(19.00 hodin)

(pokračuje Ransdorf)

Protože jinak opět budou z této nevyjasněnosti relevance rezultovat lobbistické konflikty.

Konečně poslední věc. Pokud chceme zachovat radu, dejme jí možnost, aby byla něčím na způsob dozorčí rady podniku, která bude mít možnost zabývat se ekonomickými záležitostmi a kde by i ředitel mohl být součástí této rady. Současná úprava tedy nevyhovuje, je nutné urychleně hledat jiné řešení, ale cesta, kterou navrhuje prostřednictvím ministra Dostála vláda, je cesta, která bude pouze prolongovat existující zmatečnou situaci.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane kolego. Mám zde dvě faktické poznámky. Nicméně chtěl bych vám sdělit následující informaci. Byl jsem informován, že byl přerušen přímý přenos z jednání Poslanecké sněmovny v této věci. Nechám na zvážení každého z nás, aby si zjistil, na základě jakého důvodu, kým byl přerušen. Nicméně bych byl rád, kdybychom všichni zvážili, zda je korektní, aby část Poslanecké sněmovny, část z nás, kteří neměli možnost vystoupit v přímém přenosu, byla díky tomu znerovnoprávněna s těmi, kteří tuto možnost měli. Dávám ke zvážení předsedům poslaneckých klubů přerušení jednání Poslanecké sněmovny do doby, než se zjistí, co je příčinou přerušení onoho přímého přenosu a případného obnovení přímého přenosu z dnešního jednání.

S faktickou poznámkou pan poslanec Zdeněk Jičínský, poté pan kolega Křeček.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Dvě krátké faktické poznámky k vystoupení kolegy Ransdorfa. Obdivuji ho, co všechno stihne přečíst, bohužel v této věci nepřečetl vládní návrh, protože by nemohl tvrdit, že je tam onen požadavek, který vychází ze Senátu o tripartitním dělení členů rady. Tady se vychází z toho, že schvaluje Poslanecká sněmovna. To je jeden detail.

Druhá věc. Samozřejmě můžeme mít maximalistické požadavky na změnu zákona, který se týká jak Rady ČT, tak Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Budeme-li postupovat maximalisticky, můžeme k dokonalé úpravě dospět v době, kdy už nám k ničemu nebude, protože je tu podle mého soudu nebezpečí vážné společenské krize, na kterou je třeba reagovat, byť ne dokonalým návrhem novely existujícího zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, dámy a pánové, jakkoli s mnohými myšlenkami pana kolegy Ransdorfa souhlasím, musím se ohradit proti urážce prezidenta republiky, která v jeho projevu zazněla. Prezident republiky může být kritizován, ale neměli bychom připustit, aby byl na půdě této sněmovny urážen. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Já se domnívám, že tato krize je nejen určitým znejistěním společnosti, ale je také velkou příležitostí. Je příležitostí k tomu, abychom vytvořili solidní normu, která vydrží dlouhá léta a kterou nebude nutno štupovat a flikovat po částech, jak se to u nás děje. Existuje u nás 2000 zákonů, které se přijaly od roku 1989, a posuďte sami, kam cesta štupování a flikování vedla. K naprosto neprůhledné právní situaci, k tomu, že řada zákonů má třeba jedenáct, dvanáct, patnáct novel a že se nejenom občané, ale i právní specialisté v tomto stavu nevyznají.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ještě faktická poznámka pana kolegy Výborného.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane místopředsedo, v průběhu dnešního dne jeden z předsedajících vyzval publikum několikrát, aby netleskalo, a zřejmě považoval potlesk ve sněmovně za nepřístojné chování. Já si myslím, že potlesk ve sněmovně není nepřístojným chováním, a nakonec došlo ke skutečným výkřikům ze sněmovních lavic pro diváky určených. Prosil bych ale, aby bylo měřeno všem stejně, protože jestli něco je nepřístojným chováním, tak jsou to slova kteréhokoli člověka zde, ať je to poslanec kterékoli strany, která urážejí hlavu státu. Pan poslanec Ransdorf urazil hlavu státu velmi ošklivě, nebyl volán k odpovědnosti předsedajícím schůze a zřejmě se odmítá omluvit. Je to nehorázné. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, připouštím selhání řídícího schůze, který měl v tu chvíli napomenout pana poslance.

Vážení kolegové, jsem předsedající této schůze a považuji v tuto chvíli za skutečně skandální zjištění to, že jednání Poslanecké sněmovny, které bylo přenášeno přímým přenosem, bylo přerušeno. V tuto chvíli na základě svého vlastního rozhodnutí přerušuji jednání Poslanecké sněmovny, dokud nebude obnoven přímý přenos ČT (hluk v sále, poslanci vstávají z lavic) - nechte mě prosím domluvit, neboť pokud někdo v této sněmovně argumentoval zákony, argumentoval duchy zákonů, argumentoval cenzurou, argumentoval zabraňováním vystoupení lidí vůči veřejnosti, myslím, že v tuto chvíli se to právě stalo všem členům tohoto zákonodárného sboru. Pokud někdo se mnou nesouhlasí, prosím, aby alespoň k tomu bylo svoláno parlamentní grémium, protože já situaci opravdu považuji za tolik závažnou, že vedení sněmovny by se k tomu mělo vyjádřit, pokud nesdílíte můj názor, aby schůze byla přerušena.

První se přihlásila paní kolegyně Buzková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedající, upozorňuji na jednu věc, a sice tu, že není povinností televize přenášet Poslaneckou sněmovnu, ani pokud si to Poslanecká sněmovna přeje. Přerušit jednání Poslanecké sněmovny na základě toho, že byl ukončen přímý přenos, je svévole. Já vás proto žádám, pane předsedající, abyste takto nečinil, popřípadě dal o tom hlasovat jako o svém návrhu. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se další hlásí k tomuto návrhu? Pan kolega Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, domnívám se, že jsme se tady sešli, abychom vyřešili velmi vážný politický problém. Jestli vidíte jako důvod k tomu, abychom ho přestali řešit, to, že televize přestala vysílat, pak se domnívám, že je to dokonalá ukázka toho, jak si představujete vliv nebo nevliv politiky na vysílání televize. Byl bych velmi proti tomu, aby se pořad schůze přerušil, a domnívám se, že je naprosto nezbytné o tomto bodu hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Kučera.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedající, já samozřejmě vím, že není povinností ČT a teď v tuto chvíli nevím, jestli legální či nelegální, vysílat přímý přenos z Poslanecké sněmovny, ale když už se ČT rozhodla, předpokládám, že tak učinila svobodně, my jsme ji žádali včera na našem společném zasedání, aby tak učinila na naši žádost, oni se tak zřejmě rozhodli svobodně, tak já jako jeden z přihlášených se cítím dotčen, že nemohu být ve svém vystoupení vysílán v přímém přenosu, nýbrž až někdy ve tři hodiny v noci.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Podle mých informací rozhodnutí o přerušení přímého přenosu nebylo rozhodnutím legálně zvoleného vedení ČT. Já toto uvádím jako důkaz, kam až může situace v ČT dojít, a říkám to právě těm kolegům, kteří zde vystupovali a velmi vážně zpochybňovali oprávnění ČT rozhodovat o tom, co má být vysíláno či nikoli, a cítí-li se být poškozeni, když jim nebylo možné vystoupit.

Pan kolega Severa, potom pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Pavel Severa: Než dokončím svoji řeč, chtěl bych se zeptat, pane místopředsedo, od koho máte informaci, že to bylo přerušeno násilně a kdo k tomu dal pokyn. Od koho máte informaci, že to máte přerušeno násilně a že to nebylo legálním vedením? Chtěl bych pokračovat, ale potřebuji vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Bylo mi to řečeno od kolegů poslanců. Pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Pavel Severa: Já se přiznám, že bych nerad, abyste informaci, kterou jsem vám dal já, považoval za oficiální informaci o násilném přerušení přenosu. Já jsem vám řekl, že televize na druhém programu přestala vysílat po osmi hodinách přenos, protože přenos byl plánován od 10.00 hodin do 11.45 hodin. Přesto televize vysílala asi do půl sedmé. Říkal jsem vám to proto - trošku i v náznaku legrace - že díky tomu, že není teď přímý přenos, by mohly být některé příspěvky kratší.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP