(14.40 hodin)

(pokračuje Kasal)

KDU-ČSL svým postupem převzala plnou odpovědnost za další zadlužování země."

Dámy a pánové, všichni, kteří osvěženi touto vzpomínkou budou hlasovat o návrhu, který přednesl jménem klubu US a KDU-ČSL Miroslav Kalousek, o snížení deficitu, nechť si toto připomenou. Takže vám velmi přeji, aby vaše historická paměť byla delší a aby vaše postoje byly stálejší.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. O slovo požádal ministr kultury Pavel Dostál. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dovolte mi malou repliku na vystoupení pana poslance Kasala, na kterého bych teď musel křičet, aby slyšel, musel bych křičet asi tak, jako on křičel na sněmovnu, a já nechci křičet na tuto sněmovnu.

Vážený pane předsedající, sdělte prosím panu předsedovi Kasalovi, že jsem se ještě nikdy nesetkal s takovým nezájmem opozice - tedy pravicové opozice, kdybych měl tuto opozici nějak třídit - o projednávání státního rozpočtu, jak to tato opozice předvedla dnes. Nevím, o čem pan Kasal mluví, když tady po celou dobu nebyl, nebyla tady spousta zástupců, byl tady pan Kalousek, pak odešel a pak podával interview. Ano, prosím, já v případě lidovců uznávám, že tady byl duch svatý, ale v případě státního rozpočtu je to málo. (Smích a potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Kasal.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane místopředsedo, mám za to, že pan ministr Dostál mě může oslovovat přímo jako člen vlády. Pokud mě oslovoval jako poslanec, je to něco jiného. Chtěl bych říci, že jsem velmi pečlivě sledoval průběh dnešní rozpravy u televize ve své kanceláři. (Smích v sále.) Dámy a pánové, nevím, čemu se smějete, vždyť většina z vás to tak dělá kvůli tomu, že je tady takový hluk, že není slyšet vlastního slova. Vždyť to dobře víte.

Pan ministr Dostál tady využívá příležitosti předbíhat pana Škromacha, který byl přihlášen. Já tomu rozumím, ale rozhodně se nejedná o faktickou poznámku. Jsem připraven s panem ministrem Dostálem soutěžit o to, kdo si víc z dnešní rozpravy pamatuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Další přihlášený do rozpravy byl pan poslanec Škromach. Jenom pro pořádek říkám, že pan ministr Dostál se hlásil, pane předsedo, dříve než předseda Škromach. Poté pan poslanec Severa.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, nechtěl jsem vystupovat, ale pokud jde o vystoupení pana kolegy Kühnla, nezbylo mi nic jiného, než vystoupit, protože si myslím, že oslovil tuto vládu, že by měla něco předávat, že by měla dávat nějaké účty a výsledky. Věřím tomu, že tato vláda - a nakonec to dokazuje i tím, že to, co slíbí, plní - pokud se týkalo minulých rozpočtů, které předkládala, nakonec vždycky splnila parametry, na rozdíl možná od let předchozích. To je jeden z důvodů důvěry a věřím tomu, že tento rozpočet bude patřit také mezi ty, které budou splněny v rámci parametrů, které vláda předložila.

Dost dobře si ale nevzpomínám, že by právě vláda předcházející, ve které pan kolega Kühnl byl aktivním ministrem včetně některých dalších lidí z jeho lavic, předávala tuto zemi v nějakém velmi dobrém stavu a že by ji předávala za nějakého předávacího protokolu. Věřím ale tomu, že tato vláda bude moci na konci volebního období - je otázka, jaké vládě, já pevně věřím, že po dvou třech volebních obdobích to bude stále ještě vláda sociální demokracie - moci zúčtovat, že země je v mnohem lepším stavu, než ji přebírala od vlády, ve které právě působil velmi aktivně bývalý ministr, nyní poslanec Kühnl.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Severa, poté pan poslanec Mareš.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, já vás dlouho nezdržím, jenom se přiznám k jedné věci, že jsem skutečně rozpočet nesledoval zde v sále velmi dlouho, protože nejsem ekonom a suchá čísla mi mnoho neříkají, a snažil jsem se dobrat rozdílu, jaký je rozdíl mezi rozpočtem dnes a mezi rozpočetem před dvěma lety, protože před dvěma lety jsem měl za to, že vláda slibovala, že rozpočet zásadně začne měnit, a tehdy podpora byla proto, že tady byl nějaký slib a dva roky se nic nestalo a rozpočet je stále podle mě špatný. Čísla to dokazují.

Využil jsem čas, kdy jsem nebyl v tomto sále, k tomu, abych se probíral některými argumenty některých známých lidí, kteří ekonomice rozumějí. Nebudu tady hovořit o tom, že jsem našel mnoho o strategii a o tom, že lidové rčení "pro stromy nevidí les" v hypotéze prorůstovosti, to jsou věci, kterým skutečně nerozumím ani já, ani mnozí další, ale chtěl bych vysvětlit jedno rčení, které dle mého soudu platilo před dvěma lety a platí i dnes. Budu citovat: "Čert o morálce káže a ocasem přitom na mši zvoní." Citace pochází z vystoupení pana poslance Tlustého. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Mareš.

 

Poslanec Petr Mareš: Pane předsedající, pánové ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, konec této závažné rozpravy končí v argumentech drobných, a já si dovolím přidat ještě jeden drobný argument, kterým budu reagovat na nepřítomného pana kolegu Škromacha, který zde odvážně prohlásil, že tato vláda své sliby plní. Rád bych vám připomněl naše zasedání z 5. dubna t.r., kdy historická paměť nemusí sahat až tak hluboko, kdy jsme se zde bavili o návrhu zákona o zřízení Památníku doby nesvobody. Tehdy pan ministr školství z tohoto místa prohlásil, cituji: "Jsem zmocněn jménem vlády prohlásit, že vláda vyčlení finanční prostředky na posílení vědeckého výzkumu směřovaného do oblasti moderních dějin." Tentokrát přítomný pan ministr kultury Dostál záhy prohlásil, že by se chtěl připojit k závazku pana ministra školství, a oznámil nám, že tato vláda přijala závazek pečovat o - cituji - všechny - zdůrazňuji všechny, jak řekl tehdy pan ministr kultury - památníky České republiky včetně Památníku doby nesvobody. Rád bych požádal oba dva pány ministry, kteří zde tento slib před touto ctěnou sněmovnou ne tak dávno přednesli, zda by nám mohli ukázat místo v rozpočtu z obou dvou kapitol, které spravují, které splnění tohoto slibu dokazuje.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, pane ministře, zkuste požádat o slovo kulturním způsobem. Pan ministr kultury.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedající, jenom odpovím na otázku pana předsedy Mareše, protože předpokládám, že jeho otázka je vedena snahou dozvědět se, kterak Ministerstvo kultury splnilo svůj slib. Ano, když se podíváte do rozpočtu, do kapitoly Ministerstva kultury, dozvíte se, že například zřízením příspěvkové organizace se řeší problém Lidic, dozvíte se také, že pokud se týká politických vězňů z 50. let, že Ministerstvo kultury dodrželo své závazky, byl vypracován projekt na zřízení památníku třetího odboje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP