(12.30 hodin)

(pokračuje Mertlík)

A konečně mi dovolte, abych se vyjádřil k něčemu, co mi velmi úzce přísluší jako místopředsedovi vlády pro hospodářskou politiku a ministru financí, a to je otázka vlastnickoprávního postavení České televize. To, co tady zaznělo z úst kolegů z Občanské demokratické strany, byl - a není to poprvé, bylo to při mnoha jiných příležitostech, ne tak viditelných, v minulosti - jednoznačný útok na veřejnoprávní formu vlastnictví. Pro mne je naprosto zásadní, že vedle státní formy v moderní demokratické společnosti, samozřejmě vedle různých forem soukromého vlastnictví, existuje na politické moci nezávislá veřejnoprávní forma vlastnictví, ve které není jenom televize, ale také třeba vysoké školy a spousta dalších subjektů, které jsou podstatnou složkou občanské společnosti. Je třeba vidět, že útok na veřejnoprávní formu je útokem na občanskou společnost jako takovou, a tu já považuji za kruciální, principiální demokratickou hodnotu a každý takový útok za útok skutečně nebezpečný.

Dovolte mi skončit tím, že se mi zdá, že dnešní rozprava zde v Poslanecké sněmovně velmi plasticky veřejnosti ukazuje to, které strany jsou demokratické a které strany pouze používají toto slovo ve svém názvu.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, vyhlašuji polední přestávku, abych nemusel komentovat vystoupení místopředsedy vlády. Koneckonců na 12.30 hodin tato přestávka byla do 13.30 hodin předem avizována.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 12.33 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP