(17.10 hodin)

Poslanec Dalibor Matulka: Pokusím se vyhovět kuloárně zašeptanému návrhu, abych zkusil potřetí navrhnout přerušení, zkusím ho opět jinak formulovat.

Navrhuji přerušit tento bod ještě před ukončením rozpravy, abych eventuálně v případě úspěšnosti mohl potom zkorigovat své návrhy na usnesení, přerušit tento bod do příští schůze Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 185 a ptám se, kdo souhlasí s procedurálním návrhem pana poslance Matulky na přerušení tohoto bodu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 185 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 81 pro vyslovilo 21 a 53 bylo proti.

 

Hlásí se dále někdo do všeobecné rozpravy? (Nikdo.) Není tomu tak, končím všeobecnou rozpravu.

 

V tuto chvíli končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Tento bod bude pokračovat příští týden podle schváleného pořadu schůze.

Hlásí se předseda poslaneckého klubu KSČM, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: No, paní předsedkyně, vy jste ukončila tedy tuto schůzi, nevím, jakým způsobem, doufám, že jste ji jenom přerušila do úterka příští týden.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ukončila jsem dnešní jednání, pane předsedo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Považuji to za nekorektní. Pokud byla ukončena všeobecná rozprava, nevím, proč se nehlasuje o jednotlivých návrzích, které jsme předložili. Jestli máte strach, tak to řekněte rovnou! (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane předsedo, já jsem pouze zaznamenávala od celé řady poslanců, že již jednat nechtějí. Ale mně je to jedno, můžeme jednat dále, je nás zde ve sněmovně dostatečný počet k ukončení projednávání tohoto bodu.

Dobrá, všeobecná rozprava byla ukončena. Zahajuji rozpravu podrobnou. (Velký hluk v sále, výkřiky.)

Prosím všechny poslance, aby přestali vykřikovat.

Dostala jsem se do poněkud obtížné situace, možná prosím o konzultaci, co mám nyní dělat. Páni poslanci mají pravdu, že jsem řekla, že končím dnešní jednání, to se opravdu stalo, toto jsem opravdu řekla. (Velký hluk v jednací síni.)

Prosím, pokud chce někdo něco sdělit, ať to sděluje na mikrofon a ať nevykřikuje ze svého místa v lavici.

Já jako předsedající mám samozřejmě právo ukončit jednání kteréhokoli dne. K tomu pravděpodobně nebude námitek... Ne. Nemá cenu toto komentovat.

Ano, omlouvám se, udělala jsem chybu, neměla jsem již mluvit dále. Řekla jsem, že končím dnešní jednání.

Dnešní jednání je ukončeno, tento bod je přerušen.

 

(Jednání přerušeno v 17.13 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP