(18.00 hodin)

(pokračuje Havlíček)

Proti takovému způsobu podávání informací občanům veřejně protestuji, protože jsme všichni byli záměrně uváděni v omyl. Další svolání setkání bylo pořadateli avizováno na čtvrtek příštího týdne, to je na 11. ledna, a nikoliv na čtvrtek 4. ledna. Osobně jsem se shromáždění zúčastnil a stál pouhých několik metrů od sdělovatele.

Pod odrážkou 3 písm. c) zprávy, kterou dnes projednáváme, je jako důvod odvolání ředitele Dušana Chmelíčka uváděno "manažerské selhání". Já se ptám - stávající ředitel Jiří Hodač manažersky neselhal, když nebyl schopen zajistit vysílání objektivních, ověřených, všestranných a vyvážených informací? Když nebyl schopen zajistit vysílání, a v okamžiku, kdy nechtěl vysílat zpravodajství tzv. vzbouřenců, tak oba televizní kanály vypnul? Když nebyl schopen navázat komunikaci ani se svými nejbližšími podřízenými, to je s finančním, technickým, programovým a personálním ředitelem a místo jednání s nimi je prostě bez jakéhokoliv důvodu odvolal? Když nebyl schopen zajistit důležité vysílání o pohřešované holčičce? Když svým jednáním způsobil přímou škodu České televizi a jejím koncesionářům tím, že nezajistil vysílání o losování Sportky?

To, čeho jsme byli svědky v době klidu a vánočních svátků a vstupu do nového milénia, do třetího tisíciletí, je až neuvěřitelné. Mnozí moji voliči mi s velkým rozhořčením telefonovali a dotazovali se mě, jestli v této době nebude následovat nějaký obrovský finanční skandál, či co se děje. Nemohl jsem než konstatovat, že události, které se odehrávaly a do dnešního dne dějí ve veřejnoprávní televizi, jsou snahou o další normalizaci Koruny země České a Moravské a že žádný profesionál neničí dílo svých spolupracovníků, když není schopen něco vytvořit sám.

Dovoluji si vám všem, dámy a pánové, připomenout, že ani komunisté v roce 1989 v době, kdy redaktoři svobodně a objektivně informovali občany, tehdy federální televizi nevypnuli, ale pan Hodač, takzvaný odborník a demokrat, tak učinil.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na dnešní mimořádné schůzi, žádost o jejíž svolání jsem spolupodepsal, jsme povinováni našim občanům svým usnesením sdělit řešení stávající vážné situace. Jediným možným řešením je výzva k odstoupení generálního ředitele Jiřího Hodače z funkce či zavázání Rady České televize k jeho odvolání. Vážení, mějme na mysli, že občané, naši voliči, od nás očekávají skutečné a odpovědné řešení dnešní vážné situace.

Chci navrhnout usnesení, že zpráva Rady České televize, sněmovní tisk 812, je neobjektivní a neinformuje nás o skutečném stavu v současnosti. Proto navrhuji tuto zprávu nepřijmout a neschválit. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, já vás jen upozorňuji, že není podrobná rozprava, čili budete to muset přednést ještě jednou. Já vím, že to uděláte rád.

S technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Vymětal, připraví se poslanec Suchánek.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedo. Skutečně mám jenom faktickou poznámku k průběhu rozpravy, protože mi začíná připomínat situaci, kterou mnozí známe, že pes honí svůj vlastní ocas. Já myslím, že bychom se nad tím mohli zamyslet. Náš jednací řád zná institut znovuotevření rozpravy, ale bohužel nezná institut "návrh na ukončení rozpravy". Já bych tento návrh velmi rád dal, ale bohužel jej dát nemohu, a je mi to líto.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili jste nedal žádný návrh. Hovořit bude pan poslanec Suchánek, připraví se pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, o čem byl vznik sporu v České televizi, není zřejmě třeba diskutovat. Šlo o odvolání dosavadního ředitele pana Chmelíčka a jmenování ředitele nového, pana Hodače, a zprůhlednění hospodaření České televize. Některým lidem se to zkrátka nelíbí. V další fázi šlo o údajné odpolitizování televize a v současné době jde už i o svobodu slova, která by měla být v tomto státě ohrožena. Není tomu tak. Spor už není ani v rovině zákonnosti odvolání a jmenování ředitele České televize. Tento problém byl pouze zneužit a převeden do úplně jiné roviny.

Pan senátor Zieleniec na 3. schůzi Senátu zahájil svoje vystoupení větou: "Tady nejde o krizi v České televizi, tady jde o dlouhodobou politickou krizi v tomto státě."

Ve vystoupení dalších senátorů čtyřkoalice nám bylo sděleno, že zákony jsou sice platné, ale nad nimi je ještě něco jiného, vyššího. Tudíž tyto zákony nemusíme ani respektovat a ten, kdo je respektuje, je právní formalista. Zazněla též zdrcující kritika členů Rady České televize, a to taková, že by si od nich nikdo nevzal ani kůrku chleba. Členství v politických stranách, zvláště v některých, degraduje člověka do polohy odepsanosti, a to plně v souladu s Listinou základních práv a svobod, kterou mají ti lepší neustále v ústech. Dozvídáme se, že pokud neuspějí ve volbách, vládne u nás diktát moci těch, kteří demokraticky zvítězili. Pan senátor Šula přečetl prohlášení svobodných odborů České televize, ze kterého se dozvídáme, že zaměstnanci a odboráři sami nejlépe vědí a sami určí, kdo bude ve vedení České televize. A tak bych mohl pokračovat dále.

Jedno však ještě musím zmínit, a to je zvolání jedné z revoltujících redaktorek na Václavském náměstí dne 3. ledna: "Nenechte nás padnout na oltář svobody naší vlasti!"

Pokud vám to všechno něco matně připomíná, uvědomte si, kteří odborníci, umělci a hlavně politici podporují buď verbálně, nebo svou přítomností stávkující zaměstnance České televize, nebo si přečtěte seznam pozvaných odborníků na veřejné slyšení, které je plánováno na 12. ledna v Senátu. V drtivé většině jsou to signatáři nebo organizátoři iniciativy "Děkujeme, odejděte" nebo "Impuls 99". Jen teď zneužívají sporu kolem České televize ve svůj prospěch. S úžasem sleduji, jakým způsobem se dá odpolitizovávat Česká televize.

Já se rád řadím mezi právní formalisty, a proto budu vždy respektovat výsledky demokratických voleb, budu svítit na silnici třeba i v létě, pokud mi to zákon přikáže, a budu dokonce platit koncesionářské poplatky České televizi, i když vidím, k čemu se dají v současné situaci zneužít.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Slovo má pan poslanec Pleva, připraví se poslanec Mareš.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, když jsem se ráno hlásil, původně jsem si připravoval delší projev, ale to už teď stejně nemá cenu. Stejně se neposloucháme, stejně každý trváme na svém, stejně máme všichni již hotové prefabrikované názory, tak k čemu dlouhé projevy?

Dovolte mi jen, abych se omezil na dvě krátké poznámky, protože si myslím, že to jsou věci, které tady ještě nezazněly. Zaznělo tady hodně z mnoha projevů, zaznělo to i z televizních obrazovek z úst některých senátorů, že je ohrožena svoboda slova, že je generálním ředitelem televize uplatňována cenzura. To je velmi vážné obvinění a je třeba se na ně podívat zblízka, protože tito řečníci se vždy odvolávají na Listinu základních práv a svobod, která praví, že každý má právo svobodně se vyjadřovat a že cenzura je nepřípustná. Necituji přesně, pouze parafrázuji.

Když se nad tím zamyslíte trošku hlouběji, zjistíte, že tam není napsáno "každý novinář", ale je tam napsáno "každý", tudíž já, všichni vy, kolegyně a kolegové, ale i všichni občané mají právo přijít teď nebo za chvíli do České televize a domáhat se svého ústavou zaručeného práva na svobodu projevu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP