(18.10 hodin)

(pokračuje Pleva)

Nebo další příklad. Budete pozváni třeba do "Jedenadvacítky" a novinář vám položí nějakou otázku. Ale vám se ta otázka nebude líbit a budete vlastními slovy říkat to, co budete chtít. Novinář vás vyzve k tomu, abyste odpovídal na jeho otázku. V tom případě neváhejte a okamžitě ho obviňte z cenzury, protože jakým právem on zasahuje do svobody vašeho projevu! Je to absurdní? Samozřejmě, že to je absurdní.

Všichni ti, kdo se odvolávají na Listinu základních práv a svobod, vlastně na tento paragraf a na články, které tam jsou, tak zapomněli citovat odstavec, který následuje ihned po odstavci: cenzura je nepřípustná, který říká, že svobodu slova, projevu atd. - zase necituji přesně - je možno v demokratické společnosti omezit pouze zákonem.

Takovýmto zákonem, který v České televizi říká, jak se uplatňuje svoboda slova, je zákon o ČT, také zde hojně citovaný. Tento zákon říká, že statutárním orgánem ČT je generální ředitel. Tento generální ředitel odpovídá Radě ČT za to, že je dodržován zákon o ČT, který říká, že zpravodajství má být všestranné, objektivní a vyvážené. A když se generální ředitel hodlá této funkce ujmout, jeho zásahy jsou nazvány cenzurou.

Nevím, jestli si kolegové trošku neprotiřečí, možná někteří, až dostudují právnickou fakultu, změní názor na výklad zákona.

Poznámka druhá. Včera na komisi pro sdělovací prostředky byli také zástupci iniciativy Česká televize - věc veřejná. Předložili nám dokument, kde byl plán, jak překonat stávající krizi. Zhruba zase parafrázuji, nebudu asi úplně přesný. Tento plán byl: odvolání generálního ředitele, odvolání Rady České televize, zvolení nové rady z nezávislých odborníků, okamžité, urychlené atd. jmenování ředitele, který by řekl, že má dočasný mandát, a potom vlastně vypsání výběrového řízení. Případně i tato rada by mohla ještě okamžitě, protože než bude zvolena nová rada, bude to trvat, pověřit zatím někoho tím dočasným ředitelem. Tento dočasný ředitel by měl být ze starého, tudíž vlastně ještě předhodačovského managementu ČT.

I položil jsem tomuto zástupci, který říkal, že je tam zástupcem za tuto iniciativu, jednu zvídavou otázku: zdali by takovýmto jménem, které by uklidnilo situaci v ČT, byl bývalý ekonomický ředitel ČT pan Ladislav Paluska. Dostal jsem odpověď, že ano.

Teď počítejte se mnou. Rada vlastně teď po našem usnesení odvolá generálního ředitele a zvolí urychleně dočasným ředitelem pana Palusku. Pak bude schválen nový zákon. To může být snad někdy během příštího týdne nebo během 14 dnů, až se sejde Senát a zákon podepíše prezident, ale může to být velmi rychle. Podle tohoto zákona budou všechny společenské organizace navrhovat Poslanecké sněmovně zástupce do Rady ČT. Těchto návrhů se zde sejde nepochybně několik tisíc. Poslanecká sněmovna z těchto několika tisíc návrhů bude muset vygenerovat 15 jmen. A aby to opět nedělala urychleně, aby vybrala skutečně nezávislé, kompetentní osobnosti, bude si muset všech těch několik tisíc lidí zvát, zřejmě nějaký orgán Poslanecké sněmovny, na pohovory. Bude muset zjišťovat skutečnost, zdali jejich odborná způsobilost, jejich morální bezúhonnost, zdali jejich skutečná nezávislost je opravdu prokazatelná. Toto se může táhnout dalšího půl, tři čtvrtě roku. Pak tato nově zvolená Rada ČT vypíše výběrové řízení, které bude, jak nám tady popsal pan kolega Payne, trvat zhruba půl roku, aby bylo vybráno opravdu zodpovědně. Minimálně tedy rok bude vládnout v ČT pan ředitel Paluska.

Proč to všechno říkám? Pan ředitel Hodač je obviňován z politické závislosti, je obviňován z toho, že jeho jmenováním je ohrožena svoboda slova. Jistý místopředseda ODS zmínil, že uvažoval o tom, že navrhne pana Hodače na tiskového mluvčího ODS. Pana Hodače nenavrhl, pan Hodač se o to sám nikdy neucházel. Nicméně už to je důvodem k tomu, že pan Hodač je podjatý. Ovšem pan Ladislav Paluska - a teď to berte prosím jako příklad, není to nic konkrétního proti panu Paluskovi - byl náměstkem ministra vlády sociální demokracie. Na panu Ladislavu Paluskovi jako na nejvhodnějším kandidátovi se shodlo grémium sociální demokracie. Toto zřejmě není považováno za ohrožení nezávislosti ČT.

Ať si každý udělá obrázek sám. (Potlesk. - Velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím kolegy poslance a ministry, aby si své názory vyřizovali buď mimo jednací sál, nebo od mikrofonu prostřednictvím mne.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Děkuji za upozornění. Promiňte, my jsme se jenom potkali s panem Plevou.

Byl bych rád, pane předsedající, kdybyste vaším prostřednictvím sdělil panu Plevovi, jak je tedy možné, když člen vlády jde do televize oznámit výsledky jednání vlády, pokud se týče přijetí zákona, je do televize pozván a je nahrazen cedulí. (Hlasy z pléna: Cedule je možná hezčí.) Ano, možná je cedule opravdu hezčí než já, máte pravdu. (Oživení v sále.)

Přesto bych byl opravdu velice rád, kdyby pan poslanec Pleva mi v duchu logiky toho, co říkal, tuto skutečnost vysvětlil. Opravdu si nedovedu představit, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, že by se toto mohlo stát třeba Václavu Klausovi, resp. dovedu si představit, co by pan předseda dělal. Já jsem nedělal nic jiného, než že jsem protestoval. Čili to je první otázka.

Druhá záležitost se týká náměstka Ladislava Palusky. Pan Ladislav Paluska byl finančním ředitelem ČT již za Ivo Mathého. Nikdy jsem se s panem Paluskou v té době nesetkal. Po odchodu Ivo Mathého z ČT a nástupu pana Puchalského dostal pan Paluska výpověď. Já jsem se v té době stal ministrem kultury a z ministerstva odešel ekonomický náměstek. Dostal jsem tip na pana Palusku, i nabídl jsem mu spolupráci. Pan Paluska ji přijal. V okamžiku, kdy nastoupil pan Chmelíček, pan Paluska přišel za mnou a řekl, že mi děkuje za to, že jsem mu umožnil práci na ministerstvu, ale že by se rád vrátil do televize, jestli bychom se mohli dohodnout. Já jsem řekl ano. Nikdy nic neměl společného se sociální demokracií.

Toliko jako vysvětlení. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP