(14.30 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se pan Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené dámy a pánové, v bodu 72. je zařazen návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny číslo 1269 z 24. října 2000, kterým se zřídila dočasná komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu.

Musím konstatovat, že toto usnesení bylo přijato, a jako zpravodaj tohoto bodu minulé schůze nevím o ničem, co by se mělo na usnesení měnit. Také nebyl předložen žádný návrh na změnu, který by odůvodňoval zařazení tohoto bodu do programu. Proto navrhuji, aby tento bod byl vypuštěn. Navrhuji tedy vypustit bod 72. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se pan předseda klubu sociální demokracie Škromach, i když jsem rozpravu k tomu nezahájil.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Jen faktickou poznámku na doplnění mého návrhu - jde též o bod 42, který přímo souvisí, to jsou zákony související se Sociální pojišťovnou, tisk 777.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji. Dále se hlásí poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, navrhuji bod číslo 24, návrh skupiny poslanců, kterým se mění zákon o státní památkové péči, jménem těchto poslanců vzít zpět, tedy navrhuji zpětvzetí tohoto návrhu, to znamená jeho neprojednávání v Poslanecké sněmovně. Navrhoval jsem tuto záležitost už v minulé schůzi Poslanecké sněmovny, ale nějakým nedopatřením se tento bod znovu dostal na program sněmovny.

Zdůrazňuji tedy, že to je vzetí zpět tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji. Další je pan poslanec Koudelka, ale prosím vás, kolegové, zkuste se utišit - pan poslanec Teplík, pan poslanec Kladívko a další, abych jmenoval alespoň některé.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, navrhuji, aby bod číslo 39, sněmovní tisk 771, byl pevně zařazen jako první bod v pátek odpoledne, a to z toho důvodu, že… (Předseda PSP V. Klaus: Který pátek?) …Tento pátek. (Předseda PSP V. Klaus upozorňuje, že první bod je už obsazen.) - Tedy jako druhý bod, a to z toho důvodu, že zpravodaj k tomuto tisku bude příští týden na zahraniční cestě, takže by to zřejmě nemohlo být projednáváno v řádném zastoupení v rámci programu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji. Další je pan poslanec Grůza.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji zařadit body 27, 28, a 29 jako pevné body na středu 6. 12., a to jako první body.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane kolego, na šestého jsme navrhli ten vyhrazený bod jako první. Tedy jako druhý, třetí a čtvrtý bod, ano, mohu-li vás takto poopravit. - (Poslanec Grůza: Ano.)

Dále se hlásí pan poslanec Vlček.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji bod číslo 7, tisk 579, přeřadit do bloku třetích čtení za bod 58. - (Předseda Klaus: Prosím, ještě jednou.) - Jde o bod 7., tisk 579, který navrhuji zařadit do bloku třetích čtení za bod 58.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych navrhl doplnění programu naší schůze o jeden bod, a to na návrh poslaneckého klubu sociální demokracie.

Navrhuji tedy, abychom zařadili bod "Změna zasedacího pořádku poslanců" s tím, že navrhuji, aby tento bod byl zařazen jako poslední bod této schůze sněmovny tak, aby byl poskytnut prostor i ostatním klubům v případě, že budou mít návrhy na změny zasedacího pořádku v Poslanecké sněmovně. Sociální demokracie usiluje o to, aby byla přijata změna zasedacího pořádku, a to můžeme učinit pouze formou usnesení Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Myslím, že to je docela dobrý bod, pokud je poslední, mohli bychom tím před Vánocemi slavnostně tuto schůzi ukončit.

Hlásí se ještě někdo? Žádnou další písemnou přihlášku nemám. - Hlásí se pan poslanec Palas. Prosím ale všechny o klid.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl vyřazení bodu číslo 20, což je "Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, sněmovní tisk číslo 621", z programu této schůze. Zároveň bych požádal o zařazení tohoto bodu na příští schůzi, tedy o jeho přeřazení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Naši vinaři, jak je vidět, se opět nedohodli.

Kdo další se hlásí? Nikdo, takže zazvoním (zvoní), a budeme tedy hlasovat.

 

Nejdříve budeme hlasovat o mých návrzích.

 

Prvním z nich je zařadit dva sněmovní tisky, a to 596/4 a 597/4, vrácené prezidentem republiky, a zařadit je jako první body dnešního jednání.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 191 poslanců 153 bylo pro, 22 proti, návrhy byly přijaty. Tento dvojnávrh tedy byl přijat.

 

Dále jsem navrhl, abychom zařadili na 29. schůzi dva návrhy vrácené Senátem. Zamítnut Senátem byl sněmovní tisk 610/4, což je zákon o státních dluhopisových programech, a vrácen byl zákon sněmovní tisk 615/4, což je o dani z příjmu. Navrhl jsem, protože potřebujeme určitou časovou lhůtu, abychom tyto body zařadili na úterý 12. prosince jako první dva body.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 194 poslanců 181 bylo pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím Kancelář sněmovny, aby mi sem dodala tyto dva materiály, které nebyly v původním programu, abychom o nich mohli za chvíli začít jednat.

 

Dále jsem navrhl do bloku voleb zařadit návrh na volbu veřejného ochránce práv a jeho zástupce, a to za bod 83., a to na třetí týden jednání.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 195 poslanců 156 bylo pro, 14 proti. Návrh byl přijat.

 

Dále navrhuji pevně jako první bod na středu 6. prosince zařadit vládní návrh na zapojení ČR do Integrovaného systému protivzdušné obrany Organizace Severoatlantické smlouvy. To je původní bod číslo 70.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP