(14.50 hodin)

(pokračuje Dostál)

Pane předsedo Mareši - jak jsem se dozvěděl, tak mohu vás přímo oslovovat jako ministr, to jsem netušil - kdybyste si přečetl prostě rozpočet, tak byste se dozvěděl, že závazky, které tady ministr kultury před rokem řekl, byly dodrženy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže ještě nekončí rozprava. V tuto chvíli se nejprve přihlásil pan poslanec Ransdorf, poté pan poslanec Mareš.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Já bych přece jenom, i když jsme na opačné straně politického spektra, se rád zastal kolegů z ODS, jak tady o nich mluvil kolega Severa. Myslím si, že je třeba je vzít v ochranu, protože v jejich znaku prostě není ocas, ale pták. Čili ta jeho poznámka je zcela mimo.

Druhá věc na adresu těch připomínek, když už se tady mluvilo v těch biblických příměrech, říká se, že "duch vane, kudy chce" - ale proč se u všech všudy některým klubům vyhýbá?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Mareš. Nicméně prosím všechny vystupující, aby si svůj rádoby důvtip ponechali mimo prostor Poslanecké sněmovny a svým vystoupením přispěli k důstojnému projednání tohoto bodu.

Slovo má pan kolega Mareš. Prosím o další přihlášky do rozpravy.

 

Poslanec Petr Mareš: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych si velice rád přečetl ty příjemné skutečnosti, o kterých hovoří pan ministr, kdybychom příslušný kapitolní sešit měli k dispozici. My se zabýváme rozpočtem, ale kapitolní sešit Ministerstva kultury k dispozici nemáme. Takže jsem si to přečíst nemohl. Nechtěl bych prodlužovat tuto debatu, ale mohl bych zde jmenovat celou řadu jiných institucí než těch, které jmenoval pan ministr, na které v tom sešitě pamatováno není.

Mohl bych se zeptat pana ministra, jak to vypadá s českým blokem v Osvětimi, což je také český památník, atd. atd. Ale obávám se, že se už dostáváme skutečně hodně hluboko do střev rozpočtu a bylo by to příliš velké zdržování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tak děkuji. Toto byla poslední přihláška do rozpravy. Nebyla poslední, předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Vojtěch Filip, potom pan Ivan Pilip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Pane předsedo, vážení členové vlády, paní a pánové, vzhledem k tomu, že rozprava k státnímu rozpočtu pro rok 2001 kromě několik bonmotů, které se snad k této rozpravě ani nehodily, není nijak dramatická, je její výsledek předem dán.

Jsem přesvědčen o jedné věci - že nemá smysl dělat dramatické pauzy a svolávat mimořádná zasedání jednotlivých politických klubů, ale zcela v klidu a vědomě si říci, že budeme snižovat státní dluh. Česká republika bude jistě dělat dobrou věc. Ale nebude to státní dluh, který zavinila tato vláda, a že si jenom Občanská demokratická strana nechává snížit státní dluh, který projedla za své vlády. Nechť si tedy takový státní rozpočet také podpoří a nechť se ti, kteří o takovém státním rozpočtu rozhodují, zamyslí spíš nad tím, jaká je míra oněch produktivních investic, o které tady např. v roce 1998 ve státním rozpočtu na rok 1999 také trochu šlo.

Děkuji vám. (Potlesk z levé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zatím poslední přihlášený je pan poslanec Ivan Pilip. Prosím.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já také nechci protahovat rozpravu, například na téma účasti ve sněmovně, i když předpokládám, že nikoliv poslanci, kteří si mohli prostudovat, a také za sebe musím říci, že důkladně prostudovali návrh státního rozpočtu, a tedy ho znají, nýbrž ministři, kteří by měli poslouchat výhrady poslanců, by měli být přímo v tomto sále. Průměrný stav ministrů v tomto sále byl zhruba 5. Myslím si, že i když počty členů vlády pravidelně kolísají, tak že je to výrazně méně než 5 a je to průměrně třetinová účast vlády. Nepovažuji to za dobré znamení, navíc i v souladu s tím, že tady existuje usnesení parlamentu, které žádá, aby v době hlasování Poslanecké sněmovny a jejího hlasování byla zde vláda přítomna. Státní rozpočet je jeden z klíčových zákonů, pane ministře kultury, i když vy osobně jste tady celý den byl.

Druhá věc - pan poslanec Škromach hovořil o plnění slibů. Nechci spřádat dlouhou diskusi. Zeptám se, protože předpokládám, že minimálně pan ministr financí bude reagovat ve svém závěrečném vystoupení na slova, která tu padla, a proto bych položil rád dvě konkrétní otázky týkající se plnění slibů sociální demokracie, jednoho slibu staršího a jednoho poměrně nedávného, z doby těsně před prázdninami.

Můj první konkrétní dotaz zní: splnila sociální demokracie svůj slib, že za její vlády nepůjde ani koruna do bank? Moje druhá konkrétní otázka zní: splnila tato vláda slib svého předsedy a ministra školství z posledního dne minulého školního roku, že rozpočet školství bude navýšen o 17 mld. Kč, anebo platí čísla z tabulek státního rozpočtu, že navýšení je zhruba poloviční?

Děkuji za odpověď na tyto konkrétní otázky. (Potlesk z pravé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: O slovo požádal ještě ministr školství pan Eduard Zeman. Prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové, jenom dvě krátké odpovědi. Jedna z nich je adresována panu poslanci Marešovi. Sešit, kterého se dožaduje, je tento (pan ministr ukázal sešit) a má ho k dispozici dávno na výboru.

Druhá odpověď panu poslanci Pilipovi: tato vláda nezvýšila výdaje na školství o 17 mld. Kč, zvýšila je o méně. Ale přesto se příznivě liší od doby, kdy on byl ministrem školství a snížil výdaje na školství o 4,7 mld. Kč.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Žádnou přihlášku nevidím. Obecnou rozpravu končím. Dávám prostor panu navrhovateli vystoupit se závěrečným slovem, poté žádám zpravodaje, aby vystoupil také on se svým závěrečným slovem.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsem v obtížné roli každého předkladatele návrhu, který má zareagovat v závěrečném slově na rozpravu, která trvala několik hodin a byla velmi obsažná. Nebudu tedy moci reagovat na zdaleka všechny věci a někdy možná i závažné, které zazněly. Pokusím se vybrat ty, které se týkají rozpočtu jako celku, to je toho, co je předmětem projednávání v prvním čtení, a potom upozornit možná na některé jednotlivosti, které samy o sobě svým významem nicméně jsou srovnatelné, na základní makroekonomická čísla či systémové souvislosti.

První věc, která zde byla diskutována především v obsáhlých úvodních vystoupeních pánů poslanců z levé strany naší opozice, ta se týkala celkového charakteru našeho rozpočtu. Jsem přesvědčen, že lze na analýze rozpočtu, jeho návrhu a celého bloku informací, které obdržela Poslanecká sněmovna v doprovodných sešitech, prokázat, že charakter rozpočtu je mírně - podtrhuji to slovo "mírně" - expanzivní a předpokládá kombinaci s dosud neutrální a pro příští rok takto pokračující, rovněž neutrální měnovou politikou. Nastavený mix fiskální a měnové politiky podle mého soudu dobře odpovídá situaci, kdy ČR v průběhu roku 2001 bude pokračovat v hospodářském růstu, který byl nastartován v průběhu letošního roku po oživení, které začalo v roce minulém. Domnívám se, že ta konstrukce je správná, a bude-li tento návrh dnes v rámci prvého čtení schválen, až budeme projednávat státní závěrečný účet za rok 2001 - v létě roku 2002 - že si tuto prognózu budeme moci potvrdit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP