(Jednání opět zahájeno v 19.28 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, prosím vás, abyste se znovu posadili do poslaneckých lavic, abychom se zklidnili po této vynucené přestávce a abychom mohli pokračovat. Jsme u přihlášeného čísla 29, což samozřejmě je daleko menší číslo, než kolik již zatím vystoupilo poslanců, nicméně máme 29. před sebou a v tuto chvíli je přihlášeno 42 poslanců. Takže to je asi 14 vystoupení. Až skončí, tak ukončíme všeobecnou rozpravu, zahájíme rozpravu podrobnou s návrhy usnesení. Pak teprve bude možné hlasovat.

Oznamuji předem, že jako následující řečník vstoupí pan poslanec Recman, poté je přihlášen pan poslanec Zaorálek. Pan zpravodaj Talíř má nějaké sdělení?

 

Poslanec Jaromír Talíř: Já jsem, pane předsedo, chtěl - vzhledem k tomu, že je přihlášeno minimálně ještě asi deset lidí a že jednací řád nám umožňuje jednat do 21 hodin - přednést procedurální návrh, abychom o tomto bodu jednali i po 21. hodině a ukončili ho hlasováním o navržených usneseních po vyčerpání všech přihlášených diskutujících.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře, pane poslanče, děkuji. Myslím, že je to racionální věc, dám o tom hlasovat. Všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se zaregistrovali.

Pan poslanec Pilip má náhradní kartu číslo 15.

Prosím, abyste se znovu zaregistrovali, a dám tedy hlasovat o možnosti prodloužení schůze a hlasování po 21. hodině.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 145 poslanců 130 hlasovalo pro, 7 hlasovalo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní uděluji slovo panu poslanci Recmanovi s tím, že následuje poslanec Zaorálek.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vážená vládo, kolegyně a kolegové, vážení koncesionáři, chtěl bych se rovněž vyjádřit k situaci v České televizi, protože to považuji za problém zásadní a problém významného rozsahu. Chci v úvodu svého vystoupení vyslat pozitivní signál do sněmovny, že jako reakci na proběhlou diskusi a na apely jsem své vystoupení výrazným způsobem zkrátil, zejména v těch pasážích, které se týkají mého pohledu na příčiny krize v televizi, věcí, které se dotýkají zákona o České televizi, o Radě ČT a některé další pasáže. Přesto se domnívám, že mi zůstal prostor pro to, abych k této problematice vyslovil svůj názor a v závěru řekl určitý návrh na možnost a postup řešení této problematiky.

Dámy a pánové, znějí slova o nezávislosti televize, o boji za svobodu slova, o právu občanů na objektivní informace, které je jedním ze základních pilířů demokracie, o svobodě projevu a o objektivní vyváženosti zpravodajství a publicistiky České televize. Přesto se ptám: byly však objektivní a vyvážené informace České televize za vládnutí generálních ředitelů předchozích, pana Mathého, Puchalského a Chmelíčka? Chovala se tak např. Daniela Drtinová, která je dnes jedním z čelných bojovníků za nezávislost a objektivitu České televize?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP