(22.00 hodin)

(pokračuje Nečas)

Tito redaktoři po řadu dní, především mezi 12. a 24. prosincem, nám předvedli svou představu "objektivního" a "férového" zpravodajství, kdy v některém dnu počet a délka vystoupení jejich podpůrců proti odpůrcům dosahovala až desetinásobku a kdy skutečně došlo ke znatelnému posunu. Kdo například viděl včera mimořádné zprávy vysílané vzbouřenými redaktory mezi devátou a desátou hodinou večerní, které informovaly o jednání kulturního výboru a mediální komise, tak viděl, že došlo ke znatelnému posunu. Tam už poměr zastánců vzbouřených redaktorů k jejich odpůrcům nebyl 10 : 1, ale pouze - sláva tomu - 3 : 1.

Jsem přesvědčen, že tady dochází k velmi vážné věci, kdy v rámci veřejné služby dochází dokonce k osobním útokům a mediálně vedeným útokům ze strany vedení ČT na členy Rady ČT. Opět můžeme vést debatu o tom, jestli je to dobře zvolená rada, špatně zvolená rada, zda každý její člen postupoval správně, zda rada jako celek postupovala správně, ale vzniká tady jeden důležitý poznatek.

Řekli jsme zde již mnoho slov o tom, aby rada nebyla závislá na politických stranách. V mnoha vystoupeních zazněly obavy, aby rada nebyla závislá na jednotlivých ekonomických a zájmových skupinách. Dámy a pánové, ale položili jsme si otázku, zda náhodou rada nebude závislá na ČT? Nebyl náhodou vytvořen precedens, kdy rada, která se začne hlouběji zajímat o situaci v ČT, kdy tzv. začne zlobit, tak najednou tímto zpravodajstvím té samé televize začnou být napadáni její členové a začne jim být vzkazováno "Ty, ty, ty, přestaň zlobit"?!

Musíme vzít v úvahu i tento fakt, tzn. mediální útoky vedené ČT na členy Rady ČT. Já se znovu táži, zda to je veřejná služba. Je evidentní, že v posledních dnech a hodinách postoje především redaktorů zpravodajství ČT vytvořily prostor pro otevřené a veřejné volání po politickém převratu, změně režimu, nových volbách či zrušení opoziční smlouvy. Je třeba jednoznačně konstatovat, že až na několik málo čestných výjimek se redaktoři od těchto kroků jasně, zřetelně a hlasitě nedistancovali, a tím pádem se ztotožnili s těmito politickými postoji. Znamená to tedy, že redaktoři zpravodajství zastávají evidentně vyhraněné politické postoje, a já se znovu táži: je toto jejich představa veřejné služby?

Další věc, o které se musím zmínit, je, že došlo k výraznému pošlapání osobní integrity a důstojnosti některých oponentů redaktorů právě z jejich strany. Mám na mysli vyjádření pana Adama Komerse, ve kterých označil ředitele ČT pana Jiřího Hodače, že je pravděpodobně nesvéprávný. Dámy a pánové, já pana Hodače neznám, znovu opakuji, nikdy jsem ho neviděl, nevím, jaké jsou jeho lidské kvality, jaká je jeho povaha, ale děsím se situace, kdy je oponent redaktorů veřejnoprávní televize - zřejmě mimo jiné pan Adam Komers je univerzální génius vlastnící hluboké znalosti z oblasti psychiatrie a psychologie - označen za nesvéprávného. Kdo další bude na řadě a s jakým obviněním? Který politik bude označen např. za prznitele malých děvčátek? Není to náhodou vykročení tímto směrem? Já se toho velmi bojím. Myslím si, že štvanice na jednoho člověka, které jsme byli svědky v posledních dnech a týdnech, nemá za uplynulých deset let v naší zemi v mimopolitické sféře obdoby. Myslím si, že bičování nenávistných vášní oproti oponentům redaktorů je něco, co zřejmě splňuje jejich představu o veřejné službě.

Poslední věc, o které považuji za nutné se zmínit, je velmi svérázná představa o veřejné službě ze strany těchto pracovníků, kdy zaseli hlubokou konfrontaci do naší společnosti a přispěli k výraznému prohloubení příkopů, které touto společností vedou a které ji - obávám se - trhají na kusy. Může to dokumentovat právě i jednání této Poslanecké sněmovny, nesmiřitelné postoje, neochota k dialogu, neochota ke kompromisu, neústupnost od prvního okamžiku. Pokud má být posláním veřejné služby ze strany veřejnoprávní televize konfrontace mezi občany naší země, bůh opatruj tuto zemi.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Nečasovi. Jako první se přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Matějů, potom se přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Pilip, ale je tady řádná přihláška předsedy klubu sociální demokracie, takže já v tuto chvíli nevím, čemu bych měla dát přednost. Pan předseda souhlasí s tím, že mohou nejprve odeznít faktické poznámky. Vidím, že páni poslanci se dohodli, že nejprve promluví pan poslanec Pilip, poté pan poslanec Matějů.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážená paní předsedající, vážené paní kolegyně a kolegové, faktickou poznámku. Pan kolega Nečas ve svém projevu uvedl, že vedení televize nebo jeho názory mají podporu Konfederace politických vězňů. Dovolte mi přečíst zprávu ČTK - 21:32 hodin.

Předseda dokumentační komise Oto Stehlík potvrdil, že konfederace sdružuje lidi různých demokratických názorů a politické orientace, a není proto možné, aby zaujala jednoznačné stanovisko ve sporu v ČT. Citát: "Oni skutečně zneužívají morální váhy konfederace k tomu, aby obhájili něco, co nelze obhájit," prohlásil.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Matějů s faktickou poznámkou. Pan poslanec Matějů byl přihlášen s faktickou poznámkou dříve. Musím dávat slovo faktickým poznámkám tak, jak padly, pánové.

 

Poslanec Petr Matějů: Dámy a pánové, já se omlouvám, ale pan kolega Nečas mě několikrát citoval. Nechci zneužívat toho, že mám faktickou, tedy pouze fakticky.

Zvykl jsem si na obsah slov, která tady znějí od našich kolegů z ODS, ale někdy mě naprosto konsternuje logika. Já bych se prostřednictvím předsedající chtěl zeptat pana kolegy Nečase, zda množina lékařů, vědců, duchovních a nevím, koho ještě jmenoval, je množinou disjunktní od množiny členů politických stran. Vy jste proti mému tvrzení, že v radě jsou zástupci politických stran, členové, řekl, že to není pravda, že jsou tam vědci, doktoři atd. Prosím vysvětlete mi logiku, z jaké vycházíte. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Faktická poznámka pan poslanec Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Ta logika je velmi jednoduchá, pane kolego, a plyne z příslušného zákona, který jasně specifikuje, že tato rada musí být diferencována politicky, regionálně, profesně a podobně. To jest splněno. Dále neplatí to, a je to opět silný mýtus, kterým je zpracovávána naše veřejnost, že členové rady jsou zásadně členové politických stran. Musím říci, že nebýt toho, že je jich devět, čili liché číslo, že je to v podstatě půl na půl, tzn. je tam výrazná část nečlenů a jsou tam samozřejmě i členové politických stran.

Pak považuji za nutné vzkázat prostřednictvím paní předsedající panu poslanci Pilipovi, aby možná méně diskutoval a méně si hrál s mobilním telefonem a lépe poslouchal vystupující. Já jsem neřekl, že Konfederace politických vězňů, ale někteří představitelé Konfederace politických vězňů - někteří členové Konfederace politických vězňů. Můžete si to ověřit ve stenozáznamu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má předseda poslaneckého klubu sociální demokracie pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, myslím, že stále se tady opakující některá vystoupení a tvrzení musí být určitě zážitkem pro naše voliče, a myslím si, že někteří kolegové a kolegyně žijí ve své ponorce Poslanecké sněmovny a ztrácejí představu o realitě. Možná, že je to rozpor zájmů, který bych uvedl, protože jsem stále členem odborů a budu nyní hovořit o otázce, která tady také zazněla, a určitého zpochybňování práva na stávku.

Právo na stávku je jedno ze základních práv a samozřejmě při každé stávce a myslím si, že je to běžné v normálních demokraciích, a jestliže tady zní slova, jako že to jsou nějaké socialistické zbytky apod., pak mi dovolte, abych se zasmál, protože stávky provázejí všechny země po celá desetiletí a staletí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP