(14.10 hodin)

(pokračuje Parkanová)

Byla to především opoziční smlouva, která hluboce zvulgarizovala demokratický princip poměrného zastoupení a začala ho přenášet do orgánů, kam nepatří. Politické strany, resp. dva účastníci kontraktu smlouvy o pozicích tak zapustili své kořeny mnohem hlouběji do společnosti, než je zdrávo. Vedle proporčního dělení různých správních orgánů státních či polostátních firem se rozdělení moci logicky nevyhnulo ani Radě České televize a v současné době konečně ani České televizi samotné.

Podle všeobecně známých osobních preferencí zvoleného ředitele a nepochybně i na základě životopisů osob, které pan ředitel jmenuje do funkcí, není vůbec těžké uhodnout, komu Česká televize při tomto dělení kořisti připadla. Odvolávat se přitom na volby a na demokracii je obyčejné farizejství, protože Česká televize nebyla předmětem ani posledních, ani žádných jiných voleb.

Je třeba jasně říci, že právě tento vývoj je jediným zdrojem a důvodem politizace situace okolo České televize. Jakékoli volání či výzvy k věcnosti diskuse se jej pouze snaží zastřít. Já také nejsem nadšena z toho, že poslanci a senátoři se v době vánočních svátků objevují v prostorách České televize. Ale nebyli to oni, kdo zneužil zákon o České televizi k cílům, které jsou v příkrém rozporu s jeho smyslem. Nebo si snad někdo opravdu myslí, že zákon ukládá radě volit ředitele na základě doporučení politických stran? Mluví snad zákon o vedoucí úloze nějaké strany ve zpravodajství České televize?

Já se ptám: Jak mají reagovat lidé, když vidí, že se zákon, aniž by bylo porušeno jedno jediné jeho konkrétní ustanovení, používá k opačným cílům, než k jakým byl zamýšlen? Znovu opakuji, že nechci hodnotit, zda krokem, ke kterému přistoupili, narušili redaktoři zákon. Zato jsem však přesvědčena, že občanská neposlušnost a její zvolená forma je zcela adekvátní nastalé situaci.

Vždycky, když někdo sebere odvahu a vytáhne do boje za ideály, jakými jsou svoboda slova a nezávislost sdělovacích prostředků, najdou se tací, kteří odhalí jeho nekalé úmysly osočením, že mu jde jenom a jenom o peníze. Husákovské relace a následná zatmění obrazovky, která nám již řadu dní předvádí pan Hodač a jeho lidé, dělají vše pro to, aby se tento obraz stal jediným možným vysvětlením současného dění v České televizi. Tento způsob očerňování protivníků, oblíbený již ve slavných dobách Rudého práva, má ale jednu nevýhodu. Lidé, kteří jej používají, tím na sebe nechtěně prozrazují, že si pro veřejnou angažovanost nedokáží představit jiné motivy než vlastní finanční prospěch. A podle sebe pak soudí také ostatní.

V současné chvíli sílí hlasy po nějakém kompromisním řešení situace. Ve hře se objevily hned dva návrhy. Ten první měl spočívat v tom, že pan Hodač zůstane ve funkci a některé výpovědi ještě zváží. Těžko věřit, že někdo něco takového může opravdu myslet vážně. Ještě neuvěřitelnější je návrh, aby odešel pan Hodač a spolu s ním všichni aktéři sporu z řad zaměstnanců České televize, tedy kompromis, který je vyvážený asi tak poměrem 1 : 1000. To by vskutku stálo za zápis do Guinessovy knihy rekordů. Pan ředitel Hodač nás za krátkou dobu svého působení přesvědčil, že je člověkem nekompetentním a politicky zcela závislým. Z reakcí Rady České televize na jeho jednání lze soudit, že tyto vlastnosti byly pravděpodobným důvodem, proč ho do funkce generálního ředitele zvolila. Z těchto důvodů jsem přesvědčena, že v tomto smyslu žádný kompromis možný není. Mezi svobodou slova a politickou cenzurou totiž žádný kompromis neexistuje. Jsem přesvědčena, že pan Hodač a Rada České televize musí proto nejdříve odejít ze všech svých funkcí.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ještě jednou prosím návštěvníky na galerii, aby se vyvarovali veřejných projevů, jinak požádám pracovníky Kanceláře, aby tato galerie byla prázdná. Takový je zákon. My jsme v Poslanecké sněmovně a tento zákon budeme buď ctít, nebo na tomto jednání nebudeme. (Potlesk z galerie hostů, který sílí.)

Přerušuji projednávání tohoto bodu na 20 minut. (Výkřiky nesouhlasu z galerie.)

 

(Jednání přerušeno ve 14.15 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP