(16.30 hodin)

(pokračuje Šojdrová)

Jedním z rozhodujících důvodů je ale to, že umístit veškeré potřebné instituce v této budově bude tak umožněno, a navíc v areálu, který má možnosti dalšího rozvoje, má možnosti parkování a rozvoje dalších navazujících služeb. Je tedy zřejmé, že na tomto rozhodnutí má zájem i samotné město Zlín, které vyjádřilo svým usnesením zastupitelstva svoji připravenost k odkoupení tohoto objektu od soukromé firmy a spolupráci se státem na dalším finančním krytí.

Protože jsem byla informována, že tuto záležitost má projednávat vláda, proto se obracím na předsedu vlády, protože je zřejmé, že čas nestojí a je třeba se tímto rozhodnutím zabývat. Prosím tedy pana předsedu vlády, aby mi sdělil, kdy se vláda hodlá tímto zabývat a jaké řešení je navrženo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Vzhledem k tomu, že jste předčítala název vaší interpelace, tak jsem vám prodloužil limit, který máte jinak stanoven na přednesení interpelace. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážená paní poslankyně Šojdrová, chápu, že tato tematika je důležitá, a dokonce vás mohu ujistit, že se jí vláda již jednou zabývala v rámci rozpočtových nároků nejenom na zlínskou, ale i na další budovy krajských úřadů.

Nejdřív tedy musíme hledat operativní řešení. To operativní řešení spočívá v tom, že do konce tohoto roku bude dokončena nástavba budovy Okresního úřadu Zlín, a to cca pro 110 pracovníků. Toto řešení je neporovnatelně levnější než varianta, kterou navrhujete vy. Ale jsme přesto ochotni se i o vámi navrhované variantě pustit do diskuse. Když tato varianta byla na stole vlády poprvé, tak jsme samozřejmě uznali, že se jedná o historickou budovu, tzv. "jednadvacítku" - prosím nezaměňovat s televizním pořadem - v podstatě Baťovu budovu, která by ovšem vyžadovala enormní náklady na rekonstrukci celé budovy. Vláda proto zaujala stanovisko, že má-li poskytnout stavební dotaci na tuto rekonstrukci pro účely krajského úřadu, která by byla výrazně nad průměrem dotací poskytovaných na stavební rekonstrukce, úpravy či výstavby v jiných krajských městech, tak že je zapotřebí, abychom nikoho nediskriminovali, dosáhnout určitého kofinancování právě se zlínským magistrátem. A samozřejmě, když říkám kofinancování, tak to neznamená jenom výrok, že zlínský magistrát je ochoten přispět, ale také kolik přispět, což je skoro důležitější než obecná deklarace ochoty. I když mně ministr vnitra teď šeptal, že se zdá, že to jednání úspěšně pokračuje, já říkám opatrně, není vyloučeno, že to jednání vlády ve 45. týdnu tohoto roku znamená, že už velmi brzy bude navrženo. Tak znovu opakuji, že chce-li někdo nadstandard, a to "jedenadvacítka" je evidentně nadstandard, protože historická budova, to znamená mimo jiné i třeba výměnu zdviží. V té zdviži jezdil ještě Tomáš Baťa, ale obávám se, že už dnes ty zdviže tam bohužel ne zcela býti mohou. A spoustu dalších věcí, v podstatě komplexní miliardovou rekonstrukci. Takže prostě bohaté město Zlín bude muset také přispět, a to nikoliv částkou nevýznamnou. Dosáhneme-li dohody o tomto kofinancování, tak v citovaném 45. týdnu tohoto roku v rámci projednávání zprávy o postupu prací na reformě veřejné správy bude vláda definitivně o této záležitosti rozhodovat. Můžete-li ovlivnit zlínský magistrát, aby byl velkorysý ve svých rozpočtových námětech tohoto kofinancování, pak šance na obnovení této historické budovy a na vládní podporu výrazně vzroste.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Paní kolegyně Šojdrová hodlá pokračovat? Ano, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji za odpověď. Zejména mě těší zájem ze strany předsedy vlády se touto věcí zabývat a že zcela vážně se uvažuje o této spolupráci a možnosti. Jenom bych upřesnila, že to, že by sídlem se měla stát ona "jedenadvacítka", není můj návrh, nechci si ho přivlastnit. Je to návrh okresu plus města Zlín, já ho jenom velmi silně podporuji.

Pokud se týká mé možnosti ovlivnit rozhodnutí magistrátu Zlína, já se domnívám, že oni musí tuto věc posoudit realisticky, na co budou mít, co je v jejich možnostech. Domnívám se, že se snaží maximálně využít možností, které mají. Čili jsem přesvědčena, že z jejich strany jde o maximální vstřícnost. V každém případě za tuto odpověď děkuji a doplnění nežádám. Předpokládám, že rozhodování vlády se bude ubírat tou cestou, tak jak jste, pane premiére, naznačil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přestože nežádáte doplnění, předseda vlády hodlá reagovat.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Já bych hodlal pouze připomenout, že Česká televize přenáší tyto interpelace přímým přenosem, takže diváci mohou sledovat i míru zaplněnosti Poslanecké sněmovny. A doufám, že se na nás v tomto okamžiku dívá i někdo z členů zlínského magistrátu, případně sám zlínský primátor, který mně nedávno poslal děkovný dopis za to, že jsem podporoval vytvoření Zlínského kraje. Já mám rád děkovné dopisy a vzkazuji touto cestou panu primátorovi, aby své poděkování vyjádřil tím, že zlínský magistrát, který - pokud vím - se rovněž účastnil prodeje energetických akcií, využije část výtěžku z tohoto prodeje ke kofinancování historické Baťovy budovy. A pokud tak učiní, jistě ani stát a vláda nezůstanou mimo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji předsedovi vlády. Toto byla poslední odpověď na poslední interpelaci, která byla určena jeho osobě.

Přerušuji jednání do 17.00 hodin, kdy budeme pokračovat v ústních interpelacích na členy vlády ČR. Upozorňuji jen, že paní kolegyně Alena Svobodová, která byla vylosována na třetím místě, stáhla svoji interpelaci na ministra školství Eduarda Zemana, a že tedy paní kolegyně Páralová bude moci položit svoji interpelaci ministru kultury Pavlu Dostálovi hned po interpelaci paní kolegyně Rujbrové na ministra vnitra Stanislava Grosse.

 

(Jednání přerušeno v 16.39 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP