(18.20 hodin)

(pokračuje Gross)

Myslím si, že je tady ochota najít rozumnou relaci při vědomí toho, že se jedná o městské obecní policie, že jsou vázány obvodem města, obvodem obce, což také s sebou nese určité problémy třeba při stíhání pachatele. Myslím si, že tyto věci musíme umět nějakým rozumným způsobem vyřešit, a myslím si, že je tady dobrá vůle v zájmu praxe a ochrany života, zdraví a majetku lidí udělat maximum práce.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Jako další byla vylosována paní poslankyně Michaela Šojdrová, která má interpelaci na ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Eduarda Zemana. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane ministře, ministerstvo školství reagovalo na zákon o převodu majetku z České republiky na kraje a převodu zřizovatelských kompetencí tím, že vypracovalo harmonogram a metodický pokyn. To vše reagovalo také na požadavky poslanců, kteří vyžadovali, aby se neměnila kapacita a síť středních škol v souvislosti právě s převodem zřizovatelských funkcí.

Já se ale domnívám, že na druhé straně existují případy, kdy je potřeba učinit změnu v zařazení do sítě škol, a to z důvodu změny v oborové struktuře. Znám případy, kdy byl vznesen požadavek právě na změnu, která se netýkala ani změny zřizovatele, názvu, ani změny v nárůstu kapacity či výkonu, ale pouze se jednalo např. o změnu jednoho nástavbového oboru studia za jiný se stejným počtem žáků. Tato potřeba vyplynula se shody se sociálními partnery a s požadavkem trhu práce.

Domnívám se, že ministerstvo školství by mělo posuzovat právě tyto žádosti v individuálním přístupu, v individuálním pohledu právě na požadavky trhu práce.

Já se vás tedy, pane ministře, ptám, zda budete podporovat a zda ministerstvo školství je ochotno v těchto případech, kdy dochází ke shodě s partnery na trhu práce, tyto žádosti posuzovat individuálně a vyhovět těmto žádostem.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Slovo má ministr školství, mládeže a tělovýchovy Eduard Zeman.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, má odpověď bude velmi stručná. Ministerstvo by bylo k čemukoliv. Problém je, že sněmovna nás zavázala, že k datu 1. 9. nesmíme měnit ani názvy, ani náplň, ani cokoliv jiného. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní kolegyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: V tuto chvíli nemám k dispozici usnesení Poslanecké sněmovny či výboru, ale domnívám se, že cílem usnesení rozhodně nebylo znehybnit vnitřní pohyb uvnitř školského systému ve smyslu měnit oborovou strukturu podle požadavku trhu práce, zejména pokud se nebude jednat o navýšení kapacity. Domnívám se, že tady je jasná logika věci a že usnesení Poslanecké sněmovny takto neznělo. Dovolím si získat ho písemně a předložit panu ministrovi tak, abychom se o tom mohli přesvědčit. V tom by skutečně logika nebyla a myslím si, že ani zájem poslanců.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ještě pan ministr školství. Prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Opět velmi stručně. Pokud paní poslankyně předloží patřičný doklad, že máme právo to udělat, rádi to uděláme, ale jinak mně jako ministrovi nenáleží, abych zkoumal úmysly poslanců, kteří rozhodli, jak rozhodli.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, podle § 111 odst. 1 může být poslední interpelace na člena vlády položena nejpozději v 18.20 hodin. Tento čas již vypršel. Končím tento blok ústních interpelací na členy vlády s tím, že první, kdo bude interpelovat příští týden ve čtvrtek v 17.00 hodin, je pan poslanec Jaromír Kohlíček, a to ministra vnitra Stanislava Grosse.

Končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Uvidíme se zítra v 9.00 hodin. Na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 18.25 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP