(Jednání pokračovalo ve 14.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych zahájil odpolední jednání čtvrtého dne 28. schůze.

Před polední přestávkou jsem sdělil, že budeme pokračovat body č. 28 a 29, které byly přerušeny k jednání o zákonu o referendu v Senátu. Požádal bych místopředsedu vlády a ministra spravedlnosti pana Pavla Rychetského, aby nám sdělil výsledek, který má ze senátního jednání.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, Senát dnes v poledne napřed hlasoval o zamítnutí poslaneckého návrhu - to neprošlo, potom prošel poslanecký návrh zákona o referendu do podrobné rozpravy. V té byl přijat komplexní pozměňovací návrh - mám-li říci pravdu, jiný ústavní zákon o referendu. Tento jiný ústavní zákon o referendu Senát vrátil sněmovně jako vrácený ústavní zákon. Takto se to stalo.

Pokud se obsahu týká, je to ústavní zákon pouze o jednorázovém referendu k Evropské unii.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Rozprava je otevřena. Táži se, kdo se do ní hlásí. Nikdo se nehlásí.

Zeptám se pana poslance Výborného, zda trvá na svém návrhu a zda budeme hlasovat o jeho návrhu ještě před ukončením obecné rozpravy.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, je patrno, že se v tuto chvíli do rozpravy nikdo nehlásí. Domnívám se ale, že by bylo korektní, aby předsedající schůze rozpravu neukončil, ale dal hlasovat před ukončením obecné rozpravy o mém procedurálním návrhu. Ten jsem takto formuloval, pan zpravodaj ho má k dispozici.

Právě proto, že Senát dospěl k tomu závěru, který tlumočil vicepremiér, je tento procedurální návrh stále živý a stále důvodný. Budeme se muset v Poslanecké sněmovně velmi vážně zabývat otázkou, zda zcela přepracovaný návrh ústavního zákona je legislativní iniciativou Senátu, nebo nikoliv, zda se jedná o pokračování legislativního procesu. V každém případě ale jednání budou muset probíhat a nemohou probíhat v situaci, kdy bychom projednávali úplně jiný zákon upravující obdobnou materii, tedy také referendum.

Trvám na tom, aby se před uzavřením obecné rozpravy o mém procedurálním návrhu hlasovalo.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O vašem návrhu se bude, pane poslanče, před uzavřením rozpravy hlasovat.

Ještě vidím přihlášku místopředsedy vlády Pavla Rychetského, kterému udílím slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Nechci předjímat stanovisko Poslanecké sněmovny k této situaci, která zatím nemá žádný precedens, nikdy se nic podobného za platnosti české ústavy a za existence České republiky nestalo. Pravda je, že těžko lze považovat takový návrh za novou zákonodárnou iniciativu, když zákon o jednacím řádu říká přesně, jak má vypadat zákonodárná iniciativa, v kolika kusech, s důvodovou zprávou atd. Žádnou tuto náležitost to samozřejmě nesplňuje. Nechme to otevřené.

Chtěl bych jen říci, že právě proto, že se bude Poslanecká sněmovna muset zabývat jedním vráceným ústavním zákonem o referendu ze Senátu, považoval bych za vhodné, aby se tím mohla zabývat současně s právě projednávaným ústavním návrhem zákona, aby je mohla porovnat. To je ale můj názor, nechť Poslanecká sněmovna rozhodne hlasováním.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Přihlásil jsem se k vystoupení pana místopředsedy vlády Rychetského, protože se domnívám, že je naopak velmi nevhodné, abychom tady měli dva ústavní zákony o referendu, každý v úplně jiném režimu čtení. Tady je jeden zákon, o kterém se bavíme, zda má projít do prvního čtení. Pak je tady druhá norma, kterou sněmovna již projednala, schválila a Senát s pozměňovacími návrhy - jak říká ústava, myslím že je to nepochybné, protože tady nikdy spor, který běžel např. v Polské republice, zda může horní komora zasahovat do jiných paragrafů, než které byly otevřeny dolní komorou, neproběhl a vždycky jsme respektovali, že se Senát může dotknout i jiných otázek, než které byly otevřeny dolní komorou - vrátil návrh ústavního zákona.

Myslím, že je zapotřebí, abychom nejprve dokončili tento legislativní proces. Až bude tento legislativní proces dokončen nad touto normou, která už putuje mezi sněmovnami, pak je možné případně zahájit legislativní proces nad vládním návrhem, ale pak dokončením řádného prvního čtení.

Domnívám se, že by bylo vhodné teď přerušit a na příští schůzi se vypořádat s návrhem, který nám vrátil Senát.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ke slovu se hlásí místopředseda sněmovny pan František Brožík.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážená paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jsem dnes podrobně sledoval z postu nahoře celý průběh rozpravy, nejsem toho názoru, jako je pan poslanec Marek Benda. Pokud v současné době odročíme projednávání tohoto návrhu zákona až do prosincové schůze, je tady pořád ještě platný návrh, který předložil pan poslanec Svoboda, kdy chtěl návrh zákona o referendu zamítnout.

Jak zde hovořil pan místopředseda vlády Rychetský, který předeslal, že je to úplně jiný návrh zákona, než který Poslanecká sněmovna postoupila Senátu, a že se jedná jen o vstup do EU, myslím si, že je třeba, aby tento zákon, který dnes tady projednáváme, prošel do druhého čtení, ne tak jak říkal Marek Benda, že se bavíme, jestli projde do prvního čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP