(17.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grossovi za podnětné závěrečné slovo. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal své role.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, zaznělo zde několik návrhů a jedno sdělení poslance, že je odposloucháván. Já bych se chtěl vyjádřit jenom k jednomu, a to k vystoupení kolegy Ondruše, a to i z hlediska širší optiky, protože jsem se podílel jako zpravodaj na projednávání základního zákona v roce 1991 a svedl jsem 12hodinový boj o jeho podobu s tehdejším kolegou poslancem Kužílkem, který zastával obdobné názory jako kolega Ondruš. Mám v této záležitosti jinou optiku, chci mít efektivní policii a chtěl jsem ji mít už v roce 1991 a bohužel zdaleka ne všechno se podařilo tehdy realizovat. Říkám to zde jenom proto, že doporučuji neakceptovat návrh kolegy Ondruše na vrácení k dopracování.

Kromě tohoto návrhu, o kterém budeme hlasovat jako o prvním, je zde potom návrh na zkrácení lhůty na projednání na 25 dnů a organizační výbor navrhuje přikázat výboru pro obranu a bezpečnost. To je vše.

Paní předsedající, měli bychom hlasovat o návrhu poslance Ondruše, který navrhuje vrátit předložený návrh k dopracování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Tímto návrhem se budeme zabývat v hlasování pořadové číslo 200, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 200 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 178 vyslovilo 29 a 122 bylo proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Koháček: Myslím, že nyní je návrh na zkrácení lhůty a přikázání výboru. Domnívám se, že obráceně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nejprve budeme hlasovat o návrhu na přikázání tohoto návrhu. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 201. Ptám se, kdo je pro návrh na přikázání tohoto návrhu k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 201 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 178 vyslovilo 167 a nikdo nebyl proti.

 

Přihlášku pana poslance Němce jsem zaznamenala až v okamžiku, kdy se již hlasovalo. Nevím v tuto chvíli, co pro to mohu udělat. Nevím, zda je možné v tuto chvíli přijmout další návrh. Dobře, pane poslanče, předneste ho.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji přikázání ještě ústavně právnímu výboru, a to z toho důvodu, že zákon o policii jako takový má souvislost samozřejmě s trestním řádem. Jeden z těch druhých dvou dotčených zákonů ústavně právní výbor při prvním a nedávném projednávání projednával. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 202. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 202 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 178 vyslovilo 75 a 78 bylo proti.

 

Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu ve výborech na 25 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 203. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 203 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 178 vyslovilo 152 a 10 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost a lhůta pro jeho projednání byla zkrácena na 25 dnů. Tím jsme projednali tento bod.

Prosím, pane poslanče máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Vážená paní místopředsedkyně, kolegové a kolegyně, chci požádat u bodu č. 73 programu o revokaci závěrečného hlasování - bylo to hlasování č. 193 - o usnesení jako celku. V tom okamžiku, kdy bylo hlasování provedeno, bylo zjištěno, že při pozměňovacím návrhu kolegy Macháčka došlo ke změně počtu členů poslanců z pěti na devět, ale nedošlo ke zvýšení celkového počtu členů komise z devíti na třináct. Takže usnesení není správné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, musíme to vzít trochu důsledněji. O který bod se jedná?

 

Poslanec Ladislav Korbel: Je to bod č. 73, na zřízení dočasné komise pro otázky vnitřního trhu. Je to hlasování č. 193.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vydržte, pane poslanče, hledáme podklady k tomuto bodu. Pane poslanče, žádáte o revokaci závěrečného usnesení, a mohu-li se zeptat, hlasoval jste pro tento návrh?

 

Poslanec Ladislav Korbel: Ano.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlasoval jste pro tento návrh, to znamená, že máte právo dát hlasovat o revokaci, nicméně tento bod byl ukončen. Pan poslanec Macháček si přeje něco říci.

 

Poslanec Antonín Macháček: Paní předsedající, máte naprostou pravdu, bod byl ukončen závěrečným hlasováním. Ale při písemné podobě celkového usnesení vyplynulo z mého textu, jak si může kdokoliv z vás ověřit, že jsem hovořil o navýšení počtu poslanců o čtyři, vyjmenoval jsem, v jakém poměru, ale nedošlo k navýšení celkové číslovky, která je v původním návrhu 9. Bylo by to v rozporu a mluvíme o legislativně technické úpravě tohoto usnesení. Jedná se o to, aby sněmovna přijala legislativně technickou úpravu k číslovce 9 - 13.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Páni poslanci, v tuto chvíli vidím dva možné způsoby, jak tuto záležitost vyřešit. Vzhledem k tomu, že se jedná o zjevnou chybu technického charakteru, dost možná, že by tuto záležitost řešila oprava stena. Pokud by to takto možné nebylo, museli bychom hlasováním rozhodnout o znovuotevření uzavřeného bodu, a teprve potom o této revokaci hlasovat.

Já bych v tuto chvíli doporučila, pane poslanče, konzultací s Kanceláří Poslanecké sněmovny zjistit, zda je možné tuto záležitost řešit technickou opravou. V případě, že zjistíte, že ne, přihlašte se prosím znovu a já dám hlasovat o vašem návrhu na znovuotevření tohoto bodu.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Ano. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP