(17.00 hodin)

(pokračuje Matulka)

Jinak o projednání tohoto tisku informuje, pokud projednává jeden a tentýž tisk Poslanecká sněmovna a jeden a tentýž tisk Senát. Je to jednostranné nadržování myšlence zachování Senátu v neprospěch myšlenky jednokomorového Parlamentu.

Kolega Kováčik správně uvedl příklad návrhu zákona o provozu na pozemních komunikacích, kdy z poslanců veřejnoprávní rozhlas dělal pitomce, ale ze senátorů dělal ušlechtilé muže apod.

Dovoluji si využít toho, že sněmovna tak prozřetelně trvá v pátek odpoledne na projednávání výroční zprávy Rady ČT a rozhlasu, abych navrhl v rámci tohoto bodu usnesení jako třetí k těm dvěma, která jsem již uvedl, a to že Poslanecká sněmovna se usnáší o tom, že Český rozhlas neplní své poslání podle § 2 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Slovo má pan poslanec Ransdorf, připraví se pan poslanec Miloslav Kučera starší.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Vážená paní předsedající, rád bych vzkázal vaším prostřednictvím panu poslanci Plevovi, že předmětem jednání této sněmovny je zpráva, kterou máme k dispozici, a nikoli to, co si členové příslušné rady povídali někde u kávy či minerálky mezi sebou. To není objektivizovaná informace, a tudíž nemůže být předmětem analýzy a rozpravy.

Za druhé. Britské právo v dané oblasti existuje. Mám zpracovanou obsáhlou analýzu mediálního práva v jednotlivých zemích a jsem připraven takovou analýzu dát k dispozici kolegu Plevovi. Protože 200 let v této zemi všichni umějí číst a psát, bude mu velmi k užitku.

Za třetí. Duchovní tradice ateismu v této zemi existuje, na rozdíl od duchovní tradice ODS. Georg Christov Lichtenberg, jeden z mužů, který k této tradici patří, se ostatně vyjádřil, že nuly, aby získaly na hodnotě, musí nutně stát vpravo.

Myslím, že nabídka, kterou jste mi učinil, že bychom si o této otázce popovídali, může být sice zajímavá, ale myslím, že z vaší strany není o čem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Miloslav Kučera starší.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vyjádřil jistou lítost nad tím, kam se celá diskuse nad standardní zprávou a nad standardním návrhem usnesení dostala. Je mi líto, že kolegové z klubu KSČM s ohledem na to, že Poslanecká sněmovna ve chvíli, kdy se projednával program této schůze, neschválila jejich návrh na zařazení bodu, na jehož konci by stálo usnesení, že Český rozhlas a Česká televize neplní svou povinnost ze zákona, využili teď příležitosti projednávání této výroční zprávy k tomu, aby opět celou záležitost vrátili zpátky tam, kde o to - upřímně řečeno - většina z nás nemá zájem.

Ne že bych byl jeden z těch, kdo by nebetyčně miloval Český rozhlas nebo Českou televizi, ne že bych byl jeden z těch, který by nedokázal mít k vysílání Českého rozhlasu či České televize kritické připomínky. Jedna věc jsou ovšem dílčí kritické, byť vážné připomínky, druhá věc je konstatování takového závažného prohřešku, že Český rozhlas a Česká televize neplní zákon. Kdybychom přijali toto usnesení, museli bychom pro ně mít velmi hlubokou analýzu, protože na základě takovéhoto usnesení by následovala personální i jiná zemětřesení v obou výše jmenovaných médiích.

Pokud jde o výroční zprávu Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření, kolega Matulka, který byl po dva roky členem naší mediální komise, dobře ví, že vždycky působí problémy to, že zpráva o činnosti je hotová již v první polovině následujícího kalendářního roku, zatímco zpráva o hospodaření bývá hotova až ke konci roku, protože se musí čekat na všechny finanční uzávěrky, audity a podobné záležitosti. Není tedy nic neobvyklého, když se zpráva schvaluje nadvakrát. Kolega Matulka to sám několikrát zažil. To byl také důvod, proč jsme přijímali různá organizační opatření, abychom dokázali tento problém vyřešit. Jak vidíte, ani teď jsme ho nedokázali vyřešit.

Pokusil bych se vrátit sněmovnu zpátky na pevnou zem, na základní problém, který projednáváme.

Kolegové, kteří byli na schůzi stálé komise pro sdělovací prostředky přítomni včetně pana zpravodaje, by vám jistě potvrdili, že drtivou většinou hlasů - myslím, že to bylo téměř jednomyslně - stálá komise pro sdělovací prostředky po poměrně obsáhlé diskusi, která byla kritická, se v závěru rozhodla doporučit Poslanecké sněmovně zprávu o činnosti - hovoříme o činnosti, nikoliv o hospodaření - Českého rozhlasu za rok 1999 schválit. Uvědomme si, že se píše konec října 2000.

I když si kolegy Matulky velice vážím a vím, že jeho postřehy v oblasti medií jsou zajímavé, domnívám se, že bychom měli přijmout jediné základní usnesení: Poslanecká sněmovna na základě návrhu stálé komise pro sdělovací prostředky schvaluje zprávu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999. Vše ostatní jsou obstrukce a snaha dostat projednávaný bod jinam, kam v tuto chvíli nepatří.

Myslím, že jsem se vyjádřil dostatečně srozumitelně. Děkuji za pozornost, kterou jste mi věnovali.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kučerovi. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Dalibor Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Chci pouze upravit tři nepřesnosti předřečníka.

Za prvé. Byl jsem členem sdělovací komise podstatně déle než dva roky. Dva roky si možná pamatuje služebně mladší kolega Kučera.

Za druhé. Pamatuji, že výroční zpráva nejen Českého rozhlasu, stávalo se to i televizi, se projednávala nadvakrát v komisi pro sdělovací prostředky. Ta opakovaně čekala na doplnění hospodářské části, atd. Pokud mě paměť neklame, možná že ano, z komise jsem už dlouho pryč, ale myslím si, že toto je poprvé, kdy komise pro sdělovací prostředky strká tento materiál po kouskách do sněmovny. Sněmovna projednávala kompletní zprávu. Snad se nemýlím, toto je poprvé, kdy se zcela nesmyslně projednává zpráva první poločas a druhý poločas ve sněmovně. Tak to bývalo v komisi.

Za třetí. Pokud kolega Kučera mluvil o obstrukci, nemyslím si, že se jedná o obstrukci. Jestliže ano, myšlenkový oblouk, že komunističtí poslanci vystupují teď z toho důvodu, že jim sněmovna na začátku schůze neodhlasovala zařazení nových bodů na program, je samozřejmě nesmysl. Jestliže se jedná o nějakou reakci, jedná se o reakci na to, že vůbec projednáváme tento bod, ačkoli podle našeho názoru je správné, abychom projednávání tohoto bodu přerušili a projednávali materiál kompletní. Reakce komunistických poslanců je na tuto skutečnost, že sněmovna tuto logiku nehodlá pochopit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Slovo má pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, ani dobrá vůle by neměla poslance vést k prohlášením, která v zásadě odporují našemu právnímu řádu. U nás není možné, aby právnické osoby uzavíraly své hospodaření v souladu se zákonem později než k 30. 6. běžného roku. Musí se to nepochybně týkat i Českého rozhlasu a podobných organizací, jak bychom měli podle mého názoru vědět.

Pokud Český rozhlas nedokáže své hospodaření uzavřít ani půl roku poté, co proběhlo příslušné období, je to v každém případě nepořádek, který by měl být předmětem jednání Poslanecké sněmovny, protože to v tomto případě předepisuje zákon.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Faktická poznámka pana Dalibora Matulky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP