(21.40 hodin)

(pokračuje Zahradil)

Mně se velmi líbil návrh pana poslance Tlustého, když tady argumentoval tím, že každý koncesionář, každý, kdo platí poplatky za sledování České televize, by měl mít právo navrhnout svého kandidáta do Rady ČT podle svého vlastního uvážení. To, že těchto kandidátů může být v takovém případě několik desítek, několik stovek, nebo možná několik tisíc, to je samozřejmě zcela možné, ale myslím si, že by nás to nemělo odradit od vážného přemýšlení o tomto návrhu, a já o něm vážně přemýšlet budu a domnívám se v tuto chvíli, že ho docela jistě podpořím. Poslanecká sněmovna je tady potom od toho, aby z těch lidí vybrala takové osoby, které budou zárukou nejen té tolik požadované politické nezávislosti, ale především a v první řadě nezávislosti ekonomické.

Za druhé, pokud jde o to, kdo by měl volit nové členy Rady ČT. Já tady zcela otevřeně říkám, že budu proti jakémukoliv přesunu pravomocí spojených s jmenováním nové Rady ČT do rukou prezidenta republiky, a to především z důvodu konkrétního, personálního obsazení této funkce v tuto chvíli. Já nemohu připustit, aby nejvyšší ústavní činitel, který zpochybňuje zákony vlastní země a vyzývá k jejich porušování, získal ještě další velké pravomoci k těm, které již v tuto chvíli má a které neváhá v každé možné situaci a v každé možné chvíli nejen využívat až na samou hranu zákona, ale řekl bych, že velice často i zneužívat.

A konečně bych se chtěl vyjádřit k poslední poznámce pana poslance Holáně, která se týkala případu České televize v souvislosti s naším plánovaným vstupem do Evropské unie. Já jsem předsedou stálé parlamentní delegace českého parlamentu do Evropského parlamentu a spolupředsedou tzv. Výboru přidružení České republiky do Evropské unie a vím velice dobře, jakým způsobem a z jakých zdrojů čerpají například poslanci Evropského parlamentu, ale nejenom oni, své informace o České republice. Vím to z doby, kdy jsme museli detailně vysvětlovat, o co se jedná v případě Jaderné elektrárny Temelín, z doby, kdy jsme museli detailně vysvětlovat, o co se jedná v případě známé zdi v Matiční a z mnoha dalších a dalších případů. Jestli úroveň informovanosti poslanců Evropského parlamentu, ale i odpovědných činitelů Evropské komise o situaci v České televizi a o situaci v mediálním zákonodárství České republiky bude na stejné úrovni, jako byla např. jejich znalost a jejich schopnost analyzovat problém v Matiční, pak samozřejmě nemohu vyloučit, že se dočkáme celé řady nepříjemných překvapení, ale to ještě neznamená, že tato překvapení bychom měli na sobě nechat jako něco, co na nás ulpí jako jakási nesmytelná hana. Domnívám se, že je povinností každého poslance, který zastupuje parlamentní orgány České republiky v mezinárodních parlamentních orgánech, aby Českou republiku líčil takovou, jaká skutečně je, tj. jako zemi, kde už dvanáctý rok vládne demokratický systém, demokratický režim. To, že někteří poslanci toho z vlastních politických důvodů, vnitropolitických důvodů a sledování vnitropolitických cílů nejsou trvale schopni, to je mi samozřejmě velmi líto a o to více apeluji na ty ostatní, kteří ještě stále jsou schopni povýšit státní zájem a národní zájem nad zájem stranický, aby tak činili.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Faktická poznámka pan poslanec Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážená paní předsedající, dovolím si vám poradit, jestli byste nemohla požádat další přihlášené do rozpravy, aby se omezili na projednávaný bod, tj. č. 812, a říkali nám pouze to, co tady dneska ještě nezaznělo. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane poslanče. Já k tomu samozřejmě všechny přihlášené vyzvat mohu, považovala bych za správné, kdyby se tak stalo, ale to je zhruba vše, co v této věci mohu učinit, protože samozřejmě každý poslanec má právo vystoupit. Nicméně domnívám se, že žádost, kterou tady přednesl pan poslanec Václavek a kterou tlumočím, je správná.

Slovo má pan poslanec Nečas, připraví se pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já se obávám, že nevyhovím přání pana poslance Václavka hovořit pouze k příslušnému tisku, podobně jako naprostá drtivá většina, ne-li všichni předchozí kolegové a kolegyně. Mohu pouze vzkázat vaším prostřednictvím, paní předsedající, panu poslanci, že se mu to nemusí líbit, nemusí s tím souhlasit, ale to je tak asi všechno, co s tím může dělat.

Současná politická situace je plná emocí. To je ideální prostředí pro vznik různých mýtů, pověstí, či dokonce přímo lží. Zkusme se nyní podívat blíže na anatomii některých těchto mýtů či lží.

Je tady určitě minimálně sedm velmi silných mýtů. Mýtus první: Rada České televize byla volena stranicky a je v rozporu s literou zákona o České televizi. Tuto tezi zde prezentoval mimo jiné pan poslanec Matějů a celá řada dalších poslanců z Unie svobody. Jaká je však skutečnost? Do Rady České televize byli zvoleni vysokoškolští pedagogové, právník, ředitel nakladatelství, podnikatelka, vědec, spisovatelé, filmový producent, duchovní atd. Je to snad nevěrohodné a nereprezentativní profesní složení? Do rady nebyli zvoleni jen členové této rady z Prahy, ale i z ostatních regionů, např. z Brněnska nebo východních Čech. Je to snad nevěrohodné nebo nevyvážené regionální složení? Do rady byli nominováni zástupci všech významných demokratických politických proudů naší země. Je to snad nevěrohodné složení?

Přesto někteří kolegové s vážnou tváří tvrdí, že zákon byl porušen. Doporučuji každému, aby si velmi pozorně prošel stenozáznam z 24. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 13. dubna minulého roku, kdy byla stávající rada zvolena. Tvrdí-li dnes pan poslanec Matějů a někteří další poslanci Unie svobody, že byl touto volbou porušen zákon, táži se, proč stejný názor nepřednesli na příslušné schůzi již tehdy. S touto námitkou nevystoupil žádný z 18 poslanců Unie svobody. V rozpravě dokonce vystoupila nula poslanců Unie svobody. Poměr hlasů na zvolení všech členů rady jasně ukazuje, že zvolení členů rady se výrazně účastnili poslanci čtyř koaličních stran. Kdy došlo k tomuto ex post procitnutí poslanců, jako je pan poslanec Matějů a jeho další kolegové? Kdy se v nich zrodil názor, že tato rada je tedy nelegitimní? Jsem přesvědčen, že se jedná jen o farizejství a přetvářku.

Mýtus druhý: Nebyla touto volbou porušena možná litera zákona, ale jeho duch. Tento názor vehementně zastává celá řada politiků včetně pana prezidenta. Když pan prezident nedávno jmenovat nové členy Bankovní rady, zákon o ČNB mu ukládal, aby byli jmenováni z vysokých úředníků České národní banky. Litera zákona byla formálně dodržena, ale smysl a duch zákona ukládá jmenovat do Bankovní rady právě jen dlouhodobě zkušené pracovníky ČNB, což v případě pana Frajta i paní Erbenové zřejmě neplatí. Ti přišli do ČNB jako naprostí nováčci v oblasti centrálního bankovnictví a do té doby žádnou vysokou funkci v ČNB nezastávali. Zdá se, že někteří duchové zákona jsou dobří a někteří duchové jsou zlí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP