(15.00 hodin)

(pokračuje Jičínský)

My máme v ústavě ustanovení, že Česká republika je demokratický právní stát. V tomto smyslu všechny orgány této země, které mají ústavní postavení, jsou voleny a utvářeny v souladu s ústavními pravidly. Z tohoto hlediska podle mého soudu není možné a není správné stavět proti sobě legalitu a legitimitu a prohlašovat, že dejme tomu výpovědi členů televize byly legální nebo vzpoura členů televize byla legitimní, ale nebyla legální. Já si myslím, že tuto dichotomii v demokratickém právním státě takto vést nelze - může se mi to líbit nebo ne - protože masová demokracie nerozlišuje mezi laureátem Nobelovy ceny a člověkem s inteligencí dejme tomu podprůměrnou, v tomto směru oba mají jeden hlas, ale málo platné, nejvyšším kritériem demokratičnosti v této zemi je volba, a orgány vzešlé z voleb jsou nositeli demokratické legitimity.

Mne nelze obviňovat z toho, že bych demokracii redukoval na volební akt. Je dobře známo, že jsem byl navrhovatelem ústavních zákonů o referendu, a stále si myslím, že tuto mezeru bychom zaplnit měli, ale nemohu souhlasit s tím, aby v této zemi se zpochybňovala legitimita legálních rozhodnutí, legálních aktů, protože pak tedy už nastává něco, co s demokracií nemá nic společného. Chtěl bych říci, že od boje za svobodu k anarchii je někdy velmi blízko. I toto jsou věci, které je třeba mít na zřeteli.

O těchto otázkách by bylo možno diskutovat dlouho, ale je naší povinností, abychom hledali cestu v rámci zákonného řešení zákonným postupem k tomu, aby tato krize byla vyřešena. Každý, kdo má zájem na tom, aby věci v České republice se vyvíjely normálně, abychom si nekazili stupeň příprav pro vstup do Evropské unie různými stranickými půtkami nebo představami, že máme teď šanci pro svou stranu získat zvláštní výhody, abychom si tedy připomněli svou základní odpovědnost a povinnost a snažili se toto řešení zákonnou cestou získat.

Myslím, že návrh novely zákona, který předložila vláda, je vhodným podkladem pro to, abychom tuto cestu hledali a nastoupili. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Slova se ujme pan poslanec Pavel Severa, nejprve se ale s faktickou poznámkou hlásí pan poslanec Matějů.

 

Poslanec Petr Matějů: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám jen dvě technické poznámky. Předně bych byl velmi nerad, kdyby díky tomu, co tady řekl předřečník, byla spojována slova "občan, ulice, veřejné mínění a lůza". V mém vystoupení nic takového nebylo. Já jsem jen zdůrazňoval, že politik by měl sledovat výzkumy veřejného mínění nejen tehdy, když se zjišťuje, jaké jsou volení preference, ale i tehdy, když podle mého soudu by měl vědět, jak se vyvíjejí názory voličů na to, co dělá.

Druhá věc - před chvílí jsem byl informován o tom, že tajemnice kulturního výboru Rady Evropy, která má na starosti mediální komisi, žádá, abychom se připravili na vysvětlení toho, co se děje v České televizi, a zda mohou nějak pomoci. My zatím nebudeme reagovat. Myslím si, že je to zbytečné. Máme před sebou několik dní, kdy budeme projednávat zákon, a jsem přesvědčen o tom, že přijedeme do Rady Evropy s tím, že nový zákon vyhovuje usnesením Rady Evropy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Slova se ujme pan poslanec Pavel Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, na začátku musím ohlásit střet zájmů. Nejsem sice členem žádné skupiny, která dělá publicistické pořady či jakékoliv jiné, ale střet zájmů vyplývá z toho, že jsem koncesionář. Myslím, že koncesionáři jsme tady skoro všichni. Pokud je mi známo, pouze pan poslanec Marek Benda, který není přítomen, nemá televizi. Pokud je tady ještě někdo další, tak se omlouvám. Jako koncesionář jsem si zjistil, jestli řádně platím poplatky. Konstatoval jsem, že ano, a  musel jsem si položit stejnou otázku, jakou si možná kladou všichni ti, kteří nás sledují - zřejmě i paní Nováková, jak tady říkal pan místopředseda, která nás sleduje a čeká, zda se budeme chovat tak jak očekává, abychom situaci vyřešili -, zda dostáváme za své poplatky službu, kterou si platíme.

Musím říci, že můj názor je, že nikoliv, nedostáváme. Za můj poplatek jsou místo toho vysílány zprávy třeba den staré, zprávy s nekvalitním zvukem, zprávy nezajímavé, nevyvážené, tendenční, skoro by se mi chtělo říci při pohledu na jednoho redaktora a vzpomínce na minulého ředitele České televize - Zelenka jako Zelenka. Dokonce nejenže nedostáváme zprávy, jaké si platíme, ale za můj poplatek místo vysílání avizovaného programu, místo pohádky pro děti, se objevuje na obrazovce černobílý nápis, což děti asi moc nezajímá a dospělí místo zpráv také najdou černobílý nápis, že vysílání bude pokračovat za chvíli. Proč, nikdo netuší. To nás také moc nenadchne.

Jako koncesionář jsem seznámen, dle jakých zákonů poplatky platit musím a kdo je zodpovědný za to, že Česká televize vysílá programy, které vyrábí za tyto vybrané koncesionářské poplatky. A vůbec mě tedy jako koncesionáře nezajímá, zda byl ředitel České televize zvolen rychle, pomalu, ve dne, v noci či nějak jinak. Zajímá mě, jestli Rada ČT, která byla zvolena a je placena z vybraných koncesionářských poplatků, koná rozvážně, jestli koná odpovědně a  jestli její konání má takový efekt, jaký čekávám jako koncesionář.

Zajímá mě také velice, zda generální ředitel a management České televize zajistili stabilní vysílání České televize. Tady musím konstatovat, že nezajistili. Kdyby to bylo půl dne, jeden den, možná bych to mohl přičíst nějakým vlivům z nového prostředí, ale už to trvá 14 dní a důvody, proč to nezajistili, mě skutečně jako koncesionáře nemusejí zajímat. Pokud si totiž nevědí se situací rady, nemají na tom místě jako ředitel nebo člen managementu televize setrvávat a mají z toho vyvodit důsledky a uvolnit místo jiným, kteří to dokáží řídit.

Určitě jako koncesionář - a to vím určitě - nechci, aby za koncesionářské poplatky byly vyráběny zbytečně dva typy zpráv. Je to mrhání finančními prostředky. Nechci, aby se vydávaly peníze za pronájem dalších prostor pro vysílání, když jich Česká televize podle mého názoru má dostatek, nechci, aby moje zájmy koncesionáře hájila Rada České televize, která není ochotna situaci řešit ku prospěchu České televize a není schopna reagovat na realitu a napravit své chyby.

Také nechci, abych za své poplatky zíral na zmiňovanou černou obrazovku se sdělením o tom, že v instituci něco nefunguje. Také nechci, aby moje zájmy koncesionáře zastupovali vedoucí pracovníci bez citu pro řešení situace, jen s vědomím moci, kterou dávají okázale najevo. Tady mám zejména na mysli neadekvátní přístup bývalé poradkyně předsedy ODS, dnes ředitelky zpravodajství paní Bobošíkové, která dle mého soudu osvědčila cit pro situaci jako kdysi pan Miroslav Štěpán v ČKD, který si za to vysloužil skandování "nejsme malé děti".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP