(18.20 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mám dvě faktické poznámky - pana kolegy Plevy a Zahradila.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím bych rád vyřídil panu ministrovi krátkou odpověď. Nevím, kdo ho do České televize pozval, ale to teď nechci říkat. Chci hovořit k panu Paluskovi. Uvedl jsem to jako modelový příklad. Zdůraznil jsem, že proti panu Paluskovi nic nemám. Jestliže je někdy jakýkoli kontakt, byť jde o kontakt čistě virtuální, s politickou stranou, jestliže to je důvodem k možné podjatosti ředitele, pak si myslím, že být náměstkem je zatraceně velký kontakt s politickou stranou. Jestli toto pan ministr tak necítí a jestli to tak necítí ani zaměstnanci České televize, pak zřejmě ničemu nerozumím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Faktická poznámka pana poslance Zahradila.

 

Poslanec Jan Zahradil: Pane předsedající, děkuji vám za slovo. Pokud se nemýlím, stále probíhá přímý přenos. Považuji za užitečné formou otázky informaci, která tady v tuto chvíli padla, ještě jednou zopakovat.

Je skutečně pravdou, že pro zástupce iniciativy Česká televize - věc veřejná je v roli generálního ředitele České televize nepřijatelný Jiří Hodač, který nikdy nebyl kandidátem na tiskového mluvčího ODS, zatímco jako kandidát na ředitele České televize by pro iniciativu Česká televize - věc veřejná byl přijatelný pan Ladislav Paluska, donedávna finanční ředitel České televize, který byl náměstkem ministra v sociálně demokratické vládě? Kladu tuto otázku a rád bych na ni slyšel odpověď od zástupců této iniciativy, což se samozřejmě nestane. Je možné položit tuto otázku alespoň řečnickým způsobem do éteru. Možná, že se někomu, kdo v tuto chvíli sleduje televizi, rozsvítí.

Abych navázal na pana poslance Plevu. Kdyby každý, kdo byl v nějakém spojení s jakoukoli politickou stranou, měl být považován za podjatého, pokud jde o televizní pořady, pak bychom zřejmě museli jako jeden z prvních pořadů zrušit publicistický pořad Katovna, protože jednou z jeho hlavních osob a jedním z jeho hlavních protagonistů je bývalý tiskový mluvčí politické strany ODA Jan Rejžek (potlesk).

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Obávám se, pane poslanče, že odpověď na vaši otázku dostanete v okamžiku, jakmile opustíte budovu Poslanecké sněmovny.

Další faktickou poznámku má pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, dámy a pánové, protože jsem se zúčastnil včerejšího projednávání, odpovím kolegovi Zahradilovi vaším prostřednictvím, ne snad jménem, ale řeknu to, co jsem slyšel.

První odpověď je více než jasná: pan Jiří Hodač je nepřijatelný.

Druhá odpověď zazněla zde na tomto mikrofonu: pan náměstek Paluska je přijatelný.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dalším přihlášeným do rozpravy je pan kolega Petr Mareš, připraví se pan poslanec Miloslav Výborný.

 

Poslanec Petr Mareš: Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolím si navázat na výměnu názorů, které jsme zde byli před několika vteřinami svědky. Je pochopitelně zcela nepřípustné hovořit zde za někoho, kdo zde není, za někoho zde pronášet soudy o tom, kdo je nebo není přijatelný. Nicméně stejně jako kolega Beneš i já jsem byl přítomen včera vystoupení zástupce občanské iniciativy Česká televize - věc veřejná, a proto bych chtěl doplnit to, co zde zaznělo.

Ano, zaznělo zde, že pan Hodač je nepřijatelný, a zaznělo zde, že pan Paluska je přijatelný. Ale žádný z argumentů, které v této souvislosti zazněly, neměl nic společného s tím, jestli ten či onen pán byl nebo nebyl spojen s nějakou politickou stranou. V obou případech se hovořilo o profesionálních schopnostech. Pokud jde o pana Palusku, k vyjádření k němu došlo na základě šikovně položené otázky pana kolegy Plevy. Byl zmíněn jako jedna z řady osobností, které by byly přijatelné. To jen na upřesnění toho, co zde zaznělo.

Dámy a pánové, toto je třetí zasedání orgánu této sněmovny projednávající současnou situaci v České televizi, kterého mám tu čest se zúčastnit. První se konalo 28. prosince, trvalo necelých šest hodin. Jediným jeho výsledkem bylo usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jehož předsedou mám tu čest být, které z dnešního pohledu nepředstavuje již žádnou šanci pro řešení této situace. Jediné, co je na něm zajímavého, je, že vzešlo ze společné tvůrčí dílny KSČM a ODS, takže kdybychom používali označení, jako to dělají naši kolegové na Kapitolu, bylo by to usnesení Grebeníček - Pleva. V tuto chvíli to není důležité.

Včera jsem se zúčastnil společného zasedání komise a zmíněného výboru, které trvalo sedm hodin. Jeho výsledkem byl možná pokrok, protože jsme nepřijali vůbec nic. V tuto chvíli zasedáme 8,5 hodiny a obávám se, že se posouváme ve stejném směru.

Zaznělo zde leccos, na leccos by stálo za to odpovídat, lecjaké konstrukce, které se zde objevily, by stálo za to budovat dál, ale domnívám se, že bychom měli směřovat k řešení. Skončíme-li tak, jak skončilo zasedání výboru a společné zasedání komise a výboru, nebude to dobré vysvědčení ani pro nás, ani pro někoho jiného. Bohužel, podkladem pro řešení nám asi těžko bude tisk, který máme před sebou, tj. zpráva o současné situaci v České televizi. Zpráva nám totiž k současné situaci v České televizi říká málo a možných řešení se tam nabízí ještě méně. Je to možná proto, že Rada České televize má o řešení stávající situace velmi zvláštní představy. Včera jsem na společném zasedání položil řečnickou otázkou, zda by snad někdo nechtěl danou situaci řešit tím, že by do velína na Kavčí hory poslal nějakou speciální jednotku. Je fakt, že paní Dědečková, tj. nezávislá, všeobecně odborníky ctěná osobnost, která zasedá v Radě České televize za ODS, přijala tento návrh s nadšeným souhlasem. Domnívám se ale, že to není návrh řešení, ke kterému bychom spěli společně na našem dnešním zasedání.

Domnívám se, že návrhy, které by mohly takovýmto řešením být, zde již zazněly. Zazněl zde jednak návrh klubu ČSSD, zazněly zde návrhy z menšinové zprávy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Domnívám se, že bychom měli co nejrychleji přejít od obecné rozpravy k rozpravě podrobné a zabývat se těmito návrhy. To je také důvod, proč nebudu odpovídat na názory, které zde zazněly, nebudu číst ani projev, který jsem měl připraven. Všechny vás prosím, abychom co nejrychleji směřovali k tomuto cíli. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Faktická poznámka pan poslanec Zahradil.

 

Poslanec Jan Zahradil: Pane předsedající, dovolte, abych vaším prostřednictvím upozornil pana kolegu Mareše, který tady takovým hezkým denunciačním způsobem hovořil o nějakém usnesení, které pracovně pojmenoval Grebeníček - Pleva, na existenci jiného usnesení, které bych nazval pracovně usnesením Mareš - Klanica a které je oponentní zprávou menšiny výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Než pan poslanec Mareš začne z tohoto místa denuncovat své parlamentní kolegy, měl by si raději napřed zamést před vlastním prahem. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP