(Jednání opět zahájeno v 17.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, je 17.00 hodin, tedy čas, kdy začíná blok ústních interpelací na členy vlády České republiky.

Jako první byl vylosován pan poslanec František Pejřil, interpelovaným ministrem je místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský ve věci dopadu přijaté novely protidrogového zákona.

Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec František Pejřil: Vážený pane předsedající, vážení ministři, kolegové a kolegyně. Interpeluji vás, pane ministře, ve věci dopadu vloni přijaté novely protidrogového zákona.

Dnes můžeme vycházet z více než jedenapůlleté zkušenosti a podle názoru mnoha odborníků lze říci, že drogová represe škodí. Máme k dispozici dokumentaci jednotlivých případů, ze kterých je zřejmé, že díky novele padly nepřiměřené a kruté tresty. Máme dokumentaci, ze které je zřejmé, že drogová represe padla především na mladé lidi. Máme dokumentaci, ze které vyplývá, že shodné případy byly a jsou měřeny velice odlišnými tresty. Od přestupku, pokuty až po osmileté vězení.

Z dokumentů, které mám k dispozici, jsem nabyl dojmu, že mladí lidé jsou stíháni a hrozí jim vysoké tresty za to, že vypěstovali několik rostlin konopí, často - což je paradoxní - i k terapeutickým účelům. Domnívám se, že zákon postihující pěstování a konzumaci konopí pro vlastní potřebu dospělými lidmi není dobrý.

V Anglii v těchto měsících probíhá proces zkoušek léčivých účinků marihuany. Některé evropské státy změkčují či legalizují vztah ke konopí, u nás jsme se vydali cestou opačnou, cestou represe.

Má otázka pro vás, pane ministře, zní: Kdy vaše ministerstvo předloží návrh novely onoho nepodařeného zákona?

Dovolte mi říci ještě tři poznámky. Myslím si, že alkohol, legální droga na našem trhu, je společensky nebezpečnější než po tisíciletí používaná marihuana. Neznám - může to být však pouze má neznalost - je zločin pod vlivem konopí, není nebo jej neznám, jak jsem řekl, znám však mnoho zločinů pod vlivem alkoholu.

Druhá poznámka. Ani - a to je důležité - u jedné evidované osoby stíhané v souvislosti s marihuanou nebyly nalezeny tzv. tvrdé drogy.

Třetí poznámka. Přední odborníci na drogovou politiku - Jiří Presl, Ivan Douda, nadace Drop-In - se shodují v názoru, že kriminalizace marihuany je spíše na škodu než ku prospěchu věci.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má předseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, mám na interpelaci připravenu odpověď a otevřeně říkám, že Ministerstvo spravedlnosti připravilo odpověď pro případ, že předmětem interpelace by bylo, že zákon je příliš přísný, dále pro případ, že předmětem interpelace by bylo, že zákon je příliš měkký, a mám pocit, že ještě pro několik dalších eventualit.

Chtěl bych říci, že vyhodnocovat po roce a půl zkušenosti s novelizací trestního zákona v pasáži zejména paragrafu 187 a), ale novelizována byla i ostatní ustanovení, která výrazně zpřísnila sazby u trestných činů, které se týkají šíření drog a omamných látek, je ve skutečnosti poněkud předčasné. Nejsem totiž schopen vám podat statistiku jinou než o soudních, o pravomocně ukončených soudních sporech. To znamená, Ministerstvo spravedlnosti nemá k dispozici statistiku, kterou má patrně Ministerstvo vnitra, o počtu vznesených obvinění probíhajících v trestním řízení.

Pokud se týče statistiky o soudech, o pravomocně skončených trestních věcech, pak musím říci, že pokud si přečtete nové skutkové podstaty § 187 a), která byla především předmětem interpelace pana poslance Pejřila, je viditelný nárůst. Zatímco v roce 1999 bylo pravomocně odsouzeno 18 osob, v tomto roce za prvních devět měsíců, tzn. od ledna do září tohoto roku, již bylo odsouzeno 53 osob pravomocně za trestný čin podle § 187 a).

Na druhé straně tento vývoj ještě statisticky není dokladem toho, že by se zvyšovala represe, protože prostě trestní stíhání v řadě věcí trvá tak dlouhou dobu, že to nejsou kauzy z tohoto roku, které jsou letos pravomocně odsouzeny. Samozřejmě to pokrývá i kauzy z minulého roku.

Chtěl bych říci, že nepochybné je jedno. Ustanovení o tom, že trestným se stává i pouhé držení drogy, nikoli rozšiřování nebo výroba, i pouhé držení, je-li to v množství větším než malém, nepochybně bude dělat jisté potíže soudům při judikování. Tomu se snaží zabránit jednak Ministerstvo vnitra a je známo, že policejní prezident vydal svůj vlastní pokyn, ve kterém to v podstatě vymezil tím, že musí jít o větší počet dávek než jednodenní spotřebu. Na jaře letošního roku zpracovalo Nejvyšší státní zastupitelství na základě podkladových zpráv vrchních státních zastupitelství v Praze a Olomouci zvláštní zprávu o poznatcích o aplikaci novely trestního zákona č. 112/1998, zejména nové skutkové podstaty trestného činu podle § 187 a) trestního zákona. Zpráva je rozsáhlá, vyčerpávající, nepovažuji za možné, abych ji zde četl a zdržoval zasedání sněmovny, ale slibuji, že panu poslanci Pejřilovi bude samozřejmě zaslána, bude k dispozici, a požádá-li o to nějaký jiný poslanec nebo výbor, učiníme tak také.

Zatím se ovšem nedá říci, že by se nesplnil předpoklad, že zavedení nové skutkové podstaty trestného činu podle § 187 a) trestního zákona povede k neúměrné kriminalizaci. Je to proto, že ve všech případech, kde dochází k excesům, a máme skutečně rozsudky, všichni je znáte, kdy osoba, jejímž povoláním je dokonce výchova mladé generace, rozšiřovala i mezi nezletilými těžkou drogu pervitin s relativně nízkým, v prvním stupni dokonce podmíněným odkladem, a na druhé straně za vypěstování lehké drogy a její rozšiřování v jednom případě byl uložen vysoký nepodmíněný trest odnětí svobody, který, dříve než se jím mohl zabývat ministr spravedlnosti, aby zvážil např. stížnost pro porušení zákona, jak víte, byl řešen milostí prezidenta republiky, takže se to nemohlo stát předmětem zkoumání ani ministra spravedlnosti, ale ani Nejvyššího soudu za účelem sjednocení judikatury.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP