(11.10 hodin)

(pokračuje Klaus)

Doufám, že všichni rozumíme, o čem budeme hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro námitku pana poslance Němce, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování 426 z přítomných 172 poslanců 46 hlasovalo pro, 88 hlasovalo proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní je návrh pana poslance Kocourka revokovat hlasování o bodu 10.44 z důvodu jeho nehlasovatelnosti.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 427 z přítomných 174 poslanců 161 hlasovalo pro, 5 proti. Návrh byl přijat.

 

A nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Prosím, ještě pan poslanec Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Pane předsedo, pokud dovolíte, já pro stenozáznam bych konstatoval - tedy nehlasovatelnost bodu 10.44 s tím, že sněmovna to uznává.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 615, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 428 z přítomných 172 poslanců 139 pro, 24 proti. Tento návrh byl přijat a s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi a panu zpravodajovi.

 

Dostáváme se k bodu

 

72.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev
v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb.
/sněmovní tisk 584/ - třetí čtení

 

Včera jsme schválili návrh procedury a nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Pan ministr už zde je. Prosím pana zpravodaje, pana poslance Beneše, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

Nicméně já umožním toto, až se zde pánové posadí, mají-li zájem zúčastnit se hlasování.

Prosím, aby pan zpravodaj zahájil.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abychom přistoupili k hlasování o pozměňovacích návrzích tak, jak byl včera schválen Poslaneckou sněmovnou harmonogram hlasování.

Vážený pane předsedo, dovolte, abych vás požádal, abyste nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu B, komplexním pozměňovacím návrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Stanovisko zpravodaje kladné.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Stanovisko ministra kladné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 429 z přítomných 174 poslanců 143 hlasovalo pro, 12 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu výboru pro evropskou integraci označeném písmenem A.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Stanovisko záporné.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Zpravodaj doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, slyšeli jste stanoviska.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 430 z přítomných 174 poslanců hlasovalo 56 pro, 110 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní rozhodneme o pozměňovacích návrzích pod písmenem C. U písmene C1 upozorňuji, že přijetím je nehlasovatelný pozměňovací návrh G3, přičemž upozorňuji, že C1 je identické s D1, takže D1 je nehlasovatelné automaticky. Stanovisko pana ministra?

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Kladné.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Zpravodaje záporné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování 431 z přítomných 173 poslanců 94 hlasovalo pro, 61 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní rozhodneme o pozměňovacím návrhu C2. Stanovisko pana ministra?

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Záporné.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Zpravodaje také.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování 432 z přítomných 173 poslanců pro hlasovalo 53, 117 proti. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP