(11.30 hodin)

(pokračuje Langer)

Jak bude čelit pochybnostem o nezávislosti a nestrannosti ten redaktor, kterého si pod svou imunitou chráněná ochranná křídla vzal nějaký senátor nebo politik? A čí vlastně byla ta nezávislá Česká televize, když se ji vyrazila hájit právě takováto skupina politiků, členů zákonodárného sboru České republiky?

Smutným zjištěním pro mne je ovšem fakt, že nejen někteří poslanci a senátoři, nýbrž i samotný prezident republiky dal svým postojem najevo, jak vnímá principy právního státu. Bylo to tehdy, když veřejnosti sdělil, že je-li něco sice v souladu s literou, ale v rozporu s duchem zákona, není třeba to respektovat. Myslím, že to je velmi svérázné pojetí vlády zákona, neboť k takovémuto principu, k takovémuto nahlížení na zákony České republiky nejsou oprávněni politici ani prezident republiky, ale výhradně a pouze Ústavní soud. Je to dokonce o to svéráznější, podíváme-li se na to, jak se v souladu s tímto prohlášením choval sám prezident republiky. Já sám jsem přesvědčen, že duch zákona o centrální bance byl např. urychleným a neprůhledným jmenováním členů bankovní rady prezidentem nejen nerespektován, ale řekl bych, že ten duch byl přímo pošlapán. Jsem přesvědčen, že při pohledu na řadu milostí udělených prezidentem republiky duch české ústavy přímo pláče. (Potlesk poslanců ODS.) A ať už si o těchto rozhodnutích prezidenta myslím své, vzhledem k faktu, že byla učiněna v souladu s platným zákonem, v souladu s platnou ústavou, nedemonstruji, nepřespávám ve spacáku na Pražském hradě. Prostě se s nimi musím smířit.

Co říci závěrem? Myslím, že asi jen to samé, co jsem řekl na počátku. Spor kolem ČT není bojem za svobodu slova ani bojem za nezávislost této veřejnoprávní instituce. Je to spor o to, nakolik jsou u nás skutečně zakořeněny principy parlamentní demokracie a právního státu. Je to spor o to, nakolik jsme schopni a ochotni respektovat demokratickou volbu a zastupitelský mandát, který vzniká takovouto volbou. Je to spor o to, nakolik jsme schopni a ochotni zákony respektovat, i když o jejich dokonalosti nemusíme být právě přesvědčeni. Je to spor o to, zda tyto základní hodnoty mohou být kdykoli zpochybňovány, když se to právě někomu hodí.

Myslím, že právě v této podstatě sporu leží i jeho řešení. Možná se bude někomu jevit jako málo efektní, málo originální, ale je to řešení myslím jediné možné. Je jím důsledný respekt k platným zákonům této republiky, je jím důsledný respekt k institucím a k jejich rozhodnutím, která jsou v otevřené demokratické společnosti oprávněny vydávat. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. Slova se ujme ministr kultury Pavel Dostál, připraví se předseda klubu KDU-ČSL Jan Kasal.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedající, pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, napřed mi dovolte dvě faktické poznámky k projevu pana místopředsedy Langera. Tomu se na divadle říká repríza, protože co tady pan Langer říkal, jsme už jednou včera všichni slyšeli. (Hlasy ze sálu: Ne všichni!) (Potlesk z divácké tribuny.) Já mu také na jeho příměr o spacácích na Ministerstvu kultury odpověděl, že příměr kulhá na obě nohy, a znovu to vysvětlovat nebudu, protože bych zdržoval. Promiňte, ale to je spíš žert.

Pokud se týče druhé poznámky, jedná se o vystoupení předsedy poslaneckého klubu KSČM pana Filipa. Já jsem nikdy nikde neřekl, že neuznávám zákony této země. Já jsem dokonce nikdy nikde nezpochybnil volbu ředitele České televize. Já jsem pouze řekl, resp. napsal, že bych přivítal, kdyby pan Jiří Hodač rezignoval na svoji funkci, a to z důvodu, že jeho přítomnost ve funkci nebo vykonávání této funkce eskaluje napětí v této zemi.

Vážení pane předsedo, dovolte mi, abych vám prostřednictvím řídicího této schůze vzkázal, že i jako ministr snad mohu něco přivítat a něčím nebýt nadšen. Pokud, pane předsedo, nepředložíte sněmovně důkazy o tom, že jsem někde řekl, že neuznávám zákony této země, pokud nepředložíte důkazy o tom, že jsem zpochybnil volbu, pak vás žádám, abyste se mi veřejně v této sněmovně omluvil. Ale vy to zřejmě neučiníte, pane předsedo, protože vy jste se mi za jedenáct let neomluvil za to, že moje děti za vaší vlády nemohly studovat ani učební poměr s maturitou. (Potlesk na divácké tribuně.)

A nyní dovolte, abych komentoval projev předsedy Poslanecké sněmovny pana Václava Klause. Já se nebudu věnovat první části projevu, protože oba víme, že se v hodnocení problému, pokud se týče krize v ČT, zásadně lišíme a lišit zřejmě i nadále budeme. Mé názory jsou navíc také všeobecně známé, a je tedy zbytečné, abych je tady opakoval. Budu se ale věnovat druhé části projevu pana předsedy, tedy jeho teorii o jakémsi veřejnoprávním hybridu, jak řekl, tedy teorii, která podporuje mé informace o tom, že krize ČT je vlastně zástupný problém. Hlavním problémem je privatizace České televize a obchodní zájmy privátních televizních společností. Zdůrazňuji, že v žádném případě nepodezírám Václava Klause, že by se v této věci angažoval v zájmu těchto společností. To prosím zásadně nahlas odmítám. Ale neodmítám názor, že stratégové tohoto plánu s takovouto reakcí Václava Klause, tedy s návrhem na privatizaci, počítali a kalkulovali s ní.

Nebo se, vážení kolegové a kolegyně, opravdu domníváte, že pan Beznoska byl do České televize přijat, aby pomohl budovat moderní, svobodné, demokratické veřejnoprávní médium? Dovolte mi, abych o tom zapochyboval. Existuje totiž společnost CRF. Tuto společnost založila IPB a převedla do ní klasifikované a další problémové úvěry. Před nástupem do ČT pracoval pan dr. Jindřich Beznoska jako místopředseda představenstva. Mimo to měl účast v dalších společnostech ovládaných IPB.

V této souvislosti s panem Beznoskou spolupracovaly a podle mne i nadále spolupracují osoby spojené se společnostmi provozujícími privátní média, např. představitelé společnosti Domeana, s.r.o. Tuto společnost založila IPB, uklidila do ní část svých aktivit. Mimo jiné je dnes tato společnost vlastníkem FTV Premiéra, s.r.o, tedy držitelem licence na celoplošné vysílání Televize Prima.

Existuje další společnost v této souvislosti a ta se jmenuje GES-holding. Tato společnost je dnes vlastníkem společnosti Domeana. Jejím představitelem mimochodem je Ivan Zach. Propojení Ivana Zacha na média je známé. Další společnost se jmenuje MEF-holding. Jedná se o společnost, která ovládá CET 21, s.r.o.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP