(22.30 hodin)

(pokračuje Plachý)

Výsledkem je tmavá obrazovka. Naštěstí tím neskončila svoboda slova v České republice.

Dámy a pánové, nemohu mlčet, když veřejnoprávní televize, která by měla být jedním z garantů naší demokracie, zřejmě v zájmu některých lobbistických skupin štve lidi do ulic. Nemohu mlčet, když veřejnoprávní televize za peníze koncesionářů vyvolá štvanici na nevinného člověka a dožene jej až k fyzickému zhroucení. Nemohu mlčet, když zaměstnanci a některé politické strany požadují odstoupení nového legálního vedení České televize, ačkoliv mnohem více zklamalo staré vedení, protože politizací interního problému České televize destabilizovalo celou českou politickou scénu a dokonce i poškodilo jméno České republiky v zahraničí.

Proto, má-li odstoupit řádné vedení České televize, pak je pro mne nepřijatelné, aby staré vedení zůstalo.

Dámy a pánové, přiznám se, že jako řešení současné komplikované situace v České televizi nevidím žádné usnesení sněmovny, které může být zúčastněnými stranami respektováno, ale také být respektováno nemusí.

Řešením lepším, nikoliv však dokonalým, je novela zákona o České televizi, projednávaná příští týden ve stavu legislativní nouze.

Řešením dle mého názoru nejlepším by byla okamžitá privatizace obou kanálů České televize. Za 7 mld. Kč, které ročně tečou do České televize a Českého rozhlasu, lze cestou veřejných soutěží získat mnohem více a mnohem kvalitnějších produktů, které lze charakterizovat jako veřejnou službu, pokud ovšem je ještě privatizovat co.

Dámy a pánové, děkuji za vaši trpělivost. (V sále je velký hluk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Dámy a pánové, jen krátce. Inspiroval mě můj předřečník, když tady několikrát prohlásil "nemohu mlčet". Říkal jsem si, že asi také nemohu mlčet. Já souhlasím s kritikou, která tady byla přednesena v různých směrech - k panu prezidentovi, k Radě ČT. Těžko mohu mlčet a neříci: dámy a pánové, vzpomeňte si, kdo dal hlas pro to, aby byl pan Havel zvolen prezidentem. Mohu mlčet, nebo nemohu mlčet? A vzpomeňme si, kdo dal hlas pro jednotlivé členy Rady České televize! Tak mlčme nebo nemlčme. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má paní poslankyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, budu skutečně stručná.

(V sále je velký hluk, předsedající vyzývá přítomné ke klidu.)

Jen bych kratičce chtěla reagovat. Myslím, že někdy by bylo lépe, kdyby někdo i mlčel. (Potlesk.)

Absolvuji již spolu s mnohými zde třetí celodenní jednání a věřím, že toto jednání nebude tak neplodné jako ta dvě celodenní předchozí jednání. Já chci, aby výsledkem nebyly jen zaznělé bonmoty, analogie a vzájemné urážky. Chci, abychom ještě dnes přijali usnesení, které zde navrhl pan kolega Škromach a kolega Kasal, kde se mimo jiné říká, že Česká televize neplní své poslání podle zákona a že za nezbytnou podmínku pro řešení nastalé krize považujeme odstoupení generálního ředitele Hodače.

Pochopila jsem, že kolega Bartoš nehodlá v případě privatizace České televize požadovat 100% dotování privátního vysílání ze státního rozpočtu, a to mě uklidnilo. Nicméně jej prosím, aby zde nevnášel problematiku školské legislativy, neboť o tu zde nejde. Myslím, že zde jde o princip zachování nabídky služby pro veřejnost, a ne o nějaký mechanismus. Velmi mě totiž znepokojuje, že zde sílí počet hlasů, které volají po privatizaci České televize.

Slíbila jsem, že budu stručná, a skutečně také budu, neboť mi jde o to, abychom dnes přijali výše zmíněné usnesení, a jsem připravena zde setrvat třeba do rána.

Chci na závěr citovat včerejší sdělení paní Marcelly Marboe-Hrabincové, členky Rady České televize. Ona totiž - zřejmě upřímným způsobem - charakterizovala dosavadní činnost Rady České televize. Prosím, abyste jejímu osobnímu názoru na dosavadní činnost rady věnovali pozornost: "Buďme rádi, že rada měla kompetence tak malé. Buďme rádi, že neměla kompetence větší. Za radu mohu prohlásit, že všichni, kdo byli v radě, dělali, co mohli. Buďme rádi, že nedělali více."

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Šojdrové, která byla poslední písemně přihlášenou. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pan poslanec Matulka.

(Velký hluk v sále.)

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, s výjimkou jediné krátké faktické poznámky jsem trpělivě celý den poslouchal a nestačil jsem se divit, kdo všechno je k tomuto tématu schopen vystoupit a s jakým moudrem. Já vás už nezdržím. Já jsem se rozhodl na závěr debaty přece jen vystoupit s krátkým poděkováním.

Byla tu od mnoha řečníků řeč o tom, že ze strany některých zaměstnanců a možná i občanů jsou zpochybňovány principy parlamentní demokracie. Celou tu debatu jsem přemýšlel, co tito zaměstnanci televize a případně občané nabízejí za variantu proti principům parlamentní demokracie. Myslím, že jsem na to přišel. Myslím, že ti zaměstnanci, kteří okupují velín České televize, nám představují model samosprávného zaměstnaneckého socialismu v České televizi. Pro mne jako pro komunistického poslance je to myšlenka zajímavá. (Smích v sále a potlesk.)

Jsou tam ale dvě věci, které mě poněkud zarážejí - v prvé řadě, že tento model samosprávného zaměstnaneckého socialismu v České televizi tak vehementně prosazuje pan senátor Ruml. Řečeno ústy klasika, jsem z toho "volako zmätený".

Druhá věc, která mě na celé věci zaráží, je, že tento model samosprávného zaměstnaneckého socialismu zaměstnanci České televize aplikují ve veřejnoprávním sektoru. O myšlenkách samosprávného socialismu víme, že komunističtí poslanci ve Federálním shromáždění to tehdy nabízeli jako alternativu vůči kuponové privatizaci, ale prosazovat to ve veřejnoprávním sektoru, navíc v mediální oblasti, je pro mne velmi inspirující. Zaměstnancům České televize ve velíně České televize děkuji za inspiraci. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pokud se dále nikdo nehlásí do obecné rozpravy, konstatuji, že požádal o slovo předseda Rady České televize pan Mareš, jehož účast byla Poslaneckou sněmovnou schválena. Podle jednacího řádu osobě, která se zúčastní schůze sněmovny, předsedající může udělit slovo. Vzhledem k tomu, že o této záležitosti nehodlám rozhodnout sama, prosím Poslaneckou sněmovnu, aby se hlasováním vyjádřila o udělení slova pro předsedu rady.

Na návrh z pléna vás všechny odhlašuji a žádám o novou registraci.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 5, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 5 byl tento návrh přijat, když z přítomných 153 bylo 135 pro a 5 proti.

 

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP