(17.50 hodin)

(pokračuje Němcová)

Obávám se, že to je čistý model schizofrenní situace, a doufám, že nejsem jediná, komu toto připadá divné.

Děkuji vám všem za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Následující je pan poslanec Kořistka, připraví se pan poslanec Havlíček.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážené dámy, vážení pánové, projednáváme zde zprávu o situaci v České televizi, tedy řešíme problém, který je dle mého názoru ostudou politiků. Ano, ostudou politiků, protože ti svým konfliktním jednáním a nedodržováním litery zákona o ČT celou situaci zapříčinili. Ano, je to ostuda, protože nebýt zásadového postoje většiny zaměstnanců ČT, život by šel dál. Dál by se normalizoval, dál by byli odvoláváni nepohodlní redaktoři a ředitelé, dál by se situace vyvíjela směrem, který vyhovuje především ODS. Dříve se politikům ODS nelíbilo jednání moderátorů, nyní jsme zjistili, že největším problémem České televize je její financování. Jsme svědky hry na strunu nízkých citů občanů a stejně jako v minulosti Jakeš hovoří o neúměrných honorářích v České televizi. Cíl je jasný - odpoutat pozornost od pravého smyslu změn ve vedení ČT, a proto nám se zanícením v hlase sděluje poslanec Ivan Langer, že zákon je pro něj nade vše, ten poslanec Langer, který přísahal na dodržování Ústavy České republiky, a přitom před několika týdny hlasoval ve sněmovně vědomě proti ústavě, když se projednával zákon o České národní bance. Pokud se nemýlím, i kolegyně Dostálová hlasovala stejně, a je tedy úsměvné, když si tu dnes připnula trikoloru, když ústavu vlastně před několika týdny porušila. Nic na tom nezmění různé právnické kličky či vysvětlování některých poslanců, že zákon je sice v rozporu s ústavou, ale přece se připravuje novela.

Jak jsem již říkal, smyslem celého mlžení ODS kolem kauzy České televize je odvracení pozornosti od nevydařeného pokusu ovládnout toto médium. Ve středu na Václavském náměstí mnohokrát nevěřícně zaznělo: oni si z nás občanů dělají srandu, oni zkoušejí, co jim ještě projde. Bohužel, dnes již občané házejí všechny politiky do jednoho pytle. Výsledkem je ohromné znechucení ve společnosti a nedůvěra v celou politickou scénu. Možná že toto znechucení občanů vyhovuje některé politické straně, která v nízké volební účasti a v případném ovládnutí veřejnoprávního média viděla svoji záchranu. Dnes tedy sklízíme plody politických her. Jsem přesvědčen, že u pana Hodače nejde o žádné manažerské chyby, ale o promyšlené kroky člověka, který si myslel, že získá větší politickou podporu. Dnes je ovšem překvapen razantním odporem nejen zaměstnanců České televize, ale i občanů České republiky. S tím se ve scénáři jaksi nepočítalo, a proto je dnes obrazně řečeno v koutě. Proto nesmyslné a absurdní titulky na obrazovce televize. Když už hovořím o titulcích pana Hodače, část jednoho ocituji: "Vysílání těch, kteří odmítají autoritu legálního vedení ČT, je protiprávní. Proto je právě nyní nevysíláme. K obvyklému pořadu se vrátíme po jeho skončení." Konec citátu. Pan Hodač nám tímto textem říká, že ti, kteří nosí stužky ČT, tedy protestující, vysílají protiprávně. Jak je tedy možné, že protiprávně vysílají pouze zpravodajské relace? Jak je možné, že panu Hodačovi a Radě ČT nevadí, že tito lidé vysílají zbývajících 95 % pořadů České televize? Vždyť stejní lidé, kteří pomáhají vzniku zpravodajství, celodenně pracují i při přípravě ostatních programů v České televizi. Důvod je prostý. Smyslem titulku není nic jiného než cenzura, která je podle ústavy nepřípustná. Je také jasné, že zajištění vysílání celého programu není v silách nového vedení, takže to vyřešíme šalamounsky - nepohodlné zprávy zrušíme, ale jinak nám rebelanti, kteří pracují profesionálně a každodenně, nevadí. Neslyšel jsem slovo protestu od zastánců dodržování zákonů, když byl zákon jasně porušen např. v případě úplného vypnutí ČT či odpojení regionálního studia Ostrava, což je naprosto skandální věc. Proč neobjektivitu, lži a manipulaci, pánové a dámy z Rady České televize, nekritizujete?

Vážené dámy, vážení pánové, vážený předsedo rady ČT, rada se svými kroky úplně zdiskreditovala, a tedy bych očekával, že odstoupí. Bohužel přiznat chybu a odstoupit z funkce, vzdát se ministerského křesla či poslaneckého mandátu je v České republice neobvyklé. Proto se vám ani nedivím, že ve svých funkcích zůstáváte. Příkladů kolem sebe máte mnoho. Každopádně to vypadá tak, že nejen pan Hodač, ale i paní Bobošíková a celá rada si k Vánocům nadělili hroší kůži. Jinak se vaše chování nedá ani vysvětlit.

Na začátku jsem hovořil o chybě politiků. Někdo má na vzniklé situaci vinu malou, někdo větší a někdo ji přímo zapříčinil. Přiznat chybu je správné a měla by následovat i omluva. Proto se omlouvám za sebe, ale i za ty politiky, kteří problém v ČT cítí jako já. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Věřím, že na toto unikátní vystoupení bude chtít někdo zareagovat. Pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, kolegové a kolegyně, nechtěl bych se vyjadřovat k politickým invektivám a ke kultuře projevu, o kterém si jistě všichni sami udělají svůj obrázek. Jen bych se chtěl prostřednictvím pana předsedajícího pana Kořistky zeptat, zda pracoval v nějakém elektronickém médiu a zdali ví, jaký je rozdíl mezi tzv. živým vysíláním a vysíláním předtočeným, kterému se také říká konzerva. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím pana poslance Havlíčka. Pan poslanec Kořistka chce odpovědět.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím bych rád odpověděl panu kolegovi. Ano, pracoval jsem. Pracoval jsem mnoho let v Českých radiokomunikacích, dokonce na odbavovacím pracovišti, takže mě nemusíte poučovat o tom, co to je živé a předtočené vysílání. Samozřejmě že redaktoři, o kterých jsem hovořil, jsou nejen tvůrci předtočeného vysílání, ale i dalšího vysílání, které je živé. To jsem napadal a nemůžete mi to určitě zpochybnit. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pochybuji, že tato věc je předmětem dnešního sporu, kam nás to zavádí pan poslanec, ale dobře. Pan poslanec Havlíček, připraví se pan poslanec Suchánek.

 

Poslanec Jiří Havlíček: Vážený pane předsedo, členové vlády, paní poslankyně, páni poslanci, dnešním programem jednání mimořádné schůze je jediný bod, a tím je zpráva Rady ČT o současné situaci v České televizi. Ze zprávy v části I - důvody pro odvolání Dušana Chmelíčka z funkce generálního ředitele, vyjímám: Rada ČT se soustředila na plnění poslání ČT z hlediska naplňování § 2 a § 3 zákona o České televizi. V příslušném zákoně ve druhé větě § 2 se praví, cituji: "Jejím posláním je poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů, rozvíjet kulturní identitu českého národa a národnostních a etnických menšin v České republice atd." Nemohu než připomenout a zdůraznit, že současné zpravodajství vysílané pod vedením paní Bobošíkové již od samého začátku ustanovení výše citovaného zákona porušuje v plném rozsahu.

Dne 2. ledna jsme zhlédli zpravodajství z předchozího dne a redaktorka nás občany uvedla v omyl, protože prezident svůj novoroční projev následující den neopakoval. Dne 3. ledna jsme znova byli podvedeni nejen skladbou zpravodajství - např. o demonstraci na Václavském náměstí, které se účastnilo více než 100 000 občanů, jsme se nedověděli - ale ještě se snažila redakce fotomontáží podvodně navodit zdání vysílání z odbavovacího pracoviště studia na Kavčích horách. Dne 4. ledna číše pohrdání občanem přetekla pohár drzosti a arogance. Ve zpravodajství jsme byli informováni o tom, že organizátoři akce Česká televize - věc veřejná svolali na tento den na 17. hodinu shromáždění na Václavské náměstí, kterého se účastnilo jen asi 30 lidí, a důkladně jsme o tom byli informováni.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP