(17.40 hodin)

(pokračuje Langer)

 

Nyní se dostávám k bodu číslo 14, kterým je

 

14.
Vládní návrh zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
/sněmovní tisk 688/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Jan Fencl.

Prosím, pane ministře, ujměte se slova bezprostředně poté, co nám něco sdělí pro stenozáznam pan kolega Martínek. Prosím.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážené kolegyně, kolegové, je mi velmi líto, ale já jsem v tom předcházejícím, nikoli tedy v přikázání do výborů, ale v tom rozhodujícím hlasování, samozřejmě hlasoval pro zamítnutí, a mám tam "N". Takže zpochybňuji hlasování a žádám nové hlasování. (Rozruch v jednacím sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, rozdíl ve výsledku hlasování byl téměř 20 hlasů. Chtěl bych vás požádat o racionální přístup, abyste sdělil odlišnost výsledku hlasování od vašeho hlasování, nicméně nežádal zpochybnění hlasování. Myslím si, že to nemá skutečně smysl a výsledek hlasování nemůže být tímto ovlivněn. (Neklid v sále.)

Trváte, pane poslanče, na tom? Já věřím, že si to zbytek Poslanecké sněmovny zapamatuje.

Dobře, zazněla námitka hlasování. Ač si o této námitce myslím jako předsedající své, je mou povinností nechat o ní hlasovat. Prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami. (Neklid v sále.)

Prosím, pan kolega Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Pane předsedající, já, teď tedy upřímně řečeno, nejsem takový znalec jednacího řádu sněmovny, abych věděl, prostřednictvím koho se mám k vám obrátit, takže se k vám obrátím přímo. Chtěl bych si vyprosit vaše poznámky na to, co jsem nyní sdělil a co žádám, protože v této sněmovně je to běžným zvykem. (Neklid v sále.) Existuje opakovaně několik precedentů, dokonce i na zasedání této sněmovny, nemusíme jít ani někam do minulosti. Takže bych prosil, abyste udělal to, co vám ukládá jednací řád. (Potlesk z levé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, pokud se něco příčí zdravému rozumu, nemohu si nedovolit na toto zareagovat. Toto je přesně ten případ.

Neprobíhá rozprava, může vystoupit pouze osoba s přednostním právem vystoupit. Paní kolegyně Buzková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, námitku proti hlasování může podle jednacího řádu vznést kterýkoli poslanec a nemusí zdůvodňovat tuto námitku. Poslanecká sněmovna o ní rozhodne hlasováním. Je věcí Poslanecké sněmovny, jak o této námitce rozhodne.

Na závěr mi dovolte poznámku. Budete-li příště komentovat vystoupení poslance, požádejte podle jednacího řádu o vystřídání při řízení schůze. Já jsem samozřejmě ochotna za vás řízení schůze převzít. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mám pocit, že by bylo možné na toto vystoupení také reagovat, nicméně nebudu tak činit a znovu se odvolávám na zdravý rozum všech členů této Poslanecké sněmovny, ať již zákon hovoří jakkoliv. (Smích, potlesk z leva.)

Prosím, pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, já té vaší poznámce na konci opravdu nerozumím. Jestli jste vyzval k porušování zákonů tuto sněmovnu, já trvám na tom, aby se hlasovalo o odvolání řízení schůze vaší osobou. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, mně to připadne pod úroveň jednání této Poslanecké sněmovny, to, co teď probíhá. To, co teď právě probíhá, považuji za hluboko pod úroveň jednání Poslanecké sněmovny, a prosím všechny kolegy o klid.

Nejprve znovu opakuji, že považuji jednání pana kolegy Martínka za jednání proti zdravému rozumu, nicméně je mou povinností o jeho návrhu nechat hlasovat. Prosím. (Výkřiky, neklid v jednacím sále.)

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Pane předsedající, dámy a pánové, já myslím, že kdyby pan předsedající se zdržel svých komentářů a nechal hlasovat, byť na to má názor jakýkoli, bylo odhlasováno, a sněmovna svým rozhodnutím rozhodne, zda pan poslanec má pravdu, či nemá pravdu, zda Poslanecká sněmovna s tím souhlasí, nebo ne.

Jednací řád platí pro všechny a platí i pro řídícího této schůze. Myslím si, že zvyk, který se tady stal obvyklostí, že jsou poslanci káráni z řídicího pultíku, že jsou okřikováni, že jsou tady různé průpovídky, není obvyklý v jiných sněmovnách. (Neklid, slabý potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Předpokládám, že v jiných sněmovnách se poslanci řídí zákonem i oním zdravým rozumem.

Prosím, vážené kolegyně a kolegové, aby všichni ti, kteří chtějí hlasovat, se přihlásili svými identifikačními kartami. Budeme hlasovat o námitce pana poslance Martínka, kterou zpochybňuje výsledek předchozího hlasování.

 

Zahájil jsem v tuto chvíli hlasování s pořadovým číslem 247. Kdo si myslí, že by ono hlasování mělo být zpochybněno, nechť prosím zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo si myslí opak?

Z přítomných 171 pro návrh 88, proti 58. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat ono hlasování.

 

Zahajuji v tuto chvíli hlasování s pořadovým číslem 248. Ptám se, kdo je pro předložený návrh zamítnout. Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro 78, proti 89. Návrh nebyl přijat, pane kolego. (Potlesk zprava.)

 

Pan kolega Filip se hlásí o slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Musím se přihlásit, pane místopředsedo, o slovo, když jsem dal procedurální návrh na vaše vystřídání v řízení schůze a vy jste o něm nedal doteď hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tak se omlouvám, pane poslanče. Tento návrh jsem nezaregistroval z vašeho vystoupení. (Smích a neklid v sále.)

 

Kolegyně a kolegové, máme zde ještě jeden procedurální návrh, o kterém rozhodneme hlasováním s pořadovým číslem 249, a to je výměna řídícího schůze.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 249 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro 72, proti 76. Návrh nebyl přijat.

 

Z pověření vlády předložený návrh s tiskem 688 uvede ministr zemědělství, pan Jan Fencl. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP