(19.10 hodin)

(pokračuje Severa)

Jestli si to vysvětlujete jako násilné přerušení, tak takto má informace nezněla.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, mohu vás ujistit, že nejste jediným, na jehož slova dám, na jehož slova naslouchám, protože informací tohoto charakteru jsem dostal více od jiných kolegů, nikoli od vás. Nemyslete si, že bych vystupoval jen podle toho, co mi řeknete právě vy.

Pan kolega Kučera.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Já bych chtěl jednak pana kolegu Severu ubezpečit, že je mi úplně jedno, jestli televize bude nebo nebude přenášet naše další vysílání v přímém přenosu, a že svůj diskusní příspěvek přednesu v té délce, ve které ho mám připraven, i kdyby to bylo v pět hodin ráno. To pro mne není rozhodující. Rozhodující pro mne je, že jsem se před chvílí dole při sledování přímého přenosu dozvěděl pod logem "ČT 2 stávka" s milým úsměvem ohlášení hlasatele, který vstoupil do vysílání, že v tuto chvíli přímý přenos z Poslanecké sněmovny končí a bude pokračovat až 40 minut po půlnoci ze záznamu.

V tuto chvíli pouze konstatuji, že někteří poslanci, kteří měli možnost vystupovat v přímém přenosu, byli zvýhodněni oproti ostatním. Nic víc, nic míň. Domnívám se, že není nic špatného na tom, požádáme-li touto cestou, protože nepochybně náš signál jde na pracoviště České televize do Kavčích hor, protože ona bude 40 minut po půlnoci vysílat, co se tady děje, zda by nebylo možné, aby se mohlo vysílat v přímém přenosu. Pokud si to někteří poslanci nepřejí, budiž, pokud si to jiní přejí, také budiž. Navrhuji, aby se o tom rozhodlo, o této informaci směrem k České televizi hlasováním. Nic víc, nic míň.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, chci přerušit jednání naší schůze na 10 minut a chci požádat předsedu Poslanecké sněmovny, zda by mohl svolat vedení Poslanecké sněmovny, parlamentní grémium, které by v klidu vyjasnilo další postup.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já myslím, že předsedající schůze má právo přerušit na 10 minut. Svolávám grémium v tuto chvíli, jen považuji přerušení tohoto přímého přenosu za věc skutečně skandální. Ne pro to - já jsem mluvil v půl jedenácté, znovu jsem mluvit nehodlal a nehodlal jsem se předvádět před televizními kamerami, ale byla to výjimečná příležitost, jak měli občané možnost slyšet necenzurovaným způsobem, co chtějí jednotliví jimi zvolení politikové do této sněmovny říci, toto teď bylo zablokováno a zdá se, že to nejvíce zlobí ty, kteří objevili, že najednou jejich názory manipulovaně sdělované v České televizi 14 dní nejsou dominantní a jejich argumenty nevítězí. Proto se tolik pánové napravo ode mne zlobí spolu s paní místopředsedkyní Buzkovou. (Bouřlivý potlesk.)

 

(Jednání přerušeno v 19.13 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP