(18.10 hodin)

(pokračuje Langer)

Rád bych se vás proto, pane ministře, zeptal, zda vaše ministerstvo chystá novelu zákona o obecní policii, a pokud ano, kterých bodů se bude týkat a případně v jakém časovém horizontu ji hodlá předložit. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Slova se ujme ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Vážení pánové místopředsedové, dámy a pánové, já bych nejprve začal tím, jak se předpokládá, že se bude vyvíjet legislativní proces v této oblasti. Původně se předpokládalo, že ve třetím čtvrtletí t. r., to znamená v těchto týdnech, měl být předložen věcný záměr zákona nebo novelizace zákona o obecní policii s tím, že termín předložení paragrafového znění do vlády měl být ve třetím čtvrtletí 2001. Účinnost se předpokládala k 1. 7. 2002.

Na konci roku 1999 došlo ke změně legislativního plánu, resp. výhledu legislativních prací na rok 2001 a 2002. Došlo také k tomu, že se změnil u tohoto zákona legislativní proces tak, že se nebude zpracovávat věcný záměr a bude se zpracovávat rovnou paragrafové znění. Důvod spočíval v argumentu, že se nebude jednat o nějakou ucelenou novou zákonnou úpravu této problematiky, ale bude se jednat o úpravu jednotlivých dílčích problémů. O některých z nich zde pan kolega Langer hovořil.

Při té změně došlo ovšem i k posunutí termínu, kdy by měl být předložen do vlády. Ve výhledu legislativních prací je stanoven na třetí čtvrtletí 2002, předpokládaná účinnost od 1. 7. 2003. Nicméně to je plán legislativních prací, což je nějaký mezní plán, to znamená dokdy něco musí být předloženo. Vůbec to neznamená, že něco nebude předloženo úplně nad rámec nebo že něco nebude předloženo v bližších termínech.

Situace je v tuto chvíli taková, že Ministerstvo vnitra se obrátilo na 409 obcí a měst, které zřizují obecní nebo městské policie, s žádostí o náměty na úpravu tohoto zákona. Zjistili jsme, že došlo k určitému upřesnění počtu potřeb. V dnešní době už je pouze 380 obcí či měst, které zřizují obecní a městské policie. Došlo nám 181 odpovědí a 129 z nich obsahovalo určité náměty, jak zákon vylepšit. Problém byl v tom, že vesměs neodpovídali zástupci města, ale ředitelé nebo ti lidé, kteří na radnicích řídí městské policie, nebo přímo strážníci městské policie pověření řízením, takže ta objektivní relevance požadavků byla posunuta tím, že to dělali lidé, kteří jsou zainteresováni do výkonu, a ne lidé, kteří řekněme vzešli z demokratických voleb, čímž míra relevance těch připomínek je mírně nižší, než jsme původně očekávali.

Byl zpracován dokonce již paragrafový návrh na základě těchto připomínek. Teď jsme v té situaci, že zákon o obecní policii by přece jen měl trochu vázat na zákon o Policii ČR, pokud se budeme bavit o některých oprávněních policistů, o některých oprávněních strážníků, a musíme hledat nějakou rozumnou korelaci. Připomínám jenom diskuse, které zde ve sněmovně byly vedeny o možnostech strážníků při vstupu do živnostenských provozoven, to byla ta poslední diskuse, která se zde odehrávala při poslední novelizaci. Takže tyto věci musíme mít v nějaké rozumné vazbě.

Teď k tomu aktuálnímu stavu. O plánu legislativních prací vlády jsem již hovořil. Myslím si však, že určitá dílčí novela tohoto zákona z dílny Ministerstva vnitra, resp. z dílny vlády přijde v mnohem bližším termínu, než jak je uvedeno, neboť jsme dostali podklady, které jsou o poznání ucelenější nežli poznatky, které vzešly z 81 oslovených obcí. Bylo osloveno kolegium ředitelů městských policií statutárních měst ČR a hlavního města Prahy. Ti vypracovali také návrh, nad kterým se dá věcně debatovat, který snese kritéria parlamentní diskuse, kritéria diskuse ve výboru pro obranu a bezpečnost. Myslím si, že se můžeme dostat do situace, že v průběhu příštího roku zde v Poslanecké sněmovně bude návrh, který bude zahrnovat některé věci, které se v praxi ukázaly jako nevyhovující.

Já se omlouvám, že nechci hovořit o jednotlivostech konkrétních oprávnění, protože je to věc dosti citlivá. Na jedné straně rozumím tomu, že v oblasti především přestupků v dopravě je nad čím se bavit minimálně u tohoto zákona, na druhé straně si ale musíme být vědomi toho, že tady probíhá poměrně složitý legislativní proces právě v oblasti silničního provozu, a nemůžeme tedy udělat nějakou úpravu, která by byla úplně odtržena. Nový zákon o provozu na pozemních komunikacích mění některé věci, některé věci zpřísňuje a i Policie ČR bude muset umět na tyto věci reagovat. Dojde k tomu rozdělení. Teoreticky by to mělo být tak, že pravidla bude stanovovat civilní orgán, dohlížet nad dodržováním bude Policie ČR. Čili v té dopravě je to složité, ale určitě tam najdeme místa, kde zbytečně dochází k neefektivnímu vynakládání toho nástroje, který veřejná moc má k dispozici pro dodržování práva, ať již jde o represivní nástroj státní, nebo represivní nástroj municipální. Takže určitě tam ta témata jsou.

Přístup k datům je komplikovaný, protože dnes má problémy s přístupem k datům i Policie ČR. Netvoří to nějaké zásadní problémy, ale vznikl Úřad na ochranu osobních údajů, máme tady platné normy a já bych se bál z místa říci nějakou odpověď, že by to tam mělo být, protože musíme dodržovat určité standardy především v oblasti ochrany nakládání s těmito daty. Ruku na srdce - ač můj názor na obecní policii se postupem času vyvíjel z mírně negativního do minimálně neutrální až mírně pozitivní pozice, tak přece jen kritéria pro výběr strážníků městské policie, resp. nároky jsou o poznání nižší než kritéria pro přijímání policistů Policie ČR. Takže já v oblasti dat určité problémy vidím, ale možná, že najdeme nějaké rozumné řešení.

Naopak co se týká sdružování obcí, myslím si, že to je námět, který je legitimní, který možná se vznikem krajů bude určitou možností, jak municipalitám dát šanci o některé věci se starat. Myslím si, že tento námět, alespoň na první poslech, protože to není téma, o kterém bych já někdy zatím diskutoval, se mi zdá velice zajímavý.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Pan místopředseda využije své možnosti doplňující otázky.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane ministře, děkuji, potěšil jste mě zčásti, přinejmenším v tom smyslu, že hodláte změnit onen legislativní plán, který počítal až s třetím čtvrtletím roku 2002. Myslím si, že dílčí novela, která bude důsledně postavena na tom, že městská a obecní policie by měla působit v oblasti ochrany veřejného pořádku a nesnažit se na úkor republikové policie posilovat své postavení, by byla vhodná. Přinejmenším ona oblast bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je tématem, které může v mnohém usnadnit i činnost policie republikové, a to vše za jedním jasným cílem, to je přispět k bezpečnosti občanů na ulicích i na silnicích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane místopředsedo. Pan ministr ještě využije možnosti odpovědět.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Já vím, že pan kolega Brožík rád řídí tuto schůzi, tak mu dám ještě šanci chvíli řídit, protože interpeluje druhý pan místopředseda. Ale teď vážně.

Chci vyjádřit přesvědčení, že budeme mít šanci v historicky dohledné době diskutovat nad konkrétním textem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP