(17.30 hodin)

(pokračuje Vlach)

Protože jsme zprávu dostali poměrně před nedávnem, tak bych chtěl spíše vyzvat, abychom požádali o její dopracování, než abychom ji byť třeba jen vzali na vědomí. Tolik poznámka k vystoupení poslance Miloše Zemana. On to důsledně říkal tak, že vystupuje jako dvoustá část tohoto parlamentu.

Protože se tady o tom jednání několikrát mluvilo, tak bych chtěl jenom potvrdit názor, že mně se také nelíbí aktivity nebo neaktivity Rady ČT. Pokud si vzpomenete na 28. prosince, byl to den, kdy byla ČT vypnuta celý den, nejenom nějaké chvilky, běžela tam černá cedule s bílým nápisem. Rada ČT ústy svého předsedy konstatovala, že nemá, proč se scházet. Až když jsme ji vyzvali, aby nám vysvětlila, jestli tedy rezignuje, když se v této situaci odmítá sejít s tím, že má jenom pravomoc odvolat ředitele a pro to není většina, a jestli to máme brát jako první krok k rezignaci, tak se tedy druhý den nakonec svolala a sešla. Stejně tak pan ředitel Hodač, kterému přeji ve věci zdraví všechno dobré, konstatoval, že vysílání nepřerušil, ale pouze nahradil program jiným programem. Na naše dotazy, zda Rada ČT považuje tento způsob plnění zákonné povinnosti ČT vysílat na dvou programech, nebudu zákon citovat dál, pan předseda Miroslav Mareš konstatoval, že tento způsob naplňování zákona není optimální.

Myslím si, že to jsou kroky a formulace, ze kterých mám pocit, že si děláme legraci z veřejnosti, a to se mi nelíbí.

Chtěl bych v tomto okamžiku říci dvě věty směrem k vládě. Chtěl bych poděkovat panu ministru Dostálovi a vlastně celé vládě, že se odhodlala, byť až v této složité situaci, předložit nám novelu zákona s těmi nejpodstatnějšími pasážemi, které se týkají odpolitizování mediálních rad, tak, jak to učinila. Věřím, že příští pátek se nám podaří tento zákon konstruktivně projednat a schválit.

Protože dnes je debata hodně politická, chtěl bych vám říci, že nepatřím mezi ty, kteří si přejí předčasné volby. Bez ohledu na to, čemu nasvědčuje současná atmosféra. Myslím si, že je naší povinností hledat řešení a také se ho v rámci svých kompetencí pokusit prosadit. Myslím, že jedním z těchto kroků dnes je přijmout příslušná usnesení a příští pátek se konstruktivně pobavit o návrhu zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan poslanec Bohuslav Záruba, připraví se paní kolegyně Miroslava Němcová.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, sněmovna se schází v době, kdy problém okolo ČT expanduje, kdy emoce a vášně nabývají vrchu nad hlavním rozumem. Sněmovna se však schází také proto, že někdo porušuje zákon a k tomu sekundují prezident republiky, někteří poslanci a senátoři. Začíná nezákonný proces, ve kterém zaměstnanci nerespektují rozhodnutí rady. Měli přece možnost a nepožádali soud o posouzení situace, neobrátili se na petiční výbor parlamentu a s podporou některých senátorů a poslanců a některých tiskových médií začínají kampaň za tzv. nezávislou televizi.

Většina občanů si jistě přeje nezávislou a nepolitickou televizi. Proč se však tito občané neptají těch vyvolených redaktorů, za jakou nezávislost ve skutečnosti bojují. Možná by je to velice nemile překvapilo. Dovolte mi na tomto místě ocitovat úryvek z článku Martina Daneše v Mladé frontě Dnes ze dne 2. ledna pod názvem "O vyšším principu nemravném". Cituji: "Proti argumentům hlasatelů morálky neexistuje protiargument a naopak platí, že ten, kdo se jim vzepře, je automaticky ocejchován jako amorální. V situaci mravního teroru se těžko poukazuje na to, že i mravokárce hájí vlastní mocenské, politické či ekonomické zájmy. Mocná uměleckopublicistická fronta je vždy v právu, i když vyšší princip mravní promění v princip nemravný." Konec citátu.

Nejvyšší představitel státu, který přísahal na ústavu a zákony tohoto státu, považuje svůj pohled a názor nad zákon. Tolik proklamovaná úcta k zákonům, nadstranickost a nepolitická politika dostaly pěkně na frak. Pan prezident by se jistě velice podivil, kdyby zaměstnanci ČNB nerespektovali jeho zákonnou pravomoc jmenovat guvernéra a v duchu vyšších morálních principů by neuznávali jeho jmenování, neumožnili by novému guvernérovi jeho práci. Vzhledem k tomu, že by neměl přístup k materiálům a k technice potřebné k vykonávání funkce, by určitě došlo posléze k jistým nezákonným postupům. Zaměstnanci banky by začali stávkovat za nezávislost banky a vyvolali by demonstraci na odvolání toho, kdo zcela v intencích zákona guvernéra jmenoval.

Představitelé zákonodárné moci, senátoři a poslanci nabádají určitou skupinu občanů k tomu, aby nerespektovali zákon, a svou přítomností brání ve výkonu práva. Co se stane, až v městských zastupitelstvech jmenovaný tajemník úřadu nebude respektován zaměstnanci úřadu, protože se jim tajemník nelíbí? Jak budou postupovat jmenovaní ředitelé bank, nemocnic a škol a jiných zařízení, kteří se nebudou líbit zaměstnancům, a ti je nebudou respektovat a budou svolávat demonstrace na jejich odvolání? Budou tito senátoři a poslanci chránit pana Kajínka, kterému se nelíbí výrok soudu a považuje ho za jednání? Vážení přátelé, já bych řekl, že v tomto smyslu, ve smyslu tohoto precedentu, je to velice nebezpečná záležitost.

Záležitost okolo ČT 1 však nabízí ještě jeden pohled na věc. Zadívejme se trochu do minulosti, do roku 1997. Dva tehdejší členové ODS neměli tolik odvahy, aby se čelem postavili předsedovi Klausovi a čestným způsobem ho vyzvali k abdikaci. Použili podpásové metody sarajevského atentátu. Domnívali se, že tímto postupem zlikvidují předsedu a ODS srazí na kolena. Nepovedlo se, protože velká většina občanů pochopila, o co v této věci kráčí. A opět jsou zde tito pánové, kteří ve svatém boji proti ODS a pod rouškou bezpolitičnosti médií si budují výchozí pozici, aby vyvolali ve společnosti chaos, protože v těchto kalných vodách se dovedou pohybovat dobře.

Na závěr bych se chtěl zeptat všech senátorů a poslanců, kteří složili poslanecký slib, ale tomuto slibu se zpronevěřili, proč nejsou bráni k odpovědnosti a dokonce sami neuvažují o své rezignaci. Jestliže se Poslanecká sněmovna dohodne ve svém usnesení na tom, že kroky vedoucí ke jmenování generálního ředitele jsou zcela legální a ve smyslu zákona, potom se nebude dál pochybovat o smyslu a významu svolání tohoto pléna.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní má slovo paní kolegyně Miroslava Němcová, připraví se pan poslanec Zdeněk Kořistka.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dnes podruhé přistupuji před vás, abych se pokusila interpretovat tak, jak vidím situaci, ke které nám je dnes dáno se vyjádřit.

Ve zjitřené a věcnému tónu se vymykající atmosféře uplynulých dvou týdnů zaznělo vše, co k danému tématu pravděpodobně zaznít mohlo. Přesto však považuji za nutné nepředpojatě, nedvojznačně a bez postranních úmyslů podívat se na tyto události poněkud osobnějším pohledem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP