpovědí jsou předloženy jako tisk 737.

K této interpelaci otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Paní poslankyně Jirousová.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, zopakuji problém, kterým jsem se zabývala, a zdůvodním, proč nesouhlasím s odpovědí pana ministra zdravotnictví.

Jedná se o firmu Consult H, s.r.o., která byla dceřinou společností nemocnice Na Homolce. V roce 1999 byla prodána firmě Medicamenta, a. s., se ztrátou více než 3 miliony korun, ale skutečná hodnota dle odhadu byla 83 miliony 452 tisíc korun. Byla tedy prodána se ztrátou 24 miliony korun.

Pan ministr mi odpověděl, že odhad nebyl proveden. Byl ale proveden, a to 18. 7. 1999 ho provedl odhadce Vítězslav Hálek. Nejsem ekonom ani právník, ale vím, že resort zdravotnictví bojuje o každou korunu, a přitom dopustí, aby jiným způsobem z tohoto resortu prostředky unikaly, i kdyby to bylo v souladu se zákonem a směrnicemi.

Při své nespokojenosti s odpovědí vycházím ze základního předpokladu, že směrnice je podřízena zákonu a je tvořena příslušným ministerstvem. Proto se pana ministra chci zeptat, proč resort Ministerstva zdravotnictví dopustil prodej Consultu H se ztrátou. Jistě je zájmem ministerstva, aby získalo pro svůj resort co nejvíce finančních prostředků. Dále se chci zeptat, zda v této oblasti Ministerstvo zdravotnictví přijme příslušná opatření, která zamezí do budoucna dalším ztrátám finančních prostředků.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Pan ministr bude reagovat. Slovo má ministr zdravotnictví Bohumil Fišer.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer:Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, dovolím si na váš nesouhlas reagovat asi takto.

V našem zdravotnictví máme velké potíže s nemocnicemi, které vykazují finanční ztráty, a dostáváme se do problému, jak jejich situaci řešit. Je samozřejmou povinností ministra zdravotnictví, že se zabývá právě těmi nemocnicemi, kde jsou ztráty největší, a naopak do pozadí ustupuje diskuse nad nemocnicemi, které patří k nejlepším.

Nemocnice Na Homolce vykazuje finanční zisk. Nemocnice Na Homolce uzavřela v roce 1999 účetnictví standardním způsobem pro příspěvkové organizace a vykázala zisk ve výši 42 751 000. To je ta finanční stránka věci.

Druhá věc je kvalita léčebné péče. Kvalita léčebné péče v nemocnici Na Homolce je nezávislými posuzovateli hodnocena jako velmi dobrá. Na rozdíl od mnohých jiných nemocnic v republice nejsou žádné velké výhrady.

Co se týče interpelace paní poslankyně, skutečnost je, že prodej podílu ve firmě Consult H, s.r.o., na V.M. Consult, s.r.o., jak se jmenuje tato společnost dnes, byl zkoumán po stránce právní. Ministerstvo zdravotnictví nikdy nebude mít možnost velmi podrobně analyzovat jednotlivé kroky jednotlivých nemocnic a ani to není možné. Ředitelé těchto nemocnic jsou sami odpovědni a musí vést ekonomiku tak, aby odpovídala ukazatelům a aby zabezpečovali kvalitní lékařskou péči a aby se chovali podle příslušných předpisů a vyhlášek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP