(10.30 hodin)

(pokračuje Křeček)

Nehrajme si na akademii věd, nehrajme si na právnickou fakultu, dělejme to, k čemu jsme byli zvoleni, řešme problémy tak, jak nazrály a jak je potřeba. Já mám k dispozici - nevím, kolik je kolegyň a kolegů v tomto sále - postaveny vedle sebe dvě televize a sleduji oba programy. Mám proto bohatou zkušenost s tím týdenním nebo čtrnáctidenním vysíláním a rád bych se zastavil u té části zprávy rady a některých dalších mediálních vystoupení, která říkají, že nové vedení televize, pokud dělá nějaké chyby, dělá je jen proto, že nemá k dispozici technické prostředky, jelikož je ten velín obsazen atd.

Chtěl bych s tím polemizovat a ukázat to na dvou případech. První je zpráva tak, jak oficiální Česká televize - hodačovská, bez jakéhokoli shazování tohoto termínu - referovala o shromáždění desetitisíc lidí - nechci ten počet odhadovat - na Václavském náměstí. V 18 hodin žádná zpráva, přestože už hodinu desetitisíce lidí Václavské náměstí naplnily. V půl osmé zpráva, která zabírala zadní část pomníku svatého Václava ve čtyři hodiny odpoledne, kdy tam žádní lidé nebyli, a rozhovory s lidmi, kteří tvrdili, že jdou na demonstraci proto, aby si ujasnili názor, že o tom nic nevědí.

Já jsem si vzpomněl na to, že přesně takhle - přesně takhle referovala jakešovská televize v listopadu 1989 o shromáždění na Václavském náměstí. My jsme seděli v Melantrichu, pod nám bylo půl milionu lidí, a v televizi jsme viděli poloprázdné ulice a rozhovory s lidmi, kteří říkali, že nemají žádný názor, že si ho musí ujasnit. Druhý případ je podpisování jiné rezoluce, jejíž legalitu rovněž nezpochybňuji, v divadle Ta Fantastika. Mladý reportér stojí před divadlem v Karlově ulici v Praze a říká, že z tohoto divadla vyšla v roce 1989 výzva ke stávce studentské a obdobně jako tehdy, dnes toto divadlo stojí v prvních řadách boje za demokracii, protože organizuje rezoluci na podporu legálního vedení.

Je to drzá lež. V roce 1989 divadlo Ta Fantastika neexistovalo a samozřejmě jeho dnešní představitelé věru nebyli žádnými bojovníky proti komunismu. Já chci na tom ukázat tohle, že patrně to není jenom nedostatkem technických podmínek, které má legální vedení televize k dispozici, že to je způsob referování, kterého bychom se patrně dočkali, kdyby měli k dispozici jakékoli prostředky. Já samozřejmě nejsem tak naivní, abych neviděl, že pod záminkou boje za svobodu tisku a za demokracii jsou s tímto bojem spojeny a nabalovány i jiné, méně čisté politické a ekonomické zájmy. Pochybuji, že někdo to může přehlédnout.

Patrně těžko by mohly, kdyby tomu bylo jinak, na Václavském náměstí zaznít výzvy k vypovězení opoziční smlouvy, k předčasným volbám, dokonce ke změně režimu - ať už s tím ten nešťastník, co to řekl, myslel cokoliv.

Já nemohu přehlédnout, že politizace celé této záležitosti je nepochybně způsobena také tím a způsobili ji také ti, kteří už mnoho let líčí politiky jako neschopnou bandu, poslance jako stádo líných a tupých ovcí, které hlasují jenom podle pokynů stranických sekretariátů, vládu jako škůdce země, který, když se něco povede, tak za to mohou objektivně ekonomické zákony, a politické strany jako démony zla.

Možná, že i Česká televize by si měla uvědomit, jak přispěla k této obecné kultuře politické - jeden z jejích nejsledovanějších pořadů každý měsíc politiky velmi zesměšňoval. Já si dovolím vyslovit myšlenku, že my dnes nemůžeme řešit příčiny této krize, my můžeme řešit jedině následky, a to teď v této chvíli. Čím déle se bude krize prodlužovat, tím tedy hůře. Příčinu hledejme zítra.

Já se domnívám osobně, že skutečně jedinou nezbytnou podmínkou je změna zákona o České televizi - o tom v tomto sále není asi sporu, odstoupení generálního ředitele Hodače, změna rady - ať již v jakékoli časové posloupnosti.

Závěrem mi dovolte vyslovit názor, že na tuto situaci se velmi hodí výrok T. G. Masaryka, který řekl, že nakonec to vždycky vyhrají idealisté. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nevím, jestli se hlásí o slovo s faktickou poznámkou - ale o slovo požádal s přednostním právem předseda sněmovny pan Václav Klaus.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážená sněmovno, dovolte mi říci pár slov k tématu dnešní mimořádné schůze, a to jak k obecně politickým souvislostem, tak k vlastní otázce České televize. Jsem zcela jednoznačně a zcela nezvratně přesvědčen o tom, že krize kolem České televize je umělým konfliktem, ve kterém se už poněkolikáté opakuje stejný, mnohým z nás dobře známý scénář. Najde se mediálně zajímavá záminka a kolem ní se zdánlivě spontánně a s využitím co možná největšího počtu známých osobností vyvolá společenská krize, vlna demonstrací a pokud možno i nepokojů. Cíl je zřejmý. Touto cestou má býti docíleno změn na naší politické scéně, a to ve prospěch organizátorů této akce.

Přesto je zde tentokráte něco nového. Zatímco dříve bývala Česká televize pouze propagátorem těchto akcí, dnes se stala jedním z přímých a hlavních aktérů. Je naprosto evidentní, že v tomto schématu nejde o ředitele. O těch dosavadních těžko může někdo říci, že byli dobří. Ten poslední z nich ale k normální práci nedostal sebemenší příležitost, takže debatovat dnes o jeho kompetentnosti či nekompetentnosti je naprosto zbytečné, protože o kompetentnost v žádném případě nejde.

Každý aspoň trochu pozorný pozorovatel těchto událostí od počátku ví, že kdosi má zájem na maximální eskalaci této krize. Proto se zcela záměrně vylučuje jakékoliv jednání, proto se zcela záměrně vylučuje jakékoliv hledání kompromisu jako metoda řešení tohoto sporu. Proto se hraje na ostří nože, proto se vše hraje tak, aby se vytvořilo co možná největší společenské napětí, které by bylo pokud možná co nejvíce viditelné pro veřejnost.

Já připouštím, že tomu některými svými neobratnými kroky napomohl i nový ředitel. Přesto není vůbec jasné, co tento člověk učinil tak hrozného, že je třeba vytáhnout do ulic bránit svobodu slova. Z čeho kdo usoudil, že je právě jeho jednáním ohrožena svoboda slova? Kdo a proč také přišel na to, že je tento člověk spojen s ODS? Stačilo, že o něm kdosi řekl, že jeho jméno padlo při hledání tiskového mluvčího ODS, tento člověk byl předem a okamžitě diskvalifikován. Opakuji, snad již po tisící, že pan Hodač spojen s ODS nebyl a není, a doufám, že už k tomu žádné další důkazy a argumenty dodávat není třeba.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP