(13.00 hodin)

(pokračuje Starec)

Ono jde prostě o to, vidět čísla v komplexu, a není to jen prosté rozpočítání na žáka, které má také nějaké důvody a nějaký podklad, ale jde o to, dívat se na to v celku.

To jsou moje poznámky. Poslední věc se týká policie, protože teď jsme v takové fázi, kdy bychom měli možná z té do jisté míry oprávněné euforie se podívat na věci trochu hlouběji. Já se domnívám, že je třeba v této věci rozpočtu a této situace využít, a považoval bych za oprávněné některé názory sněmovny, které by vedly ke zvýšení materiálního a technického vybavení policie, to znamená využít období, kdy se dnes na věci díváme zralejšíma očima, po určitých zkušenostech. Myslím si, že by bylo dobře, kdyby ve druhém čtení ať už přes rozpočtový výbor, nebo jakousi komplexní dohodou mezi ministrem financí, ministrem vnitra a samozřejmě rozpočtovým výborem došlo k tomu, abychom posílili některé věci, které se týkají technického vybavení.

To jsou moje poznámky k rozpočtu v prvním čtení a myslím si, že o konkrétních návrzích lze diskutovat dále. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Starcovi. Vážení kolegové, hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pan kolega Tlustý se hlásí po přestávce. Dobře.

Neuzavírám rozpravu, ale vyhlašuji na jednu hodinu polední přestávku.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 13.01 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP