(9.10 hodin)

(pokračuje Fišer)

Já jsem nechal naším právním oddělením celý tento proces takovýchto prodejů zanalyzovat, a my jsme tam nezjistili z právně procesního hlediska žádné pochybení.

Na druhé straně ovšem chci říci, že to, co paní poslankyně interpeluje, to neznamená, že ani v této nemocnici nedochází k určitým přesunům majetku, které třeba z hlediska funkčnosti, na kterou ona upozorňuje, jsou plně odůvodnitelné. To já v žádném případě zdůrazňovat nechci a také to v odpovědi na její interpelaci nedělám. My se chceme nemocnicí Na Homolce také zabývat, jako ostatními nemocnicemi, musím ale říci, že kontroly se většinou omezují na to, jestli jsou dodržovány předpisy, jestli jsou dodržovány zákony této země, a my jsme nezjistili v tomto případě žádné porušení předpisů ani zákonů.

Tolik moje odpověď.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, se zájmem jsem si vyslechl odpověď pana ministra a jsem tak trošku na rozpacích.

Souhlasím s tím, že se zde může konstatovat, že určitá příspěvková nebo rozpočtová organizace postupuje podle zákona, ale jestliže má ministerstvo nějaký dohled, nebo má dokonce nepřímo spravovat nějaký státní majetek a bude jenom konstatovat, že se postupovalo podle zákonů, a nebude se koukat na to, zda při dodržování zákonů dochází k prohospodařování majetku, a konkrétně v tomto případě pravděpodobně došlo k prohospodaření majetku - jestliže se totiž prodají akcie, které mají hodnotu, která byla asi dva měsíce před tímto prodejem ohodnocena cca na 80 milionů korun, za necelých 60 milionů, pak si myslím, že zde došlo k nějakému prohospodaření. A tady se domnívám, že by mělo ministerstvo udělat si řádnou kontrolu, a v případě, že zjistí, že vedení této nemocnice postupovalo nehospodárně a prohospodařilo majetek, že by mělo ministerstvo udělat patřičné závěry. Jestli trestní oznámení nebo odvolání ředitele nebo příslušného vedoucího pracovníka, to už je věc ministerstva. Ale nedomnívám se, že by to mělo skončit u konstatování, že byly dodrženy zákony.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se paní poslankyně Eva Fischerová.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já sama osobně nechci hovořit proto, že bych měla výhrady k odpovědi ministra zdravotnictví. Já s touto odpovědí budu souhlasit, z hlediska právního je zcela v pořádku.

Chtěla bych ale upozornit sněmovnu na to, že i v minulosti tato nemocnice se chovala skutečně velmi svérázným způsobem ve snahách o proces privatizace, který se nakonec ukázal jako zcela scestný a na rozhraní zákona.

Já se domnívám, že buď sněmovna, nebo výbor pro sociální politiku a zdravotnictví by měly z hlediska tohoto obchodu iniciovat v této nemocnici kontrolu hospodaření se státními prostředky u Nejvyššího kontrolního úřadu.

Děkuji. (Potlesk poslanců klubu ČSSD a KSČM.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Ještě paní poslankyně Jirousová, prosím.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, naprosto souhlasím s vyjádřením paní poslankyně Fischerové a ráda bych předložila Poslanecké sněmovně usnesení, kde bych chtěla požádat pana ministra, aby se tímto problémem ještě dále zabýval a aby inicioval kontrolu NKÚ příslušné nemocnice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já vám také děkuji, ale já jsem ještě neuzavřel rozpravu, aby byly předneseny návrhy usnesení. Paní poslankyni Jirousové pak musím sdělit, že bohužel budeme hlasovat pouze o tom, zda souhlasíte, či nesouhlasíte s odpovědí.

Dále se přihlásil pan poslanec Ivan David. Ale ještě předtím má slovo paní kolegyně Jirousová.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Děkuji. Doporučuji tedy Poslanecké sněmovně, aby nesouhlasila s odpovědí pana ministra zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Hovoří pan poslanec Ivan David.

 

Poslanec Ivan David: Dámy a pánové, vážení přítomní, chtěl bych říci, že ke kontrole nemocnic, zejména fakultních nemocnic a velkých nemocnic, kterými protékají v případě velkých nemocnic přes dvě miliardy korun, je třeba značné odvahy. Jestli někdo chce riskovat tak jako já, že za ním pak přijde delegace vedení Asociace nemocnic a bude mu vyhrožovat a vydírat ho, pak samozřejmě se do takové kontroly může pustit.

Já ale mám pochybnosti, že v tomto případě k tomu dojde. Je to příliš riskantní operace, ale bohužel patří k povinnostem ministra zdravotnictví. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců klubu ČSSD a KSČM.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Paní poslankyně Emmerová.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážený pane ministře, já bych jen chtěla doplnit kolegu Davida, že podnět na šetření hospodaření v nemocnici Na Homolce jsem podávala zhruba před půldruhým rokem. Táži se tedy, jak je to daleko. V té době on vedl ministerský úřad. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: O slovo se hlásí opět pan poslanec Ivan David.

 

Poslanec Ivan David: Vážené kolegyně a kolegové, já jsem to vnímal, ač jsem nebyl osloven, jako oslovení.

Chtěl bych říci, že podnětů na kontrolu velkých fakultních nemocnic jsem měl plný trezor. Velmi pochybuji o tom, že při současném složení kontrolního odboru, poté co pracovníci, kteří prováděli úspěšné kontroly, které vedly ke zjištění nedostatků, byli z ministerstva vyhozeni v lednu tohoto roku, pochybuji tedy, že současný kontrolní odbor má takovou kapacitu a takový zájem, aby tyto kontroly prováděl.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Znovu se táži, kdo se hlásí do rozpravy. Ještě paní poslankyně Fischerová.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, mám pocit, že rozprava sklouzla úplně někam jinam, od věci.

Jde o určitý krok ve vztahu k hospodaření nemocnice a já si myslím, že povinností sněmovny a poslance je, že pokud má pocit, že někde není způsob hospodaření zcela v pořádku, že je to výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, nebo přímo sněmovna, kdo má možnost podat jako orgán Parlamentu přímo podnět NKÚ. Myslím si, že je zbytečné toto řešit v souvislosti s interpelací jako takovou.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP