(14.20 hodin)

(pokračuje Tlustý)

Jsem rovněž vážně znepokojen z toho, jak vláda sociální demokracie rychle zvyšuje zadlužení státu. Čísla, která zde byla uvedena, jsou nepochybná, a to, že za dva roky bude státní dluh v podstatě zdvojnásoben, je pro mne nejen alarmující, ale i nepřijatelné. Jsem velmi nepříjemně překvapen z toho, jak vláda sociální demokracie lehce zvyšuje státní dluh, jak snadno sází na strategii "na dluhy neprší" a jak se přitom opírá o podporu občanů, kteří pravděpodobně netuší, že i oni budou těmi, kteří za tyto dluhy budou platit nejen jejich podstatu, ale i všechny plynoucí úroky.

Právě proto, že jsem tímto znepokojen, prosazoval jsem - a celá ODS prosazuje - aby výnosy z privatizace, které získá Fond národního majetku nad rámec svých současných závazků, byly přednostně použity pro snížení státního dluhu.

Proto dnes došlo k dohodě, že předpokládaných 20 mld. Kč této pozitivní bilance Fondu národního majetku bude zvláštním zákonem převedeno na snížení míry zadlužení státu.

Mám rovněž velké obavy z toho, že očekávání daňových příjmů, tak jak jsou v rozpočtu uvedena, jsou optimistická. A proto očekávám, že této skutečnosti si budou vědomi všichni ti, kteří budou hlasovat o pozměňovacích návrzích, které se týkají právě daňových zákonů a které mohou nebezpečí nadhodnocenosti příjmů z příslušných daní učinit ještě větším, nebo dokonce reálným.

Považuji rovněž za alarmující vývoj konsolidovaných veřejných rozpočtů, a proto jsem nikdy nepodporoval, nepodporuji a podporovati nehodlám žádné suché, mokré ani jiné dluhopisy, které v minulosti tato sněmovna s takovou lehkostí schvalovala, schvaluje - a obávám se - schvalovati se chystá.

Leccos dalšího se mi nelíbí a leccos dalšího mě děsí a vyvolává ve mně obavy. Pokusil jsem se v tomto vystoupení naznačit, že kromě těchto obav se také snažím je alespoň zmírnit, i když není v mých silách je zcela odstranit. Přijal bych kritiku, která by říkala, že toho zmírnění je málo, že přesto dluh roste příliš rychle, že přesto vláda příliš nezodpovědně zvyšuje státní zadlužení. Co je však pro mne velmi obtížné přijatelné, slyšet kritiku těch, kteří nejen v úsilí o zmírňování těchto negativních jevů nedělají nic, ale dokonce v minulosti ve zcela prokazatelných případech hlasovali pro kroky, které směřují opačným směrem.

Chtěl bych poprosit, aby se tady každý před svým hlasováním zamyslel nad tím, jakými skutečnými kroky přispěl k tomu, aby Česká republika myslela na své hospodaření i v dobách příštích generacích, aby i příští vlády mohly vůbec rozhodovat o rozpočtech a o využití prostředků na prorůstové programy a nebyly v objetí pouze mandatorních výdajů a dluhové služby.

Pro mne osobně hlasování o rozpočtu v prvním čtení není snadné. Rozpočet má mnoho nedostatků, některé z nich jsem zde komentoval. Bylo by v podstatě možné zde v tuto chvíli odcitovat mé hodnoticí zprávy k rozpočtu letošnímu i k rozpočtu loňskému. Jenom úvaha, které větší zlo před námi stojí, mě vede k závěru, že přijetí návrhu rozpočtu v prvním čtení v dané situaci je z těch zel, která před námi stojí, to relativně menší. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu kolegovi Tlustému. Slovo má pan poslanec Kučera, teď nevím, jestli starší, nebo mladší. Vypadáte dobře, pane kolego, tak si to doplňte sám.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Děkuji vám, vážený pane předsedající, za lichotku. Vážený pane předsedo vlády, páni ministři, kolegyně a kolegové, chtěl bych ve svém krátkém příspěvku navázat na příspěvek, který měl před chvílí přede mnou kolega Mareš. Odvolával-li se na dnešní vyjádření konference rektorů vysokých škol, chtěl bych ho, pane předsedající, vaším prostřednictvím požádat, aby se podobně odvolal také na stanoviska konference rektorů vysokých škol, až budeme projednávat novelu vysokoškolského zákona, kde je kolega Mareš jedním ze spoluautorů. Myslím, že bychom měli postupovat v tomto případě podobně. Pak bude možná zajímavé, aby nám sdělil, jaké stanovisko konference rektorů vysokých škol má k této novele. To je první moje poznámka.

Druhá moje poznámka se týká toho, o čem se ve vystoupeních konference rektorů vysokých škol hovoří. Situace s rozpočtem našeho školství, zvláště pak školství vysokého, je velmi napjatá. To nikdo nezakrývá, ani ministr školství, mládeže a tělovýchovy, ani ministr financí, ani předseda vlády. Myslím si, že všichni společně s námi by byli rádi, kdyby mohli pro rozvoj vysokých škol udělat více, než v tuto chvíli zřejmě mohou.

Rád bych připomněl ctěné sněmovně - a teď navazuji na slova svého předřečníka, který, jak se zdá, má dobře vyvinutou historickou paměť - jak to bylo s financováním vysokých škol v některých letech minulých. Chtěl bych také připomenout, jak výrazně stoupl počet vysokoškolských studentů za posledních pět let, tj. od dob některých jiných vlád a jiných rozpočtů do dneška, jak tím pádem také výrazným způsobem stoupl provoz a náklady na tyto vysoké školy, kolik máme dnes nejen vysokoškolských studentů, ale také absolventů. Jinými slovy, kdybychom si uměli tyto věci dát do relace, jistě bychom si přáli všichni, z levé i pravé strany poslaneckého spektra této ctihodné sněmovny, abychom mohli vysokým školám dát ještě více. Ale v rámci historické pravdy by bylo dobré vědět, jak to bylo v letech minulých, za kterých ministrů školství a za kterých ministrů financí.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče Kučero. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Hlásí se předseda poslaneckého klubu US Karel Kühnl. Je zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy.

 

Poslanec Karel Kühnl: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, nejprve bych se chtěl napojit na takřka závěrečná slova kolegy Tlustého, který vyzval k tomu, aby si každý sáhl do svého svědomí, čím přispěl a nepřispěl. Když si sahám do svědomí, cítím se z tohoto hlediska dnes takřka nejmenovaným poradcem vyjednávačů ČSSD a ODS o státním rozpočtu. Hlavním výsledkem toho vyjednávání je změna rozdávání licencí na třetí generací mobilních telefonů směrem na aukci. Nevzpomínám si, že by se veřejně k tomuto tématu kdokoliv v poslední době vyslovil, s jednou jedinou výjimkou - při vší skromnosti - mou vlastní. (Smích a potlesk v sále.)

Před 14 dny jsem na tiskové konferenci velmi důrazně požadoval, aby vláda upustila od rozdávání licencí, vydala se cestou aukce, uveřejnil jsem na toto téma minulý pátek v Hospodářských novinách obsáhlý článek, každý si ho může přečíst. Jsem rád, že si tento návrh vyjednávači osvojili, protože jakýkoliv jiný postup by byl zbytečnou ztrátou pro veřejné finance.

Zajímavá byla také slova kolegy Tlustého, který vlastně prohlásil, že se mu na státním rozpočtu nelíbí prakticky nic.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP