(11.50 hodin)

(pokračuje Zahradil)

Pokud pan poslanec něco podobného zaslechl, pak bych vaším prostřednictvím, pane předsedající, požádal, aby nám to sdělil. Já jsem podobného nezaslechl.

Stejně tak jsem nezaslechl nic podobného, co tady zmínil pan ministr školství, to je, že ODS zpochybňuje užitečnost těchto programů. Já jsem v úvodu svého zpravodajského vystoupení řekl, že já rozhodně nebudu tím, kdo bude blokovat přístup České republiky, českých studentů, českých učitelů, českých profesorů do těchto programů. Já pouze chci, aby celá tato záležitost byla projednána tak, abychom neměli sebemenší stín pochybnosti o tom, že jsme ji projednali řádně, že jsme neudělali o nic víc a o nic méně, než jsme povinni udělat. Mám pocit, že tady se evropským tématem a především tím adjektivem "evropský" zastírá celá řada věcných nedostatků a věcných nejasností, které s tímto materiálem souvisejí.

Bylo tady řečeno panem ministrem v odpovědi na moji otázku, že nezasahujeme do vnitrostátní legislativy, že neměníme žádný zákon tím, že to schválíme. I když v té předkládací zprávě se doslova praví, že do vnitrostátní legislativy zasahujeme, cituji: "Tato úprava režimů daní a cel je zásahem do vnitrostátní legislativy." Tak zasahujeme do vnitrostátní legislativy, nebo nezasahujeme do vnitrostátní legislativy? Potřebuji znát jasnou odpověď na tuto otázku. Budeme tady měnit nepřímo nějaký zákon, novelizovat nějaký zákon, nebo nebudeme? Jestli jde o pouhou výjimku, jak tady zmínil pan ministr, tak se opět ptám - výjimku z čeho, výjimku z jakých předpisů, výjimku z jakých zákonů, výjimku z jakých vyhlášek, které se týkají režimu daní a cel, a především se ptám, jestli k takové výjimce je nutný souhlas Poslanecké sněmovny, nebo zda takovou výjimku může udělit vláda, nebo dokonce příslušné ministerstvo, v tomto případě pravděpodobně Ministerstvo financí svou vyhláškou, tak abychom nemuseli být zatěžováni celou záležitostí.

Mám pocit, že vláda ve chvíli, kdy si s nějakým problémem neví rady, kdy je projednávání nějaké materie nejasné nebo není tak zcela zřetelné, jak by se projednávat mělo, usnadňuje si práci tím, že zvolí tu nejjednodušší metodu - zabalí to a pošle to do Poslanecké sněmovny s tím, aby Poslanecká sněmovna rozhodla, a vláda si nad celým problémem myje ruce. Stále si nejsem jist, jestli toto náhodou není věc, která je zcela v kompetenci vlády ČR, a nebylo nutné do Poslanecké sněmovny tento materiál vůbec posílat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče.

Nevidím pana poslance Zaorálka, abych se ho zeptal mým prostřednictvím na vaši otázku. Ano, vidím: jestli, pane poslanče, víte o tom, že chcete vystoupit, tak abyste to sdělil Poslanecké sněmovně.

Pan poslanec Jiří Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji. Rád bych poděkoval panu ministrovi za přečtení úryvků ze srdceryvných dopisů rektorů, nicméně to, co požadujeme a co bychom požadovali, kdybychom mohli tuto smlouvu projednávat ve výboru, a protože se vláda chce vyhnout tomu, tak ta debata, která normálně probíhá ve výboru, bude muset probíhat zde. Bude to možná trvat dlouho, ale prostě to, co normálně je ve výboru, musí proběhnout tady.

To, co jsme požadovali, nebyly úryvky z dopisů rektorů, ale rád bych viděl statistiky, kolik lidí se účastnilo kterých programů, co jsme na tom získali, co jsme na tom ztratili a čeho tím bylo dosaženo. Nedovedu si představit, že parlament bude jednat jinak. Je to naší povinností, abychom se o taková čísla a takovéto přehledy zajímali. Pan ministr nám to nechce prostě sdělit, místo toho nám čte úryvky z dopisů rektorů. To je půvabné čtení, ale emocemi nás pan ministr neovlivní. My chceme vidět čísla. Možná v levicových stranách je to zvykem, že se rozplýváte v emocích, ale nás by zajímala čísla.

Za druhé pan ministr tvrdí, že tato smlouva bude mít dopad do vnitřních zákonů. Přiznám se, ať čtu text odpředu dozadu, mám pocit, že takový dopad mít nebude, protože po formálně právní stránce je špatně zpracována. Když chceme, aby nějaká smlouva měla dopad do daňových zákonů, musíme přesně vyjmenovat, na které daňové zákony to bude mít dopad. Daňová agenda je záležitost, která nemůže být ponechána všeobecně emotivním ustanovením.

V textu, který vláda dohodla v Radě přidružení, se říká, že Česká republika časem odstraní všechny nepřímé daně, všechny další poplatky, zákazy, restrikce na dovozu a vývozu, které se dotýkají těchto aktivit. To je velice vágní formulace, abychom podle této formulace vyměřovali daně. Obávám se, že naše finanční úřady se dostanou do nekonečných potíží. Dokonce jsem přesvědčen, že pokud v tom textu, v té smlouvě není uvedeno konkrétně, že daň ta a ta se nevybírá, tak jakékoliv hlasování o tomto mezinárodním dokumentu nemá dopad do našeho vnitřního zákonodárství, že prostě ten text je špatně zpracován. Vláda mohla sjednat nějakou úmluvu, ale vedle toho nám měla předložit novelizaci daňových zákonů tak, aby naše zákony odpovídaly tomu, co vláda navrhuje, anebo by to muselo mít opravdu charakter takové úmluvy, jako jsou úmluvy o zákazu dvojího zdanění, ale tam pak musí být přesně vyjmenováno, kterých daňových zákonů se to dotýká. To vláda neudělala.

Je-li toto pravda, pak ovšem vůbec není důvod, aby takový dokument byl předkládán. Prostě vláda je ochotna platit příslušné poplatky, to ať si vláda rozhodne, a platí je do Bruselu. Dobře, můžeme se nad tím znepokojovat, můžeme to projednávat v rozpočtu, zda je to správné, nebo není, ale je to v exekutivní pravomoci vlády.

To, že se jedná o velké částky, jak zde bylo uvedeno, to není důvod, aby o tom hlasovala sněmovna. Buď je máme v rozpočtu, nebo je nemáme v rozpočtu. Jediná věc je, zda tato smlouva dopadá nebo nedopadá do daňových zákonů, což bychom za normálních okolností řešili tak, že požádáme rozpočtový výbor, aby se spolu s legislativou zabýval tímto problémem, zda takovýto dokument vůbec má mezinárodněprávní účinnost, která dopadá na naše zákony, zda má přednost před našimi zákony. To by se ve výboru možná dalo odstranit, ale vláda nám na to nechce dát čas, abychom tuto věc projednali.

Ptám se, kterých daňových zákonů se to dotýká, a prosím pana ministra, aby nám to teď neprodleně sdělil. Jestli pan ministr neví v tomto okamžiku, kterých daní se bude dotýkat tato úmluva a jaký to bude mít dopad do rozpočtu, pak nevím, o čem vlastně jednáme. Vláda upouští od vybírání daní, ale neví, jaký deficit v rozpočtu tím způsobí.

Poslední poznámka. Když zvážíme, že pro vybírání daní je tato smlouva pravděpodobně neúčinná, že stejně po právní stránce nakonec zjistíme, že bude muset ten spor putovat k Ústavnímu soudu, tak v takovém případě se znovu dostáváme do situace, že ať už to schválíme, nebo neschválíme, vláda může a musí jednat tak jako tak stejným způsobem a nic se na věci nemění. Vzhledem k tomu, že tam není řečeno žádné datum, odkdy vlastně mají či nemají být daně vybírány, že je to vágní třířádková formulace, která může mít dopad do rozpočtu, o kterém nikdo v tomto okamžiku zatím nemá ponětí, dokud nám to pan ministr nesdělí, ze kterých daní a o kolik se sníží výběr, tak se domnívám, že v této situaci České republice ani nemůže nic hrozit. Za normálních okolností ve výboru - znova tedy prohlašuji, probíráme zde debatu, která by správně měla probíhat ve výboru - za normálních okolností bychom zjistili, jak to vlastně s těmi daněmi je. Za této situace prosím ministra, aby nám okamžitě předložil potřebné informace.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále se přihlásil do diskuse pan poslanec Pleva. S technickou poznámkou předseda klubu Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že pan poslanec Payne nepochopil situaci a nevnímá, že v této chvíli o tom, že se zákon projednává ve zkráceném projednávání, nerozhodla tato vláda. Ta to navrhla, ale rozhodla tato sněmovna. Bylo by dobré mít úctu přinejmenším k této Poslanecké sněmovně. Samozřejmě názory pana Payna jsou jeho osobní záležitostí, ale na druhé straně o tom rozhodla sněmovna a byla možnost to zvrátit. Nakonec pokud hovořil o tom, že mluví jménem klubu ODS, tak klub ODS má dostatek poslanců k tomu, aby mohl tento způsob projednávání zablokovat, čili veškeré hysterické výlevy pana poslanec Payna jsou zbytečné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec Pleva.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP