(18.00 hodin)

(pokračuje Recman)

Paní předsedající, já se domnívám, že bychom mohli hlasovat v tom pořadí, jak byly předneseny, to znamená nejdříve můj návrh, a v případě jeho přijetí je nehlasovatelná první část návrhu pana poslance Doktora, která řeší finanční výpomoc prostřednictvím Konsolidační banky. Jako druhý by to byl můj podmiňující návrh na přímou finanční pomoc ze státního rozpočtu a jako poslední hlasování o druhé části usnesení, tak jak je přednesl pan poslanec Doktor. Pokud s tím bude pan poslanec Doktor souhlasit, mohli bychom takovým způsobem hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já myslím, že to je jediný možný způsob, jak v tuto chvíli postupovat. Prosím, pane zpravodaji, předkládejte jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Svatomír Recman: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl návrh usnesení, o kterém bychom teď rozhodli hlasováním.

"Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby předložila návrh zákona o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen na schůzi Poslanecké sněmovny v prosinci roku 2000."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 204.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 204 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 173 vyslovilo 84 a 84 bylo proti.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní předsedající, vzhledem k tomu, že nebyl přijat můj první návrh, přednesl bych druhý, podmíněný.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, předneste ho, ale já přesto musím chvíli vyčkat, protože vidím zvýšený zájem u listiny hlasování. Čtěte prosím zatím návrh, potom budeme pokračovat.

 

Poslanec Svatomír Recman: Využil bych chvilky, než se ověří hlasování, že bych přečetl návrh usnesení, tak jak byl předložen.

Návrh usnesení by zněl:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby zapracovala do návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2001 finanční prostředky na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen a předložila ho Poslanecké sněmovně k projednání ve druhém čtení zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 205.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 205 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 173 vyslovilo 51 a 107 bylo proti.

 

Poslanec Svatomír Recman: Nyní bychom přistoupili k hlasování o první části návrhu usnesení pana poslance Doktora.

Pan poslanec Doktor žádal, abychom o první části hlasovali jako o celku. Skládá se ze čtyř bodů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pokud neuvidím žádnou žádost z pléna, není třeba tento návrh opakovat.

Pan poslanec Karel Vymětal má zřejmě nějakou námitku.

 

Poslanec Karel Vymětal: Ano, námitku mám. Vážení kolegové a kolegyně, protože nemáme písemný podklad, je povinnost podle jednacího řádu přečíst přesnou citaci usnesení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, samozřejmě, kvůli tomu jste nemusel chodit až k mikrofonu.

Prosím, pane zpravodaji, přečtěte návrh.

 

Poslanec Svatomír Recman: Návrh pana poslance Doktora:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby ve věci získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ke krytí výplat náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen postupovala takto:

1. Pověřila skupinu Konsolidační banky profinancováním nezbytně nutné finanční výpomoci Zajišťovacímu fondu družstevních záložen.

2. K poskytnutí garance uvedené finanční operace využila účtu tzv. malé privatizace Fondu národního majetku v maximální výši 3 miliardy korun.

3. Vzniklou finanční ztrátu, tj. rozdíl očekávaného objemu nutné finanční výpomoci a dosaženého výnosu z konkursu a vyrovnání, kryla částí výnosů z prodeje telekomunikačních licencí.

4. Žádá vládu České republiky, aby zákonné nároky na plnění ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen vzniklé k 30. 9. 2000 vypořádala nejpozději do 31. 12. 2000."

To je celý text první části.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 206.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 88 a 65 bylo proti.

 

V této chvíli raději nebudu spěchat s pokračováním projednávání.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Svatomír Recman: Nyní bych vás seznámil s druhou částí usnesení pana poslance Doktora, které zní:

"Poslanecká sněmovna s politováním vnímá neochotu vlády respektovat navrhované způsoby řešení insolventnosti fondu pojištění. Poslanecká sněmovna považuje takový postup vlády a ministra financí

1. za projev neúcty a pohrdání její vůlí,

2. za nezodpovědné zhoršování situace družstevních záložen a jejich členů."

Domnívám se, že bychom o textu mohli hlasovat opět jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkuji, pane zpravodaji. Ale ještě předtím, než přistoupíme k tomuto hlasování, vidím procedurální přihlášku pana poslance Ivana Davida, kterému udílím slovo.

Prosím o klid.

 

Poslanec Ivan David: Vážení přítomní, prosím o revokaci předchozího hlasování, protože jsem přesvědčen, že jsem hlasoval "ne", a byl jsem informován, že v zápisu je uvedeno "ano".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, předpokládám, že jste chtěl říci, že vznášíte procedurální námitku proti minulému hlasování.

 

Poslanec Ivan David: Ano. Tato informace byla inherentně obsažena v mém předchozím vystoupení. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP