(Jednání pokračovalo ve 14.35 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené dámy kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v projednávání bodu Zpráva Rady ČT o současné situaci ČT. Omlouvám se za přerušení. Myslím si, že galerie může být opět naplněna lidmi, kteří mají zájem sledovat podle pravidel jednání Poslanecké sněmovny.

Prosím o faktickou poznámku, se kterou se přihlásila paní kolegyně Němcová, poté vystoupí pan profesor Jičínský.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, vážení hosté, jenom dvě technické poznámky. První k vám, pane místopředsedo. Myslím, že nebylo potřeba sdělovat občanům, kteří sledují naše jednání, zda mohou nebo nemohou reagovat dle své vůle. Mně by nevadilo, že na mě budou pískat a dupat, neboť to očekávám, že se tak stane ve chvíli, až na mě dojde řada v mém řádném příspěvku. Jejich reakcí se nebojím, protože považuji také za politický život přijmout tyto reakce.

Za druhé chci říci, že to, co se odehrálo před chvílí před touto pauzou, bylo vyprovokováno zejména dvěma předchozími vystoupeními. Pana doktora Matějů a paní doktorky Parkanové. Vypůjčím si jenom dvě slova paní dr. Parkanové, která řekla, že nejvíce jí vadí na celé věci farizejství, s nímž politické strany jmenovaly rady a rada zvolila ředitele ČT. Šla jsem se pro jistotu zeptat člena téže politické strany - zpravodaje k této věci - zda paní poslankyně KDU-ČSL, paní poslankyně Parkanová, tuší, že člen nominovaný touto politickou stranou do Rady ČT volil za ředitele ČT pana Hodače. Pan zpravodaj mi potvrdil, že toto nejenže tušíte, ale také víte. Mluvíme-li tedy o farizejství, je to nejvyšší stupeň farizejství, který jsem mohla na této půdě slyšet, a slyšela jsem jej od vás. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Paní kolegyně, než dám slovo předsedovi Poslanecké sněmovny, ani mně potlesk lidí na galerii nevadil. Vyhověl jsem pouze přání několika poslanců i Kanceláře PS, aby při tomto projednávání byl dodržen jednací řád a zákon.

Z tohoto místa možná udělám jeden zvláštní precedens, ale přišli za mnou i pracovníci Kanceláře PS, že volala jistá paní Nováková, která se dívá na televizi a prosí všechny poslance, aby se chovali důstojně, aby netelefonovali, aby projednávání tohoto bodu bylo důstojné. Vyřizuji to všem poslancům. Jestliže jsem napomínal galerii, napomenu i poslance, protože máme usnesení o tom, že je zákaz telefonování mobilním telefonem ve sněmovně.

Nyní se o slovo přihlásil předseda Poslanecké sněmovny pan profesor Klaus.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, budu velmi stručný. Využiji jenom této chvíle, abych řekl to, co dostanete za chvíli písemně. Dostal jsem návrh skupiny poslanců na mimořádnou schůzi sněmovny s tématem vládní návrh zákona, kterým se mění atd. zákon o ČT, Českém rozhlasu, o provozování rozhlasového a televizního vysílání; bod 2: Situace v ČT. Sděluji vám, že jsem vyhověl této žádosti, a v tuto chvíli dostáváte formální pozvánku, protože jsem svolal 31. schůzi PS na pátek 12. ledna 2001 v 9.00 hodin.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Nyní se slova ujme pan profesor Jičínský. Připraví se pan poslanec Pavel Severa.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, vážené shromáždění, pan poslanec Matějů, když tady mluvil, tak se vyslovil proti tomu, aby občané shromáždění na veřejných prostranstvích byli nazýváni ulicí. Já s tím souhlasím. Ale zároveň myslím, že víme, že shromáždění na ulicích mívá specifické rysy. A jenom bych panu poslanci Matějů připomněl, že jeho stranický souputník, který tu teď není, ale zdobí řady Senátu, pan poslanec Kroupa, když jsme projednávali návrh ústavního zákona o referendu, říkal, že chceme připravit v této zemi vládu lůzy. Byl bych rád, kdybych se mohl podívat do programu čtyřkoalice, jak se s těmito velmi rozpornými postoji vyrovnává.

Velmi by mě také zajímalo, reaguji jak na pana poslance Matějů, tak na paní poslankyni Parkanovou, tato strana si dala do vínku respektování hodnot právního státu a posílení vymahatelnosti práva. Nevím, jak se s těmito základními programovými požadavky srovná jejich postoj k tomu, co nazveme - nebudu to nazývat vzpourou, ale v každém případě protiprávním jednáním značné části pracovníků televize. A to není otázka formalismu v právu, onoho cynického formalismu, pane poslanče Matějů. Pokud bychom mluvili o formalismu v právu, tak bych za formalistický postoj označil postoj soudu, který odmítne návrh jenom proto, že nebyl zaplacen poplatek. To je spíše formalismus v této věci, ale nechci těmito detaily obtěžovat sněmovnu.

Ve Frankfurter Allgemeine vyšel poměrně podrobný rozbor znalce české politické scény Karla Petera Schwarze, který prokazuje, že ne všechny agentury o tom, co se u nás děje, referují jako o boji za svobodu, za svobodu projevu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP