(12.00 hodin)

(pokračuje Kühnl)

Svůj smysl pro kulturní hodnoty, a to je pravděpodobně to nejdůležitější, prokázal tím, že téměř okamžitě po svém nástupu zavedl do vysílání cenzuru a dostal se tak do rozporu se zákony naší země. Svůj vztah k vyváženému zpravodajství prokázal i tím, že jím vysílané zprávy jsou zprávy mírně řečeno velmi jednostranné, a to používám toho nejmírnějšího možného výrazu.

Výsledek práce rady je z tohoto hlediska naprosto neuspokojivý a domnívám se, že nejsem jediný, na koho zpráva Rady České televize působí dojmem jako že si z nás rada dělá legraci. Je totiž zřejmé, že skutečné parametry výběru nového generálního ředitele byly zcela jiné než ty, které se nám rada snaží předložit nebo namluvit. Jaké parametry to byly, opravdu nevím. Rada to zcela jistě ví.

Domnívám se, že taková Rada České televize nemůže napomoci naplnit poslání České televize tak, jak je předvídá zákonodárce, tj. poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů.

Myslím si, že je také zcela zjevné, že toto vše velmi silně pociťuje veřejnost a pociťuje to oprávněně. Domnívám se, že jí trochu dochází trpělivost. Veřejnost cítí ohrožení svobody projevu, ohrožení práva na objektivní, skutečně nezávislé informace. V dnešním jednání máme ještě jednou příležitost zjednat nápravu.

Co může Poslanecká sněmovna udělat? Poslanecká sněmovna nemůže odvolat generálního ředitele, to přísluší Radě České televize, a je to zcela v pořádku. Poslanecká sněmovna může vyzvat svým usnesením generálního ředitele, aby odstoupil, může vyzvat, pokud generální ředitel neodstoupí, Radu České televize, aby ho odvolala. Takové návrhy, jak bylo ohlášeno, v podrobné rozpravě padnou.

Domnívám se, že k tomu, abychom si vytvořili prostor pro skutečné a rychlé zjednání nápravy, je třeba také přijmout usnesení. Myslím si, že je to v souladu s tím, co cítí většina této sněmovny i velká většina české společnosti - usnesení, že Česká televize neplní své povinnosti podle § 2 zákona o České televizi, neplní své poslání, protože kdybychom nekonstatovali tuto skutečnost, myslím si, že bychom se dostali přesně do toho stavu, který by veřejnost chápala jako stav, kdy jsme se opět nedohodli na ničem, kdy jsme neudělali nic.

Na závěr si dovolím malou reakci na slova pana místopředsedy Langera. Pan místopředseda Langer skvělým překroucením skutečnosti vložil panu prezidentovi do úst výrok, kterého se nikdy nedopustil. Domnívám se, že přesně stejně postupuje ve svém zpravodajství paní šéfredaktorka Bobošíková - v Hodačově zpravodajství. Nevím, zda podobnost tohoto postupu místopředsedy ODS a šéfredaktorky Hodačova zpravodajství je čistě náhodná. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Hovořit bude místopředseda vlády Vladimír Špidla, připraví se předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, v záplavě slov, která se teď právě pronášejí ve sněmovně, je vhodné se vrátit velmi stručně k samé podstatě dané situace. Podstata je jednoduchá. Současný systém, jak funguje ve svých složkách, umožňuje, aby malá zákulisní skupina prostřednictvím dosazení dvou až tří lidí se zmocnila duše veřejnoprávního média. To je celá a základní podstata. Lze se zmocnit České televize dosazením několika lidí, jde to učinit zákulisním tlakem. Proto se ve sporu, který má mnoho hledisek, koneckonců jedná o svobodu slova, jakkoli je to jedna ze součástí tohoto střetnutí.

Myslím si, že je také zcela zásadní a nutné si uvědomit, že pan ředitel Hodač není schopen situaci zvládnout, a že i kdyby ji formálně zvládl, nevznikne nikdy představa a schopnost přijmout myšlenku, že televize v rukou jeho vedení je v dobrých rukou a že vykonává nestranně svou veřejnou službu. Jeho mandát v tomto směru byl neúspěšný a bylo by velmi správné, aby z toho vyvodil své základní rozhodnutí.

Dovolte mi ještě, abych se krátce zmínil o tom, jakým způsobem situaci vyřešit. Tato situace je vážná, protože značné části našich občanů jsou odpírány informace. Situace, která existuje, neumožňuje, aby občané pravidelně, průběžně a po řadu dní za sebou dostávali vyvážené a poctivě formulované informace. Základním krokem, kterým z této pasti můžeme vyjít, je odstoupení ředitele Hodače, vytvoření přechodného vedení České televize. Dalším zcela nezbytným a urgentním krokem je přijetí nového zákona o České televizi bez ohledu na to, že předpokládám, že vývoj k plné rovnováze a k dosažení účelu bude delší než vývoj, který zvládneme v legislativní nouzi. Tento krok je ale nezbytný a nutný.

Jsem ale přesvědčen, že slepou uličkou je cesta, která by vedla ke zrušení veřejnoprávního statutu, ke zrušení, k privatizaci České televize. Musím říci, že existuje řada pojmů, kterým v pravém slova smyslu nerozumím, ale přesto tyto pojmy existují, mají svůj obsah a existuje velké množství lidí, kteří tento obsah chápou. Stejně tak předpokládám, že ač někteří lidé nejsou schopni pojmově naplno přijmout pojem veřejnoprávnosti, tento pojem existuje, má svůj smysl. Jeden z našich úkolů je tento smysl vyjasnit, prohloubit, učinit srozumitelným a zajistit jeho existenci a život. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: V tuto chvíli má právo přednostně vystoupit předseda poslaneckého klubu ODS pan Vlastimil Tlustý, potom člen vlády ministr spravedlnosti Pavel Rychetský.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi do této televizně politické diskuse se pokusit vnést fakta. Budu tak činit v duchu názvu starého televizního pořadu, který jsem míval rád a který se jmenoval Kdo, s kým, o čem a pro koho. Budu citovat z vyjádření ČTK ze dne 20. 12., tzn. dne, kdy toto všechno začalo.

Prohlášení první: 20. 12., 11.00 hodin. Sdružení Česká televize - věc veřejná vyzvalo radu, aby výběrové řízení zrušila a odstoupila. Rada to odmítla a o novém řediteli chce rozhodnout co nejdříve. Všimněte si, v 11 hodin pan ředitel Hodač jmenován nebyl.

12.53 hodin - druhé sdělení ČTK, drobná změna v terminologii: zástupci čtyřkoalice a sdružení Česká televize - věc veřejná se dnes shodli na tom, že Rada České televize nyní neplní funkci svěřenou zákonem, tedy že nezastupuje zájem veřejnosti. Novinářům to po schůzce řekl místopředseda Unie svobody Vladimír Mlynář.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP