(16.30 hodin)

(pokračuje Langer)

Zahájil jsem hlasování číslo 415. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro 159, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Další návrh označený 10.D2 poslanec Sobotka 19. Stanovisko předkladatele kladné, zpravodaj zásadně nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 416. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 169 pro 110, proti 56. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Další na straně 55 je návrh 10.D2 poslanec Sobotka 20. Stanovisko předkladatele kladné, zpravodaje neutrální.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 417. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 169 pro 123, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Další návrh je označen 10.D2 poslanec Sobotka 21 na straně 55. Stanovisko předkladatele kladné, zpravodaje záporné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 418. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro návrh 113, proti 56. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dále máme k posouzení bod 10.56, což jsou legislativně technické připomínky zpravodaje. Zpravodaj nicméně by chtěl do těchto připomínek ještě zapracovat jednu, a to, že na straně 2 u písmene A je třeba v bodě 4 uvést místo číslice 88 číslici 87A. Jedná se tedy o přepis usnesení rozpočtového výboru. Máme to v části A u bodu 4. Toto je doplnění legislativně technických připomínek.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Budeme hlasovat tedy o všech legislativně technických připomínkách včetně té, kterou upřesnil pan zpravodaj v tuto chvíli. Prosím o stanovisko - předkladatel kladné. Takže bod 10.56 včetně upřesnění panem zpravodajem.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 419. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro návrh 167, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Pane předsedající, pokud sněmovna nebude protestovat, považuji všechny pozměňovací návrhy za projednané…

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: A co nám tím chcete sdělit?

 

Poslanec Martin Kocourek: A navrhněte další postup. (Pobavení v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane zpravodaji, je to na vás, zda chcete nechat hlasovat o návrhu zákona jako celku. Vím, že politické grémium sněmovny projednávalo variantu, že by po hlasování o všech návrzích byla nechána pauza na to, abyste mohl zkontrolovat, zda některé návrhy nejsou kontradiktorní, a záleží tedy na vás, zda o tuto pauzu požádáte. Takže to zase vracím na vás, pane zpravodaji.

Je varianta v tuto chvíli přerušit projednávání tohoto bodu a hlasovat zítra jako první bod. To je varianta, kterou předkládám všem kolegům ke zvážení, a navrhuji ji jako procedurální návrh v tuto chvíli. (Námitky ze sálu.) V 18.30 můžeme dnes nejdříve jednat a hlasovat. Mám pocit, že racionálnější přístup je zítra v 9 hodin ráno.

V tuto chvíli tedy podávám procedurální návrh přerušit… Takže přibírám procedurální návrhy, jak v tuto chvíli postupovat.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, domnívám se, že zítra od 9 hodin bude předcházející schůze Poslanecké sněmovny, takže bychom měli hlasovat dnes v 18.30. (Hlasy: Ne!)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer:Můžeme také hlasovat bezprostředně po ukončení 27. schůze zítra. Předpokládám, že její délka bude velmi, velmi krátká. Očekáváme, že to bude tak hodina jednání, tudíž nehrozí hlasování někdy v pozdním pátečním odpoledni, podle mého hlubokého přesvědčení.

Takže podávám procedurální návrh přerušit projednávání tohoto bodu a pokračovat v něm zítra po ukončení 27. schůze Poslanecké sněmovny, a to závěrečným hlasováním. Toto je procedurální návrh předsedajícího. Má-li někdo jiný, prosím, ať ho předloží též.

Pan kolega Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Navrhuji přerušit dnes do 18.30. Domnívám se, že to je typický návrh, kde se liší určení v čase, a tudíž navrhuji orientační hlasování. Jedna míra je do zítra 9 hodin, druhá míra je dnes v 18.30.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Toto je procedurální návrh, takže nepřichází v úvahu orientační hlasování a budeme hlasovat o návrzích v pořadí, jak zazněly, tedy nejprve o mém.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 420. Kdo je pro přerušit projednávání tohoto bodu a pokračovat v něm zítra po skončení 27. schůze? Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro 112, proti 44.

 

Závěrečné hlasování o tomto návrhu tedy bude zítra po ukončení 27. schůze.

 

Ať již jsme se, pane zpravodaji, dopustili čehokoli v tomto projednávání, myslím, že si zasloužíte ocenění celé Poslanecké sněmovny za váš zpravodajský výkon. (Potlesk.)

 

Poslanec Martin Kocourek: Já naopak děkuji sněmovně i panu předsedajícímu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: My jsme se střídali. Takže vážené kolegyně a kolegové, je 16.39, máme před sebou ještě návrh s pořadovým číslem 71, kterým je

 

71.
Vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech
na úhradu schodku státního rozpočtu ČR za rok 1999
a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002
/sněmovní tisk 610/ - třetí čtení

 

Prosím, aby na místě u stolku zpravodajů vydržel pan ministr Mertlík. Prosím, aby se připravil zpravodaj Martin Kocourek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 610/3.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP