(14.23 hodin)

(pokračuje Brožík)

S procedurálním návrhem se hlásí pan poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovoluji si předložit procedurální návrh, který se týká termínu projednávání sněmovního tisku č. 669, který bychom měli projednávat v nejbližších následujících minutách - Výchozí teze pro přípravu koncepce správního soudnictví.

Dovoluji si přednést procedurální návrh, aby tento sněmovní tisk byl vyřazen z dnešního programu jednání a byl zařazen na program jednání Poslanecké sněmovny v úterý po projednání již pevně zařazených bodů. Tento návrh odůvodňuji tím, že čtyři členové - což je podstatná část ústavně právního výboru - jsou na dlouho plánované zahraniční cestě, a myslím si, že k tomuto koncepčnímu materiálu je korektní, abychom dali možnost vyjádřit se i těmto členům ústavně právního výboru. Navíc, byť je to pro naše rozhodování druhotné, právě někteří z těch, kteří nemají možnost se zúčastnit dnešního projednávání, svůj zájem o tuto problematiku a o vystoupení k této problematice jednoznačně avizovali. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. O slovo se přihlásil místopředseda vlády pan senátor Rychetský. Já bych pana poslance Němce pouze chtěl upozornit, že organizační výbor, který schvaloval zahraniční cestu ústavně právního výboru v době zasedání Poslanecké sněmovny, upozorňoval na tyto důležité aspekty, přesto tito poslanci tuto cestu chtěli akceptovat. Bylo to jejich svobodné rozhodnutí, že se nezúčastní schůze Poslanecké sněmovny a že vyjedou na výjezd na Ukrajinu.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci. Musím se přiznat, že návrh, aby tento pevně zařazený bod byl projednán s ohledem na absenci čtyř členů sněmovny v jiný termín, mně připadá poněkud zpozdilý. Já si musím dovolit upozornit, že tento bod mám jménem vlády uvádět já, a proto byl napevno dán na dnešek, protože v úterý odpoledne se musím účastnit jmenování nových šedesáti soudců na Pražském hradě a podle zákona oni skládají slib k rukám ministra spravedlnosti a musí jim ministr spravedlnosti podat ruku. Já prostě nemohu tady v úterý odpoledne být, nebo nebude šedesát soudců jmenováno. Takže já bych prosil, abyste tento bod buď projednali tak, jak je zařazen na programu v tuto chvíli, nebo kdykoliv zítra, kdy se zcela přizpůsobím, ale v úterý prostě nemohu zde být fyzicky přítomen.

 

Místopředseda PSP František Brožík: O slovo se přihlásila předsedkyně ústavně právního výboru paní poslankyně Kupčová.

Jinak bych chtěl požádat pana poslance, předsedu klubu Kühnla, pokud mi chce něco sdělit, aby se přihlásil jako předseda klubu a nepokřikoval na mne z lavice. Já jsem nekomentoval vystoupení pana poslance Němce, já jsem pouze upozornil na jednání organizačního výboru. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi velmi stručné vyjádření. Ani jeden ze čtyř členů ústavně právního výboru, kteří měli velký zájem zúčastnit se zahraniční pracovní cesty na Ukrajinu v době, kdy zasedá sněmovna, mi nesdělil, že by byl rád, aby se mohl zúčastnit jednání sněmovny v době, kdy budeme projednávat tento významný bod. Ještě jednou opakuji, ani jeden. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní předsedkyně. Pan poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Já bych si dovolil doplnit své vystoupení a odůvodnění návrhu. Samozřejmě mým záměrem nebylo, a to zdůrazňuji, vyloučit možnost účastnit se projednávání místopředsedovi vlády a toho času ministru spravedlnosti. Chápu, že k tomuto bodu musí být přítomen. Při projednávání tohoto bodu a po krátké konzultaci s panem místopředsedou vlády modifikuji tento návrh na vyřazení tohoto budou z programu jednání tohoto pléna Poslanecké sněmovny a zařazení na plénum Poslanecké sněmovny v lednu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, znamená to, že svůj první návrh, který jste před chvílí přednesl, stahujete? Dobře. Je to procedurální návrh, o kterém samozřejmě rozhodneme hlasováním. Pan ministr a místopředseda vlády má možnost ještě vystoupit.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Chtěl bych jenom říci, že samozřejmě nemohu bránit sněmovně v tom, nebude-li chtít vůbec na této schůzi projednávat tento materiál, ale protože reforma veřejné správy není proces, který lze zastavit - jak známo, sněmovna ji už z větší části odstartovala, protože nový zákon o řízení správním má být hotov v paragrafovaném znění do 30. 6. Před dvěma dny jsem předal všem klubům k dispozici jeho věcný záměr, který byl už před dvěma měsíci schválen. A protože ke stejnému datu v polovině příštího roku je třeba mít všechny navazující zákony týkající se reformy správního soudnictví, obávám se, že jakékoliv posuny o další schůzi hrozí nebezpečím, že se posune celá reforma veřejné správy, a že tedy nebudeme schopni - pokud se týče správního soudnictví, je to závazek vůči Radě Evropy, kde máme dluh po celých devět let svého trvajícího členství, že nemáme plnohodnotné správní soudnictví. Obávám se, že ten posun měsíc může znamenat posun rok v legislativě.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ještě pan poslanec Němec jako předkladatel.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych chtěl všechny jednoznačně ujistit, že nejsme ti, kdo by blokovali reformu správního soudnictví, respektive její nastartování. A právě proto jsem navrhoval termín na příští týden, na úterý. Je to den, kdy je možné ještě i tyto věci projednat v poslaneckých klubech, a myslím si, že je to velmi koncepční záležitost, která stojí za to jí dát prostor ještě pro jednání poslaneckých klubů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP