(11.30 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 446 z přítomných 173 hlasovalo 137 pro, 29 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Tím byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy. Byl jsem upozorněn panem poslancem Martínkem, že ve schváleném pozměňovacím návrhu D3 je špatný pád. Nemá tam být "zastupitelstev v obcích", ale "zastupitelstev obcí". Nevím, jak s tím naložit, zřejmě jako s legislativně technickou úpravou, je-li to možné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Stačí to nahlásit do stenozáznamu.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Dobře, děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Protestuje někdo proti této metodě? Hlásí se poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, neprotestuji proti této metodě, ale chtěl bych učinit ještě jeden pokus napravit chybu, která se týká hlasování o pozměňovacích návrzích E3 a E4. Prosím, jestli by bylo možné přerušit jednání na tři minuty, abych si se zpravodajem vyjasnil podstatu problému. Zdá se mi, že bychom asi museli zákon renovovat. Dochází skutečně k nesouladu v těchto dvou bodech.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Přerušuji jednání na tři minuty.

 

(Po čtyřech minutách.)

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedo, myslím, že došlo k vyjasnění, a není vznášen nový požadavek na revokaci.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Slyšeli jsme, že došlo k výjimečnému jevu v naší sněmovně - k dohodě rozumu nad námitkovým hlasováním. (Hluk v sále.)

Prosím, abyste se všichni posadili, abychom mohli hlasovat. Prosím zpravodaje, aby se znovu ujal své role.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážené dámy, vážení pánové, byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy. Můžeme přistoupit k hlasování o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb., podle sněmovního tisku 584, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 447 z přítomných 173 poslanců 118 hlasovalo pro, 53 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP