(11.20 hodin)

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní rozhodneme o pozměňovacím návrhu D2, neboť pozměňovací návrh D1 je nehlasovatelný. Stanovisko?

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Kladné.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Stanovisko zpravodaje také kladné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 433 z přítomných 173 poslanců 118 pro, 53 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní rozhodneme o pozměňovacím návrhu D3. Stanoviska?

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Kladné.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Kladné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 434 z přítomných 173 poslanců 170 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní rozhodneme o pozměňovacích návrzích paní poslankyně Rujbrové. První pod označením E1. Stanovisko?

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Záporné.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Také záporné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 435 z přítomných 173 poslanců 53 pro, 116 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pozměňovací návrh E2 sestává ze dvou částí, přičemž druhá část je podmíněna nepřijetím první. Nejprve rozhodneme o pozměňovacím návrhu E2a. Stanovisko pana ministra?

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Záporné.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Stanovisko zpravodaje také záporné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 436 z přítomných 173 poslanců 54 pro, 115 proti.

 

 

Poslanec Miroslav Beneš: Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu E2b. Stanovisko?

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Záporné.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Také záporné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 437 z přítomných 173 poslanců 56 pro, 115 proti. Návrh nebyl přijat - jestli čeká pan poslanec na tuto větu.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní rozhodneme o pozměňovacím návrhu E3. Stanovisko pana ministra?

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Kladné.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Stanovisko zpravodaje neutrální.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 438 z přítomných 173 poslanců 116 pro, 27 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pozměňovací návrh E4. Stanovisko pana ministra?

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Záporné.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Stanovisko zpravodaje také záporné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 439 z přítomných 173 poslanců 25 pro, 142 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Vidím zdviženou ruku pana poslance Exnera.

 

Poslanec Václav Exner: Dámy a pánové, upozorňuji na to, že pozměňovací návrhy E3 a E4 jsou vzájemně spojeny takovým způsobem, že pokud je přijat pozměňovací návrh E3 a není přijat pozměňovací návrh E4, dochází k nesouladu v zákoně při počítání hlasů. Proto navrhuji revokaci posledního usnesení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím pana poslance Beneše.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Dovolte, abych se k tomu jako zpravodaj vyjádřil. Tyto návrhy nejsou spojené. Ten první, který byl chválen, se týká počtu kandidátů na kandidátní listině, druhý, který nebyl schválen, se týká metodiky výpočtu. Nicméně chápu to jako námitku i jako žádost o revokaci.

Prosím pane předsedo, abyste nechal hlasovat o návrhu na revokaci.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Slyšeli jste námitku pana poslance Exnera, návrh na revokaci hlasování o bodu E4.

 

Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 440 z přítomných 173 poslanců 23 pro, 137 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní navrhuji, nebude-li námitek, abychom rozhodli o všech pozměňovacích návrzích pod písmenem F. Upozorňuji, že rozhodnutím sněmovny byly staženy pod pořadovým číslem 8 a 11. Námitku nevidím. Prosím stanovisko pana ministra.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Neutrální.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Stanovisko zpravodaje doporučující.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 441 z přítomných 173 poslanců 151 pro, 19 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní rozhodneme o pozměňovacím návrhu G1.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Nesouhlas.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pan ministr nesouhlasí, zpravodaj doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 442 z přítomných 173 poslanců 77 pro, 94 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pozměňovací návrh G2 byl stažen, G3 se stal nehlasovatelným. Rozhodneme o pozměňovacím návrhu G4.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Souhlas.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Zpravodaj také souhlasí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 443 z přítomných 173 poslanců 172 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní rozhodneme o pozměňovacím návrhu G5. Stanovisko pana ministra?

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Neutrální až mírně pozitivní.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Stanovisko zpravodaje doporučující.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 444 z přítomných 173 poslanců 144 pro, 7 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní rozhodneme o pozměňovacím návrhu G6, který je opět ve dvou variantách, přičemž druhá je podmíněna nepřijetím té první části. Nyní rozhodneme tedy o variantě G6a. Stanovisko pana ministra?

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Variantu první nedoporučuji.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Stanovisko zpravodaje doporučující.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 445 z přítomných 173 poslanců 71 pro, 100 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní rozhodneme o té druhé variantě v pozměňovacím návrhu G6. Stanovisko pana ministra?

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Kladné.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Stanovisko zpravodaje velmi kladné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP