(9.40 hodin)

(pokračuje Doležal)

To je moje velká prosba a dopředu se omlouvám všem svým přátelům - sportovcům a ostatním, kteří dělají sport celý život, za to že tento zákon nepodpořím, protože podpořit ho nemohu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí. Pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, vážený pane předsedo, páni ministři, paní a pánové, pokud tady byla výzva k tomu, abychom si zákon dobře přečetli, já s tím souhlasím. Pokud by ho pan kolega Marek Benda četl, nemohl by prohlásit, v podstatě na adresu organizačního výboru, že nesplňuje základní předpoklady, aby byl předložen jako zákon, protože to, jestli má všechny podmínky, které má zákon splňovat, aby mohl být předložen do sněmovny, samozřejmě organizační výbor posoudil a schválil a jeho předložení tedy je možné.

Jsem přesvědčen o tom, že pokud ho budeme poctivě číst a budeme se tím poctivě zabývat, tak samozřejmě můžeme ve druhém čtení jednotlivé věci posoudit a chyby odstranit. Nějak nezpochybňuji výhrady ke konkrétnímu textu, protože je také sdílím, ale často na nátlak právě některých pravicových stran předělávali v Poslanecké sněmovně mnohem horší normy, než je tato.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Ještě pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych reagovat na kolegu Filipa. Má skutečně pravdu, že se tady předělávaly zásadní normy, ale nepředělávaly se zcela filozoficky. Vyšlo se z filozofie, která byla předložena, a předělávaly se jednotlivé paragrafy. Zde by muselo dojít k napsání zcela nového zákona, zcela nové filozofie. Myslím si, že takto nemáme s vládními návrhy zákona zacházet. Pokud pan kolega Filip a jeho klub cítí potřebu nový zákon předložit, ať ho předloží jako poslaneckou iniciativu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Jestliže se již nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu a táži se pana ministra, zda má zájem vystoupit se závěrečným slovem. Je tomu tak. Prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, tak trochu se bavím tím, jak ODS srdcem i hlavou zabíjí, co může. Je to skutečně konstruktivní politika, skutečně tím potěšíte národ.

Pokud jde o konkrétní připomínky, které zde k zákonu zazněly. Pokud někdo namítá, že stát se nezavazuje vyčlenit prostředky, tak stát je dávno vyčlenil a tento zákon to jenom kodifikuje. Ale tam je i ta druhá námitka. Tento zákon skutečně neklade žádné nové nároky, ten jenom popisuje stav, který je. Nic nového a drahého se zřizovat nebude, jenom se do zákona dává to, co v tuto chvíli platí. A dává se to tam proto, jak zde již také bylo řečeno, aby se náhodou neopakovala situace, že například ať už ODS momentálně uvažuje o tom, že se ještě někdy k vládě vrátí, nebo její taktika Kutuzovovy spálené země má znamenat, že na to rezignovala, tak kdyby se náhodou některý z těchto bijců proti sportu stal ministrem, aby se nerozhodl svévolně, že sport podporovat nebude.

Pokud je pan poslanec Marek Benda přesvědčen o zbytečnosti zákona, v tom se s ním nemohu přít. Sedíme tady oba dost dlouhá léta, viděli jsme tady tolik zbytečných a dokonce škodlivých zákonů, že bychom z nich mohli dělat dlouhý seznam. Jenom se obávám, že většinu z nich jsme zrovna nepředkládali my za tuto vládu.

Pokud má pochybnosti, že bychom se starali lépe o sport, je na sportovních svazech, aby to posoudily, ale já se domnívám, že tato vláda se přece jenom lépe stará o sport. Je hezké být hrdý na hokejisty jako "zlaté hochy", ale také se trochu něco musí udělat pro to, aby nějací mohli vyrůst.

Pokud pan poslanec Pejřil zákon nepotřebuje, protože nesportuje, dobře, je spousta zákonů, které nemusíme potřebovat, protože se netýkají zrovna nás, ale je to u poslance trochu zvláštní filozofie.

Pokud pan poslanec Pleva mluví o tom, že bychom se měli věnovat Sazce a problémům, které z toho plynou, musím zde zcela upřímně a pro pamětníky srozumitelně konstatovat: Vždyť jste to byli vy, hoši z ODS, kteří jste ji odstátnili a udělali tenhle unikát, který ve světě nemá obdoby! To nebyla tato vláda. (Potlesk.)

A na závěr. Má-li být filozofie tohoto zákona jiná, ptám se: má to být filozofie, že opět sport nebudeme podporovat?

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Než se zeptám zpravodaje pana kolegy Bubníka, pro stenozáznam: pan poslanec Hrnčíř má náhradní kartu č. 2, pan poslanec Maštálka náhradní kartu č. 5.

A nyní vyzývám pana zpravodaje poslance Bubníka, zda chce také mít závěrečné slovo. Pan poslanec Bubník nebude hovořit.

Nyní se zeptám pana poslance Marka Bendy, jestli jeho návrh na zamítnutí je jako první, anebo jeho návrh na vrácení je podmíněn tím, že by se návrh nezamítl.

 

Poslanec Marek Benda: (Z lavice.) Není to podmíněno.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Takže jste podal řádně dva návrhy. To znamená, nejprve budeme hlasovat o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování a potom případně o zamítnutí. Dobře, děkuji.

Já vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bendy na vrácení předloženého návrhu předkladateli k dopracování.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 214 z přítomných 168 poslanců pro 67, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

V tom případě budeme hlasovat o druhém návrhu, který přednesl také pan poslanec Benda a který podpořili ještě další jeho kolegové, tzn. návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 215 z přítomných 167 poslanců pro 59, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Táži se: má někdo z vás jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Táži se, kdo souhlasí, aby předložený zákon byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 216 z přítomných 170 pro 156, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Končím prvé čtení a končím bod č. 42. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP