Stenografický zápis 29. schůze, 8. prosince 2000


(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


39. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států, sjednaná 25. února 1991 v Espoo, Finsko /sněmovní tisk 516/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Břetislav Petr


61. Vládní návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) /sněmovní tisk 495/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Jiří Drda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jiří Drda


51. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2001 /sněmovní tisk 750/

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec František Vnouček
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Karel Vymětal
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec František Vnouček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec František Vnouček


79. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 1999 /sněmovní tisk 768/

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Martin Starec
Poslanec Rudolf Tomíček
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Libor Ambrozek


69. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 1269 ze dne 24. října 2000, kterým se zřídila dočasná komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu

Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jan Vidím


70. Informace o zvýhodněném financování za I. pololetí rok 2000 /sněmovní tisk 721/

Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jiří Patočka


71. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - červen 2000) /sněmovní tisk 723/

Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Patočka


72. Zpráva o situaci na českém kapitálovém trhu v roce 1999 /sněmovní tisk 747/

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vojtěch Filip


73. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 2000 /sněmovní tisk 749/

Místopředseda PSP František Brožík


74. Zpráva vlády o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2000 /sněmovní tisk 769/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý


75. Analýza možností odpisu starého bloku daňových nedoplatků /sněmovní tisk 756/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík


76. Zpráva vlády o vyčíslení škod způsobených povodněmi v letech 1997 a 1998 se jmenovitým výčtem jednotlivých případů se škodou přesahující 20 mil. Kč a upřesněním přehledu finančních prostředků v členění na jednotlivé správce vodních toků /sněmovní tisk 729/

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Martin Starec
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Martin Starec
Poslanec Ladislav Skopal


77. Návrh Statutu Pozemkového fondu České republiky /sněmovní tisk 759/

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Jiří Papež


78. Výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1999 /sněmovní tisk 751/

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Taťána Jirousová
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslankyně Milada Emmerová


89. Návrh na změny zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo ve 13.55 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP