(21.20 hodin)

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Paní předsedající, chtěl bych se jen utvrdit v přesvědčení, že pan poslanec Kučera se nedopustil úmyslně manipulace slavného citátu Bertolta Brechta. Citát totiž zní: Nešťastná země, která nemá hrdiny… Která potřebuje hrdiny. (Smích v sále.) Promiňte: "nešťastná země, která potřebuje hrdiny, nešťastná země, která je nemá" - pane poslanče Kučero, dodávám já.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Další faktická poznámka pan poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Paní předsedající, rád bych vaším prostřednictvím sdělil panu poslanci Kučerovi, že se mýlí. Hodačovský svázaný voják a hodačovská beznohá bleška už deset dní běží, poskakuje a vysílá. Problém je jen v tom, že všichni vidíme jak a co.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Další faktická poznámka pan poslanec Petr Mareš, další pan poslanec Miloslav Ransdorf.

 

Poslanec Petr Mareš: Chtěl bych vaším prostřednictvím poblahopřát kolegovi Kučerovi k repríze, která byla stejně úspěšná jako včerejší premiéra. Také doufám, že to byla premiéra, potřetí by to bylo trochu složité. To ale není ta faktická.

Pan kolega položil otázku nepřítomnému kolegu Krausovi. Nechci být jeho advokátem, ale dovolím si vyslovit hypotézu. Možná, když panu kolegovi Kučerovi pan Kraus říkal "my vám televizi nedáme", nemluvil za zaměstnance České televize, možná mluvil za hrstku důvěřivých, naivních a neinformovaných, jak je nazval pan předseda Klaus, kteří se sešli na Václavském náměstí nebo kteří podepsali petici, kterou dával dohromady.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Faktická poznámka pan poslanec Ransdorf, potom pan poslanec Kalousek a pan poslanec Pleva. Prosím, abychom se pokusili omezit faktické poznámky.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Kolega Dostál sice nosí brousilovskou šálu, ale obávám se, že Brousil v sekci dramatiků by ho ze znalostí Brechtova díla nevyznamenal. Kolega Kučera má pravdu na konstatování, že nešťastná země, která nemá hrdiny. Postava replikuje tím, že nešťastná země je ta, která potřebuje hrdiny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Další faktická poznámka pan poslanec Pleva, potom pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, rád bych vaším prostřednictvím poděkoval panu poslanci Havlíčkovi, že orientoval diváky České televize, kteří si jistě neumějí vytvořit svůj vlastní názor, kdo je a není slušný poslanec a co je a není demagogie. Děkuji mu. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče Jičínský, velice se omlouvám. Zapomněla jsem na faktickou poznámku pana poslance Kalouska, který byl před vámi.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji vám. Místo mé faktické poznámky si vezme faktickou poznámku kolega Havlíček. Bude to mnohem vhodnější.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Faktická poznámka pan poslanec Jičínský, potom pan poslanec Havlíček.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: K vystoupení pana poslance Mareše. Nevím, jak s požadavky zajištění svobody v České televizi souvisí požadavek pana Krause na předčasné volby a na zrušení opoziční smlouvy na Václavském náměstí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Faktická poznámka pan poslanec Havlíček.

 

Poslanec Jiří Havlíček: Pokud jsem pana poslance Kučeru urazil, omlouvám se mu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Vilém Holáň. Připraví se pan poslanec Zahradil.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, když je někdo v závěru na seznamu řečníků, obyčejně musí vzít do úvahy všechno, co bylo řečeno před ním, ať s tím souhlasí, nebo nesouhlasí. Kdyby se měl ke každé věci vyjádřit, velmi by natáhl jednání.

Hlavní myšlenka, která zde byla téměř všemi dotčena, je myšlenka, kdo jedná protiprávně a co se má z toho vyvodit. My ale nejsme soudci, abychom označovali to či ono jednání za protiprávní a vyvozovali z toho právní důsledky. Máme povinnost zajistit takovou kvalitu zákonů, aby při jejich aplikaci nedocházelo k podobným krizím.

Stávající zákon o České televizi není principiálně špatný, protože pak by na jeho základě nemohla kvalitně fungovat nestranná Rada České televize např. pod vedením pana Jiřího Grygara. Nicméně přesto takový zákon dává prostor k tomu, aby na jeho základě mohla být zvolena i zaujatá a politicky koncipovaná rada. Jestliže takový prostor existuje, pak praxe ukazuje, že je při nejbližší příležitosti takový prostor využit. Je to podobné jako známé rčení, že jestliže nějaký předpis může vyvolat situaci, že něco půjde špatně, určitě to špatně půjde. Koneckonců volba současné rady a jmenování současného ředitele jsou toho příkladem.

Naším úkolem je tedy v prvé řadě zabránit dalšímu pochybení. Zabránit tomu můžeme tak, že schválíme nový zákon, který nedá politickým stranám prostor podlehnout pokušení moci a ovládat veřejnoprávní média. Zákon se však bude projednávat až příští týden, a tak nemá smysl k němu teď konkrétně hovořit.

K čemu však má smysl konkrétně hovořit, jsou celospolečenské a mezinárodní souvislosti celé krize. Vnitřní krize v České televizi přerostla nepochybně v krizi veřejnou. Není prozíravé ji v některých jejích aspektech bagatelizovat nebo těžiště přesunovat jinam. Veřejnost cítí, že veřejnoprávní instituce je jistým způsobem v ohrožení. Jestliže si to někteří zainteresovaní politici odmítají připustit, znamená to, že ztrácejí demokratické instinkty. Veřejnost však takové instinkty neztratila. Díky jim dokáže vycítit, přestože není seznámena se všemi odbornými, právními a jinými souvislostmi, že jsou ohrožena její práva, v tomto případě právo veřejnosti na vyvážené a objektivní zpravodajství, které má být na základě zákona poskytováno, a s tímto právem související právo svobody projevu, bez kterého vyvážené a objektivní zpravodajství být poskytováno nemůže. Krácení takového práva obyčejně začíná maličkostmi.

Pokud nebudeme schopni krizi rychle vyřešit, budeme muset čelit nejen vnitřním problémům, ale také riziku vytváření negativního obrazu o naší zemi. Naznačil to již kolega Matějů. Ten zmiňoval v této souvislosti dimenzi Rady Evropy. Já bych zmínil dimenzi Evropské unie. Evropská komise podle sdělení velvyslance Cibriana celou situaci vyhodnocuje a vážně se jí zabývá. Není divu, Evropská unie by se jistě zdráhala přijmout zemi, která má problém s aplikací veřejných práv.

Nevím jak vás, ale mě znepokojuje představa, že místo vážných jednání o kapitolách velmi složitých, třeba o zemědělství či o volném pohybu osob, bychom byli vystaveni diskusi o tom, zda splňujeme první kodaňské kritérium.

Abychom celou věc urychlili, budu podporovat usnesení, které navrhla Petra Buzková, a budu také podporovat, aby nebyl přijat dokument, který nám postoupila Rada České televize.

Ačkoli jsem bytostně optimista, v této situaci mě přepadá mírný pesimismus. Jak asi budeme volit případnou novou radu, jak se vyhneme nestranické volbě, když slyšíme tak zaujatá, tak pevná a nesmlouvavá stanoviska jednotlivých účastníků bez ochoty o nich diskutovat?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP